Ekonomika a koronavírus

Krehká obnova globálnej ekonomiky v tomto roku, ktorú očakávala Svetová banka a Medzinárodný menový fond bola donedávna očakávaním pravdepodobne väčšiny investorov. Táto obnova bola podmienená úspešnou obchodnou dohodou medzi USA a Čínou, poklesom geopolitického napätia a absenciou externých šokov, napríklad v podobe prírodných katastrof alebo významnejšieho vojnového konfliktu.

Koronavírus a jeho rozšírenie mimo provincie Chu-pej (Čína) do Južnej Kórei, Talianska a dnes takmer do celého sveta, sa nedá opísať inak ako šok. Samotná nákaza COVID-19 a jej šírenie je humanitárnou krízou ako aj výzvou pre akýkoľvek zdravotný systém. Už teraz si vyžaduje enormné úsilie v niektorých zasiahnutých krajinách. Jedná sa prvom rade o podporu chorých a ich rodín, ktoré boli vírusom zasiahnuté, alebo ľudí, ktorí či už museli obmedziť zahraničné cesty alebo sa dokonca dostali do karantény. COVID-19 významne ovplyvnil v Číne, Južnej Kórei a v Taliansku bežný život, čo má významný vplyv aj na ekonomiku. 

Investori a ekonómovia za súčasnej situácie pracujú (podobne ako aj pri iných šokoch) len s očakávaniami, ktoré ani zďaleka nemusia reflektovať celkovú situáciu. Aj preto pre budúci odhad vývoja svetovej ekonomiky alebo rizikových aktív, bude záležať na týchto faktoroch: 

Šírenie vírusu vo svete

Kľúčová bude schopnosť jednotlivých štátov prijať opatrenia na zastavenie epidémie, nie len v rámci samotnej krajiny, ale aj prenosu do iných štátov. Čína prijala v regióne  Chu-pej drastické opatrenia a podobne sa zachovalo aj Taliansko. Ukazuje sa, že včasná reakcia na nákazu, ako tomu bolo v Singapure a iných krajinách, je správnou cestou. Tempo šírenia je kľúčové pre odhad budúceho vývoja.

 

Ako budú zasiahnuté globálne dodávateľské siete

Čína a jej ázijskí obchodní partneri sú továrňou sveta. Aj preto sa výpadok dodávok v globalizovanom svete môže rozšíriť do viacerých krajín. 

Účinky na jednotlivé sektory

Dôležité bude sledovať situáciu v jednotlivých odvetviach nie len v zasiahnutých krajinách, ale taktiež v globálnej ekonomike. COVID-19 už teraz negatívne zasiahol leteckú prepravu, cestovný ruch a predaj niektorých spotrebných tovarov – napríklad automobilov a elektroniky. Aký bude vplyv na iné sektory nie je zatiaľ jasné.  

Ako rýchlo nájdeme na COVID-19 liek alebo vakcínu?

Zdravotný systém je vo viacerých krajinách pod tlakom. Týka sa to nie len poskytovania starostlivosti pre pacientov v kritickom stave, ale aj nedostatku testov. Vývoj účinného lieku a vakcíny je koordinovaný Svetovou  zdravotníckou organizáciou, ktorá uviedla, že testuje v spolupráci s viacerými krajinami nové lieky. Prvé výsledky by mali byť známe v apríli. 

Aký bude celkový objem pomoci a stimulov?

Vlády a centrálne banky nielen vyspelých krajín už začali koordinovane reagovať na prípadný negatívny vplyv koronavírusu na globálnu ekonomiku. Zníženie sadzieb o 0,5 %  oznámila americká centrálna banka (Fed) a centrálna banka Spojeného kráľovstva (Bank of England). Podobný krok urobila aj kanadská a austrálska centrálna banka. 

Hlavné opatrenia, ktoré boli prijaté vo vyspelých krajinách:

 • Medzinárodný menový fond pripravil 55 mld. USD balík na boj proti koronavírusu.  
 • Talianska vláda predstavila balík v objeme 18 mld. EUR.
 • Nemecko predstavilo 3-ročný plán na podporu domácich spoločností.
 • Biely dom zvažuje zníženie daní pre fyzické osoby a americký Kongres už predstavil špeciálny balík v objeme 8 mld. USD.  
 • USA zakázalo cestovanie z Európy do USA na 30 dní.

Celú situáciu na finančnom trhu komplikuje ďalší faktor, ktorý ale nesúvisí s koronavírusom. Ropný kartel OPEC, ktorý mal  posledných 40 rokov významný podiel na vývoji cien ropy vo svete, teraz stojí pred krízou. Najvýznamnejší člen kartelu Saudská Arábia sa rozhodol,   že svojím obchodným partnerom bude predávať ropu za vlastné ceny. Urobila tak potom, čo sa jej nepodarilo presadiť svoj návrh zníženia produkcie. So znížením nesúhlasilo Rusko, ktoré sa zúčastnilo rokovaní vo Viedni. Cena ropy na to reagovala poklesom na 30 USD na barel, prepad o takmer 30 % je najväčším od konca vojny v Perzskom zálive. 

