Autor: Peter Greguš, Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.

 

V posledných dňoch si niektorí z nás môžu pripadať ako vo filme. O pandémiách a katastrofických epidémiách bolo napísaných veľa kníh a natočených viacero desivých filmov.

Na začiatku väčšina nový vírus podceňuje, alebo dokonca hovorí o lokálnom probléme. Nakoniec sa začína vírus šíriť po celom svete, akciové trhy sa prepadajú. Prezidenti alebo iní predstavitelia krajín oznamujú tvrdé opatrenia na zastavenie nákazy. Záver je takmer vždy rovnaký, všetko sa vráti do normálu a málokto sa poučí.

Fikcia nás ale nemohla pripraviť na to, keď sa COVID-19 začal dotýkať nás všetkých (nie len našich investícií). A napriek tomu, že mnohí z nás vedia čo máme a nemáme robiť. V prvom rade bude rozhodovať nás najväčší vnútorný ochranca – strach.

Investovať začali niektorí z nás len nedávno, keď mal akciový trh za sebou jeden z najlepších rokov od krízy. Vysoké výnosy a celkom dobrá ekonomická situácia ich presvedčili, aby začali odkladať do budúcnosti. Pre deti, na dôchodok a preto, lebo
mohli.

Investovali ste do Fondu maximalizovaných výnosov a ten sa prepadol, čo ďalej?

1

Investujem dlhodobo

 

Investovanie nie je na deň, týždeň alebo mesiac, ale na roky alebo dokonca dekády. Peniaze, ktoré si šetríte na dlhodobé ciele, tiež nespotrebujete za jeden deň alebo týždeň. Vývoj na trhu za dva mesiace môže mať eventuálne na vaše portfólio veľmi malý vplyv.

2

Akcie sú rizikové

 

Ten, kto investuje do akcií sa musí zmieriť s jedným faktom - cena akcií kolíše a za relatívne krátky čas môžu akcie stratiť výrazne na hodnote. Je ale dôležité si uvedomiť, že toto je normálne správanie sa akcií. Ich vývoj je kolísavý. Z toho dôvodu sú dlhodobí investori odmenení v podobe takzvanej rizikovej prémie. A to je hlavný dôvod prečo sú akcie najziskovejšou investíciou a prečo je ich očakávaný výnos v priemere vyšší ako u dlhopisov. Investor by sa mal primárne zameriavať na dlhodobé výsledky.

3

Nie je možné predvídať budúcnosť

 

Nikto nepozná budúcnosť. Každý investor by mal vedieť, že predvídať to, čo sa bude diať na trhoch sa podobá trochu tomu, kto vyhrá Oskara za najlepší film v danom roku. Zhodneme sa, že väčšina víťazov sú kvalitné filmy, ktoré sú aj po dekádach vytrvalo sledované novými fanúšikmi. Ale ako presný bude Váš tip? Viete odhadnúť kto bude víťazom o dva roky?

Dlhodobí investori vedia, že je dôležité nekupovať „cenu“ ale hodnotu.

4

Nezastavujte

 

„Nezastavujte. Nezáleží na tom čo sa deje, vždy sa držte plánu. Povedal som to tisíc krát a je to jediná a najdôležitejšia rada, ktorú vám viem dať “, John Bogle, zakladateľ najväčšej správcovskej spoločnosti na svete - Vanguard. Ľudstvo a finančný trh prešli za posledných 50 rokov neuveriteľnými zmenami. Doteraz vždy platilo, že pokiaľ investujete dlhodobo, pravidelne, trpezlivo, v maratóne investovania neskončíte na poslednom mieste.    

Fond maximalizovných výnosov

  • Fond maximalizovaných výnosov je náš najdynamickejší fond. To znamená, že na jednej strane za poslednú dekádu dokázal vygenerovať zaujímavé zisky. Na druhú stranu je aj najrizikovejší fond.
  • História sa neopakuje, ale zvykne sa rýmovať. To platí aj pre akciový trh. Pandémia COVID-19 je špecifická vzhľadom na viacero faktorov, avšak významné kolísanie ceny podielových listov sme videli aj v minulosti.
  • Priemerovanie hodnoty podielu: pri pravidelnom investovaní nie je potrebné uvažovať nad vhodným načasovaním, pretože každou investíciou je nakúpený rôzny počet podielov. Keďže hodnota podielu môže rásť aj klesať v období poklesu sa nakúpi pri rovnakej pravidelnej investícii vyšší počet podielov a v čase nárastu nižší počet podielov.

V čom je fond unikátny?

Pri každom fonde je vždy dôležité, čo je vnútri.  Aktuálne je fond zložený z takmer 60 akcií, jedná sa väčšinou o známe medzinárodné spoločnosti. Tie boli vybrané do portfólia na základe investičnej stratégie. Kritériom je kvalita a potenciálny výnos.

TOP 10 pozícií

Microsoft
LAM Research
Apple
Fiserv
Activision blizzard
Visa
Alphabet
Shwrwin-William
Thermo Fisher 1.72
Amazon.com

Portfólio nášho fondu je zamerané nie len na kvalitu, avšak musí spĺňať aj diverzifikáciu a to hneď dvoma spôsobmi.

  • Rozumné sektorové rozloženie je dôležité práve počas prepadov na kapitálových trhoch. Najviac zasiahnuté odvetvia pandémie COVID-19 sú doprava, cestovných ruch a energie. Ak by náš fond nebol diverzifikovaný, výkonnosť a budúci potenciál po stabilizácií by mohol byť veľmi rozdielny.
  • regionálne rozloženie: najviac zasiahnutým regiónom bol bezpochyby Chu-pej (mesto Wu-Chan) v Číne. V súčasnos ti vidíme najväznejšie rozšírenie pandémie v Taliansku, Iráne a Južnej Kórei.Aj keď bude pandémiou zasiahnutý celý svet, vplyv na jednotlivé regióny bude rozdielny. Dostatočná globálna diverzifikácia je základom pre riadenie rizika v našom fonde.

Upozornenie:

Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, ktorá podniká na území Slovenskej republiky prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika (ďalej „EAM SK“), ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti EAM SK.

Globálny akciový trh čelí najväčším prepadom za poslednú dekádu

Jeden z najhorších dní na burze v histórii