Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS 

V súčasnosti dominuje finančným trhom téma šírenia koronavírusu. V polovici februára sme už videli konkrétne dôsledky pre spoločnosti na celom svete  ako aj pre svetový obchod. V minulom týždni vyvolal v tejto súvislosti rozruch americký technologický gigant Apple. 

Spoločnosť Apple oznámila, že v prvom štvrťroku 2020 nesplní svoje ciele. Len pred tromi týždňami odhadol výrobca telefónu iPhone v prvom štvrťroku výšku predaja 63 mld. - 67 mld. USD dolárov v porovnaní so 58 mld. USD v predchádzajúcom štvrťroku. Nový odhad ešte nebol zverejnený. 

Dopyt ako aj dodávateľské reťazce sú ovplyvnené tiež

Burzy na celom svete spočiatku reagovali jasnými stratami a varovaním, pretože Apple je považovaný za obzvlášť dôležitého zástupcu odvetvia a jeho podiel je hnacou silou americkej technologickej burzy NASDAQ. Popredné indexy však dokázali rýchlo vymazať tieto poklesy vyvolané obnovenou neistotou a podobne ako v prípade nemeckého DAX, sa čoskoro vrátili k rekordným úspechom.

Analytici sa však obávajú, že epidémia by mohla mať v strednodobom horizonte zreteľný hospodársky vplyv, pretože spoločnosť Apple by mohlo nasledovať niekoľko ďalších technologických gigantov. Predovšetkým v odvetviach,  ktoré sú silne závislé od dodávateľov z Číny. Opatrenia na zabránenie írenia vírusu mali negatívny vplyv na  dodávateľské reťazce, ktoré boli prerušené dočasným zatvorením fabrík, v dôsledku čoho ie je možné úplne uspokojiť zahraničný dopyt.

Mnoho obchodov v Číne zostalo zatvorených, čo významne ovplyvňuje predaj na tomto dôležitom trhu. Okrem spoločností pôsobiacich v elektronike to pocítili aj predajcovia luxusného tovaru, pre ktorých je Čína kľúčovým regiónom rastu. Spoločnosť Adidas, druhý najväčší výrobca športových potrieb na svete, zaznamenala od čínskeho nového roku (25. 1.) obchodný pokles v Číne o približne 85 %.

Rakúske spoločnosti pociťujú tiež výpadok

Okrem týchto udalostí, boli zrušené dve desiatky obchodných veľtrhov a priemyselných konferencií, ako napríklad autosalón v Pekingu a najväčší svetový kongres o mobilných telefónoch na svete, MWC v Barcelone,  čo potenciálne oberá podnikateľské prostredie o miliardy.

Štajerský výrobca plošných spojov AT&S oznámil, že všetky tri jeho výrobné závody v Číne sú opäť v prevádzke. Táto spoločnosť kótovaná na burze však znížila plán predaja na finančný rok 2019/20 z pôvodných 1,03 mld. EUR na 960 mil. EUR. Očakávané marže pre zisk bez úrokov, odpisov a daní (EBITDA) sa znížili z pôvodných 20 až 25 % na 18 až 20 %.

Opatrenia na zotavenie, ale žiadny rýchly koniec epidémie v dohľade

Medzičasom v Ázii zosilneli výzvy na vládne stimulačné balíčky. Na stretnutí vlády požiadal juhokórejský prezident, aby sa zvážili všetky možnosti. Singapurská vláda chce zmierniť účinky na trh práce a životné náklady využitím finančných prostriedkov vo výške 3,7 mld. EUR. Očakáva sa, že do sektoru zdravotníctva sa naleje ďalších 530 mil. EUR. Hongkong tiež zvyšuje pomoc na zmiernenie dopadu epidémie na hospodárstvo. Podľa popredného čínskeho experta sa situácia okolo vírusu nemusí stabilizovať až do konca apríla: „Toto je  veľmi hrubý odhad,“ uviedol Zhong Nanshan, vedúci expertnej skupiny čínskej vlády. Očakáva sa, že prepuknutie choroby v celej krajine dosiahne vrchol do konca februára. „Dosiahnutie najvyššej úrovne však neznamená bod zlomu,“ varoval lekár.  

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.