Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

Ceny ropy sa na začiatku roka dostali pod značný tlak. Minulý týždeň cena barelu surovej ropy v Severnom mori (Brent) klesla na 54 USD, zatiaľ čo na začiatku januára dosiahla vrchol takmer 70 USD. Hlavným dôvodom poklesu cien na trhoch bolo znepokojenie z vplyvu koronavírusu, ktorý vypukol v Číne. Objavili sa obavy, že pľúcna choroba ovplyvní čínske hospodárstvo a badateľne zníži dopyt po rope. Príkladom toho boli rastliny, ktoré  zostali zatvorené aj po oslavách čínskeho Nového roka, aby sa zabránilo šíreniu vírusu. Situácia v Číne je však iba jedným z aspektov súčasných slabých cien na trhu s ropou. 

Koronavírus nie je jediný priťažujúci faktor

Americká energetická agentúra EIA vo svojej poslednej mesačnej správe výrazne zmiernila svoje predpovede dopytu po rope. Pokiaľ ide o 1. kvartál roku 2020, EIA znížila svoje očakávania týkajúce sa denného  dopytu o 900 000 barelov v porovnaní s januárovým odhadom. Je nutné poznamenať, že iba 320 000 barelov z tohto počtu sa pripisuje klesajúcemu dopytu v Číne. To by mohlo naznačovať, že sa očakáva možný  ekonomický pokles v krajinách OECD (ktorým zodpovedá 500 000 barelov, o ktoré sa prognóza znížila),ktorý bude v porovnaní s tým v Číne väčší. Organizácia krajín vyvážajúcich ropu (OPEC) tiež výrazne znížila svoju predpoveď globálneho dopytu po rope. Podľa mesačného prehľadu OPEC by podľa nich mal byť dopyt v 1. kvartáli v priemere až o 440 000 barelov denne nižší, ako sa pôvodne predpokladalo. 

Udrží sa táto podpora cien ropy?

Na základe týchto skutočností výbor OPEC odporučil svojim členom a ostatným spolupracujúcim krajinám OPEC + znížiť dohodnuté objemy výroby o ďalších 500 000  barelov denne až do konca júna. O dodatočnom znížení sa rozhodne na stretnutí vo Viedni začiatkom marca. Existujú však prvé náznaky zvýšeného odporu voči opatreniam na stabilizáciu cien: Rusko spočiatku zablokovalo rozšírenie znižovania výroby a oznámilo, že návrh výboru OPEC dôkladne „preskúma“.

Americké zásoby ropy už výrazne vzrástli

Až v decembri sa dôležité krajiny produkujúce ropu dohodli na výraznejšom obmedzení pol milióna barelov denne. Je otázne, či je možné v marci dosiahnuť novú dohodu, najmä preto, že USA, ktoré získajú čoraz väčší význam ako ropný producent mimo OPEC +, naďalej oznamujú neprerušovanú výrobu. Zodpovedný orgán USA znížil svoju predpoveď rastu globálneho dopytu po rope tento rok o 300 000 na jeden milión barelov denne. Pravdepodobne to však bude viesť predovšetkým k zvýšeniu tvorby rezerv a tým k  väčšiemu tlaku na ceny, čo naznačujú aj oficiálne zásoby ropy v USA, ktoré prekvapivo rástli dvakrát viac, ako sa očakávalo minulý týždeň. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/turbulenter-start-ins-jahr-fuer-oelpreis/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.