Autor: Erste AM Communications 

 

9. marec 2020 bude zapísaný ako jeden z najhorších obchodných dní v histórii. S & P 500 stratil 7,9 % svojej hodnoty - od roku 1950 bolo len 6 dní, kedy tento americký vedúci index stratil viac.

V Európe boli straty indexu EuroStoxx 50 dokonca -8,8 %. Od roku 1986 bol len jeden deň, ktorý bol zaznamenal väčšie straty. Popri obavách z koronavírusu je príčinou tohto poklesu cien aj drastický pokles ceny ropy. 

Po zatvorení trhu v USA bolo oznámené, že prezident USA usporiada tlačovú konferenciu. Predpokladá sa, že bude oznamovať daňové úľavy pre domácnosti a kompenzácie ušlého príjmu v prípade ochorenia. Zdá sa, že priestor sa nájde aj na pomoc spoločnostiam najviac postihnutým vírusovou infekciou (napr. letecké spoločnosti).

To spôsobilo, že sa trhy v Ázii (v noci od pondelka do utorka nášho času) prehupli do zisku. Japonský akciový trh vzrástol o 0,5 % a index Šanghaj Shenzhen CSI 300 uzavrel na + 2,2 %.

Aj európske burzy cenných papierov si významne polepšili a v súčasnosti sú na okolo 3 %. Naopak, výnosy bezpečných dlhopisov vzrástli. 10-ročné vládne dlhopisy USA majú v súčasnosti výnos približne 0,6% (oproti 0,4% z predchádzajúceho dňa). Ropa sa tiež  zvládla vysporiadať  so stratami z predchádzajúceho dňa. Do poludnia sa zvýšila jej hodnota o 10 %.

Čo budeme sledovať v nasledujúcich dňoch?

Ako sme uviedli minulý týždeň, naďalej očakávame, že trhy budú rozdelené medzi dvoma pólmi:

Na jednej strane pokračuje globálne šírenie vírusu. V Taliansku je v súčasnosti infikovaných takmer 9 200 ľudí a viac ako 460 úmrtí. Počet infekcií sa tiež zvýšil vo Francúzsku, Nemecku a Španielsku. Celkovo bolo vírusom nakazených viac ako 1 000 ľudí v týchto troch krajinách. To tiež zintenzívňuje opatrenia, ktoré sa majú prijať, aby bol vírus eliminovaný. Taliansko uzatvára všetky školy a univerzity na celoštátnej úrovni a snaží sa obmedziť cestovanie.

To je v rozpore s krokmi fiškálnej a menovej politiky na podporu hospodárstva. Nemecko oznámilo balík v hodnote približne 12 mld. EUR. Očakáva sa, že podporné balíky prídu aj v  Spojených štátoch. Svetlým bodom je pomerne malý počet nových infekcií v Číne a Južnej Kórei. To naznačuje, že rázne opatrenia môžu ovplyvniť  zamedzenie vírusu.

Nálada na finančných trhoch v súčasnosti veľmi závisí od toho, ktorý z týchto dvoch pólov je v popredí. 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/was-ist-seit-gestern-passiert/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.