Interview s Walterom Hatakom, vedúcim zodpovedných investícií (Právne oznámenie tu).

Majetok v trvalo udržatelných fondoch prekoná do roku 2025 tradičné fondy

Podľa Fóra pre udržateľné investície (FNG) vzrástli súkromné investície do udržateľných fondov a investícií v Rakúsku v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 77 %. Celkový objem udržateľných fondov sa od roku 2017 dokonca zdvojnásobil. Podľa poradenskej spoločnosti PwC sa očakáva, že aktíva do udržateľných investičných produktov v Európe dosiahnu do roku 2025 hodnotu 7,6 bilióna EUR, čím prekročia počet tradičných fondov.

Investori svojimi investičnými rozhodnutiami čoraz viac ovplyvňujú stratégiu a smerovanie spoločností. Erste Asset Management využíva svoje hlasovacie práva v spoločnostiach prostredníctvom zverených finančných prostriedkov klientov. Pritom dodržiava usmernenie o udržateľnom hlasovaní na valných zhromaždeniach, ktoré je verejné a transparentné a vzťahuje sa na všetky verejne dostupné fondy.

„Tento rok sme hlasovali na 363 valných zhromaždeniach v hodnote za viac ako 3 miliardy eur. To objasňuje, aký vplyv môžu mať investori na ekonomiku. Ako správcovská spoločnosť sme priekopníci v oblasti udržateľného investovania od roku 2001. Stále podporujeme dynamiku, ktorá povzbudzuje viac ľudí, aby investovali do spoločností, ktorí vnímajú klimatickú zmenu seriózne a chcú tak byť súčasťou výzvy, ktorej ľudstvo čelí “ , zdôrazňuje Hatak.

Prečítajte si celý náš bulletin ESGenius tu: https://blog.de.erste-am.com/dossier/was-ist-eigentlich-nachhaltiges-investment/

Transformácia ekonomiky pomocou návrhov akcionárov

Udržateľné investície a angažovanosť sú najväčšou pákou na zvládnutie nevyhnutnej transformácie hospodárstva. Rozumieme záväzku priamej spolupráce so spoločnosťami v kontexte diskusií s vedením, konferenčných hovorov, workshopov alebo otvorených listov.

Prečo je to všetko dôležité? „Najväčší úspech je možné dosiahnuť, ak sa dialógy vedú počas niekoľkých rokov a spoločnosti sa pravidelne kontaktujú. Najmä v Rakúsku už nejaký čas pokračujeme v rozhovoroch o klimatických a sociálnych otázkach na úrovni riadenia. V roku 2019 sa uskutočnilo viac ako 80 diskusií so spoločnosťami, v ktorých sa diskutovalo o témach ako CO2, lobovanie alebo detská práca v dodávateľskom reťazci, “ uviedol Hatak.

V roku 2019, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, podporila spoločnosť Erste AM návrhy v oblasti klímy, ktorých cieľom je obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 2 stupne Celzia v súlade s Parížskou dohodou- v porovnaní s úrovňou pred začiatkom industrializácie. Podporené boli aj sociálne veci a návrhy zo zdravotníctva. Napríklad, akcionári na valnom zhromaždení Coca-Coly rokujú o sociálnych rizikách, ktoré vyplývajú z marketingu nápojov s vysokým obsahom cukru.

Spoločensky zodpovedné firmy dosahujú lepšie výsledky v krízových situáciách

Spoločnosti, ktoré sa nesprávajú udržateľne, a teda neorientujú sa na budúcnosť, môžu byť potrestané na kapitálovom trhu nižším ratingom, vyššími rizikovými prémiami a horšími úverovými podmienkami. Už pred koronavírusom si získaval popularitu kapitalizmus zainteresovaných strán - myšlienka, že spoločnosti by sa nemali zameriavať iba na krátkodobé uvažovanie o zisku.

Pandémia pravdepodobne tento vývoj urýchli. Štúdie poskytovateľa služieb MSCI už ukazujú, že udržateľné spoločnosti prekonali krízu lepšie a boli z väčšej časti schopné podať lepší výkon. „Táto globálna pandémia skutočne ukázala spoločnostiam, aké dôležité je zaoberať sa ich obchodným modelom, zamestnancami a ich hodnotami,“ uzatvára Hatak.

Prečítajte si náš bulletin ESGenius tu: https://blog.de.erste-am.com/dossier/was-ist-eigentlich-nachhaltiges-investment/

O nás: Erste Asset Management je priekopníkom a lídrom na trhu v Rakúsku v oblasti zodpovedného investovania. V roku 2001 sme založili prvý environmentálny akciový fond, ktorý je od roku 2006 spravovaný v spolupráci s WWF Austria.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/unsere-fonds-bewegen-unternehmen-zu-mehr-nachhaltigkeit/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.