Autor: Erste AM Communications 

 

9. marec 2020 bude zapísaný ako jeden z najhorších obchodných dní v histórii. S & P 500 stratil 7,9 % svojej hodnoty - od roku 1950 bolo len 6 dní, kedy tento americký vedúci index stratil viac.

V Európe boli straty indexu EuroStoxx 50 dokonca -8,8 %. Od roku 1986 bol len jeden deň, ktorý bol zaznamenal väčšie straty. Popri obavách z koronavírusu je príčinou tohto poklesu cien aj drastický pokles ceny ropy. 

Po zatvorení trhu v USA bolo oznámené, že prezident USA usporiada tlačovú konferenciu. Predpokladá sa, že bude oznamovať daňové úľavy pre domácnosti a kompenzácie ušlého príjmu v prípade ochorenia. Zdá sa, že priestor sa nájde aj na pomoc spoločnostiam najviac postihnutým vírusovou infekciou (napr. letecké spoločnosti).

To spôsobilo, že sa trhy v Ázii (v noci od pondelka do utorka nášho času) prehupli do zisku. Japonský akciový trh vzrástol o 0,5 % a index Šanghaj Shenzhen CSI 300 uzavrel na + 2,2 %.

Aj európske burzy cenných papierov si významne polepšili a v súčasnosti sú na okolo 3 %. Naopak, výnosy bezpečných dlhopisov vzrástli. 10-ročné vládne dlhopisy USA majú v súčasnosti výnos približne 0,6% (oproti 0,4% z predchádzajúceho dňa). Ropa sa tiež  zvládla vysporiadať  so stratami z predchádzajúceho dňa. Do poludnia sa zvýšila jej hodnota o 10 %.

Čo budeme sledovať v nasledujúcich dňoch?

Ako sme uviedli minulý týždeň, naďalej očakávame, že trhy budú rozdelené medzi dvoma pólmi:

Na jednej strane pokračuje globálne šírenie vírusu. V Taliansku je v súčasnosti infikovaných takmer 9 200 ľudí a viac ako 460 úmrtí. Počet infekcií sa tiež zvýšil vo Francúzsku, Nemecku a Španielsku. Celkovo bolo vírusom nakazených viac ako 1 000 ľudí v týchto troch krajinách. To tiež zintenzívňuje opatrenia, ktoré sa majú prijať, aby bol vírus eliminovaný. Taliansko uzatvára všetky školy a univerzity na celoštátnej úrovni a snaží sa obmedziť cestovanie.

To je v rozpore s krokmi fiškálnej a menovej politiky na podporu hospodárstva. Nemecko oznámilo balík v hodnote približne 12 mld. EUR. Očakáva sa, že podporné balíky prídu aj v  Spojených štátoch. Svetlým bodom je pomerne malý počet nových infekcií v Číne a Južnej Kórei. To naznačuje, že rázne opatrenia môžu ovplyvniť  zamedzenie vírusu.

Nálada na finančných trhoch v súčasnosti veľmi závisí od toho, ktorý z týchto dvoch pólov je v popredí. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/was-ist-seit-gestern-passiert/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.