Investovali ste do Fondu maximalizovaných výnosov a ten sa prepadol, čo ďalej?

Fond maximalizovných výnosov

V čom je fond unikátny?