Nižšie ceny ropy majú svoje výhody, ale aj nevýhody. Na jednej strane pokles cien je dobrou správou takmer pre celú ekonomiku, hlavne kvôli nižším nákladom na prepravu. Na druhej strane sa to negatívne dotkne krajín, ktorých štátny rozpočet je závislý od vývozu ropy, ako aj ťažobné spoločnosti v tomto sektore. Krátkodobý vplyv na globálny akciový trh bol jednoznačne negatívny a podporil kolísavosť na trhu. 

Budúci vývoj na kapitálovom trhu je v tomto momente veľmi zložité predvídať. Pracujeme s týmito scenármi:

 • Scenár 1: Rýchle oživenie v 2. štvrťroku po prepade v 1. štvrťroku - scenár „V
 • Scenár 2: Obnova v druhej polovici roka - scenár „U"
 • Scenár 3: Recesia a pomalá obnova globálnej ekonomiky - scenár „L“.

Scenár 1: Rýchla obnova znamená, že najviac zasiahnuté oblasti budú postupovať podobne ako Čína a výrazne tak obmedzia ďalšie šírenie (čo môžeme vidieť). Úmrtnosť  ostane nízka a po krátkodobom spomalení (v Číne, Európe a USA) sa globálna ekonomika vráti do normálu.

Scenár 2: Globálne spomalenie znamená, že by krajiny neboli ochotné prijať tvrdé opatrenia ako v Číne, čím by došlo k šíreniu nákazy a nárastu úmrtnosti. Ohniská by ostali  lokalizované, ale došlo by k ďalšiemu šíreniu do krajín, kde je horší zdravotný  systém, ako napríklad India alebo väčšina štátov v Afrike. Šírenie vírusu by ovplyvnilo  ekonomiky nielen EÚ a niektorých ázijských štátov, ale aj Blízky Východ a Latinskú Ameriku. Globálna obnova by bola dlhšia a niektoré sektory by boli  významne zasiahnuté.

Scenár 3: Recesia by podobne ako v druhom scenári znamenala, že by sa nepodarilo zastaviť šírenie vírusu. Prišlo by k rastu mortality kvôli nedostatku zdravotnej starostlivosti po celom svete. Spomalenie svetovej ekonomiky by mohlo trvať až do  tretieho kvartálu a došlo by k poklesu vo väčšine krajín a sektoroch. Znamenalo by to aj  viacero negatívnych sekundárnych efektov (rast nezamestnanosti). 

Naše fondy

 • Situácia okolo nákazy sa vyvíja, ale zatiaľ sa zdá posledný scenár ako najmenej pravdepodobný. Aj preto si myslíme, že k súčasnej situácii na finančnom trhu treba pristupovať ako ku krátkodobému šoku.
 • Investor by mal dodržať investičný horizont. V takýchto situáciách na trhoch je lepšie dôverovať profesionálnemu správcovi, ktorý sa nerozhoduje na základe emócií, ale zohľadňuje viacero faktov a informácií.
 • Je veľmi ťažké odhadnúť, kedy je na trhoch dno a kedy vrchol, to sa obvykle dá až s odstupom času. Rovnako dôležité ako vystúpiť z rizikových investícií pri klesajúcich trhoch, je dôležité aj nastúpiť do investícií pri rastúcich trhoch. 
 • Naše fondy investujú globálne a sú sektorovo diverzifikované, práve preto aby v prípade poklesov alebo nárastu rizika v jednej krajine alebo v sektore nebolo ohrozené celé portfólio. Peniaze našich klientov chránime nie len diverzifikáciou ale aj aktívnym riadením našich fondov.

Ako reagovať na súčasný pokles ak pravidelne investujem?

Ak investujete dlhodobo súčasné turbulencie na akciovom trhu vám dávajú možnosť, nakúpiť nižšie a priemerovať tak cenu. Čím výhodnejšie nakúpite, tým lepší konečný výsledok môže mať vaše portfólio.

 

Pravidelným investovaním sa vyhýbate tomu, aby ste museli neustále sledovať trhy a časovať každú investíciu. Pretože pravidelnou investíciou nakupujete rôzny počet podielov.

 

Naše fondy investujú globálne a sú sektorovo diverzifikované, práve preto aby v prípade poklesov alebo nárastu rizika v jednej oblasti, nebolo ohrozené celé portfólio.

 

Mám jednorazovú investíciu, čo mám robiť?

Najväčším nepriateľom každého investora sú emócie. Práve tie nás vedú k náhlym rozhodnutiam a chybným záverom. Výkyvy na finančnom trhu sú jeho neoddeliteľnou súčasťou. Neexistuje hodnotná investícia, ktorej cena sa v čase nemení.

Investičný horizont je kľúčový ukazovateľ, ktorý ukazuje minimálnu dobu kedy by sme mali investíciu držať vo svojom portfóliu. Práve kvôli podobným situáciám, ktorých sme dnes svedkami.

 

Snaha predať svoju investíciu čo najrýchlejšie nastúpiť do opätovného rastu, nemusí byť najlepšie riešenie. Málokedy sa investorom podarí presne určiť dno poklesov na trhu a vystihnúť ideálny moment.

 

Z toho dôvodu si myslíme, že pragmatickejší prístup v podobe dodržania
investičného horizontu a následného predaja je najlepším spôsobom prístupu
k investíciám.

 

Právne upozornenie
Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.