Interview s Walterom Hatakom, vedúcim zodpovedných investícií (Právne oznámenie tu).

Trvalo udržateľné investičné produkty prekonajú do roku 2025 výkonnosti tradičných fondov

Podľa Fóra pre udržateľné investície (FNG) vzrástli súkromné investície do udržateľných fondov a investícií v Rakúsku v roku 2019 v porovnaní s predchádzajúcim rokom o 77 %. Celkový objem udržateľných fondov sa od roku 2017 dokonca zdvojnásobil. Podľa poradenskej spoločnosti PwC sa očakáva, že aktíva do udržateľných investičných produktov v Európe dosiahnu do roku 2025 hodnotu 7,6 bilióna EUR, čím prekročia počet tradičných fondov.

Investori svojimi investičnými rozhodnutiami čoraz viac ovplyvňujú stratégiu a smerovanie spoločností. Erste Asset Management využíva svoje hlasovacie práva v spoločnostiach prostredníctvom zverených finančných prostriedkov klientov. Pritom dodržiava usmernenie o udržateľnom hlasovaní na valných zhromaždeniach, ktoré je verejné a transparentné a vzťahuje sa na všetky verejne dostupné fondy.

„Tento rok sme hlasovali na 363 valných zhromaždeniach v hodnote za viac ako 3 miliardy eur. To objasňuje, aký vplyv môžu mať investori na ekonomiku. Ako správcovská spoločnosť sme priekopníci v oblasti udržateľného investovania od roku 2001. Stále podporujeme dynamiku, ktorá povzbudzuje viac ľudí, aby investovali do spoločností, ktorí vnímajú klimatickú zmenu seriózne a chcú tak byť súčasťou výzvy, ktorej ľudstvo čelí “ , zdôrazňuje Hatak.

Prečítajte si celý náš bulletin ESGenius tu: https://blog.de.erste-am.com/dossier/was-ist-eigentlich-nachhaltiges-investment/

Transformácia ekonomiky pomocou návrhov akcionárov

Udržateľné investície a angažovanosť sú najväčšou pákou na zvládnutie nevyhnutnej transformácie hospodárstva. Rozumieme záväzku priamej spolupráce so spoločnosťami v kontexte diskusií s vedením, konferenčných hovorov, workshopov alebo otvorených listov.

Prečo je to všetko dôležité? „Najväčší úspech je možné dosiahnuť, ak sa dialógy vedú počas niekoľkých rokov a spoločnosti sa pravidelne kontaktujú. Najmä v Rakúsku už nejaký čas pokračujeme v rozhovoroch o klimatických a sociálnych otázkach na úrovni riadenia. V roku 2019 sa uskutočnilo viac ako 80 diskusií so spoločnosťami, v ktorých sa diskutovalo o témach ako CO2, lobovanie alebo detská práca v dodávateľskom reťazci, “ uviedol Hatak.

V roku 2019, rovnako ako v predchádzajúcich rokoch, podporila spoločnosť Erste AM návrhy v oblasti klímy, ktorých cieľom je obmedziť globálne otepľovanie na menej ako 2 stupne Celzia v súlade s Parížskou dohodou- v porovnaní s úrovňou pred začiatkom industrializácie. Podporené boli aj sociálne veci a návrhy zo zdravotníctva. Napríklad, akcionári na valnom zhromaždení Coca-Coly rokujú o sociálnych rizikách, ktoré vyplývajú z marketingu nápojov s vysokým obsahom cukru.

Spoločensky zodpovedné firmy dosahujú lepšie výsledky v krízových situáciách

Spoločnosti, ktoré sa nesprávajú udržateľne, a teda neorientujú sa na budúcnosť, môžu byť potrestané na kapitálovom trhu nižším ratingom, vyššími rizikovými prémiami a horšími úverovými podmienkami. Už pred koronavírusom si získaval popularitu kapitalizmus zainteresovaných strán - myšlienka, že spoločnosti by sa nemali zameriavať iba na krátkodobé uvažovanie o zisku.

Pandémia pravdepodobne tento vývoj urýchli. Štúdie poskytovateľa služieb MSCI už ukazujú, že udržateľné spoločnosti prekonali krízu lepšie a boli z väčšej časti schopné podať lepší výkon. „Táto globálna pandémia skutočne ukázala spoločnostiam, aké dôležité je zaoberať sa ich obchodným modelom, zamestnancami a ich hodnotami,“ uzatvára Hatak.

Prečítajte si náš bulletin ESGenius tu: https://blog.de.erste-am.com/dossier/was-ist-eigentlich-nachhaltiges-investment/

O nás: Erste Asset Management je priekopníkom a lídrom na trhu v Rakúsku v oblasti zodpovedného investovania. V roku 2001 sme založili prvý environmentálny akciový fond, ktorý je od roku 2006 spravovaný v spolupráci s WWF Austria.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/unsere-fonds-bewegen-unternehmen-zu-mehr-nachhaltigkeit/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.