Autor: Erste AM Communications 

Pre nás všetkých bol uplynulý víkend bohatý na udalosti. Rakúska spolková vláda prijala ďalekosiahle opatrenia, ktoré budú mať významný vplyv na náš každodenný život.

To isté platí, aj keď v inom rozsahu, pre ostatné krajiny a hospodárstva, keďže od piatka sa podniklo niekoľko ďalších krokov v oblasti fiškálnej a menovej politiky:

  • Nemecká vláda v piatok rozhodla o balíku opatrení na podporu spoločností pri zvládaní dosledkov koronavírusu. Ústrednú úlohu v tom zohráva Kreditanstalt für Wiederaufbau (banka pre stimuláciu obnovy, KfW). Mala by zabezpečiť krátkodobe zásobovanie spoločností (od malých po veľké spoločnosti) dostatočnou likviditou. To znamená, že nemeckým spoločnostiam bude k dispozícii až pol bilióna eur. Z nášho pohľadu je to v Nemecku nesmierne dôležitý krok, pretože to zabezpečuje, že sa dá predísť krátkodobým nedostatkom likvidity v spoločnostiach, a tým aj bankrotu.
  • Americký prezident v piatok taktiež oznámil stav celonárodnej krízy. To umožňuje uvoľnenie pomoci v núdzi vo výške 50 miliárd USD a bolo oznámené, že sa nemusia vyplácať žiadne úrokové platby za študentské pôžičky a prídavky za práceneschopnosť.

Akciové trhy sa v piatok týmto krokom uzavreli celkovo v pluse. Európa (EuroStoxx 50) bola na úrovni + 1,6 %. Zisky sa však najvyššie vyšplhali v Spojených štátoch. Ak bol S & P500 už počas dňa hore, v poslednej polhodine obchodného dňa došlo k jasnému vzostupu.

Povzbudený oznámenim Donalda Trumpa sa vedúci index uzavrel na + 9,3 %. Bol to najvyšší zisk vrámci jedného dňa od roku 2008.

Zvýšenie úrokovej sadzby amerického Fed-u

Federálny rezervný systém USA v nedeľu opäť nariadil krok na úpravu úrokovej sadzby. Aj keď sa to očakávalo,p načasovanie (nedeľa popoludní - miestny čas Spojených štátov) bolo prekvapujúce. Americký Fed znížil kľúčovú úrokovú sadzbu o celý percentuálny bod na rozpätie od 0 % do 0,25 %.

Menová politika je síce menej účinná v čase krízy spôsobenej šokom, stále však umožňuje ďalšie fiškálne opatrenia. Fed tiež oznámil program nákupu dlhopisov vo výške 700 miliárd dolárov.  

Toto krok však nebol na trhoch prijatý pozitívne. Vysoká volatilita pokračuje aj dnes. V USA bol, rovnako ako v minulom týždni, obchod
opäť pozastavený.  

Európske aj americké burzy cenných papierov v súčasnosti klesajú približne o 10 %. Opatrenia americkej centrálnej banky sú veľmi
rozsiahle, ale tiež veľmi neobvyklé. To naznačuje, že situácia je skutočne vážna.

Akademický výskum

  • Dobré správy

Reinfekcia makakov nepravdepodobná  (bez peer review)

Čínska štúdia s opicami poskytla prvý klinický dôkaz možnej imunizácie infekciou SARS-CoV-2. Zdá sa nepravdepodobné, že ľudia budú znovu nakazení po tom, ako prežili túto chorobu. Je to tiež pozitívny signál pre vývoj vakcíny.

Pľúcny pristroj pre teoreticky štyroch pacientov

Experimentálna štúdia z roku 2006, ktorá demonštruje, že jeden pľúcny stroj možno ľahko upraviť tak, aby ventiloval až štyroch pacientov o hmotnosti 70 kg.

11 kandidátov na antivirusové látky bolo nájdených pomocou simulácie (bez peer review)

Použitím simulačných metód boli švajčiarski vedci schopní identifikovať 11 potenciálnych antivírusových látok zo súboru 687 miliónov účinnych látok. Aspoň pre syntetickú účinnú látku existuje prírodne sa vyskytujúci náprotivok, ktorý by urýchlil vývoj nového antivírusového lieku.

  • Zlé správy

COVID19 pravdepodobne spôsobuje poškodenie pečene (bez peer review)

Čínska štúdia, ktorá poskytuje dôkazy o významnom poškodení pečene u vysoko patogénnych pacientov. Toto poškodenie pečene bolo pozorované podobne u SARS a MERS a mohlo by slúžiť ako indikácia závažného priebehu ochorenia.

Liečba ibuprofénom, kortizónom a hypertenziou zvyšuje riziko s COVID19 (Lancet).

Za posledných pár dní sa objavilo veľa správ o tom, že ibuprofén by mohol byť škodlivý pre ľudí s vírusom COVID. K dnešnému dňu bolo toto oficiálne popreté ako „fake news“. Podľa spravy v časopise Lancet Journal by však tieto štúdie mali byť skutočne overené.

  • Ďalšie správy

Falošne pozitívny výskyt u asymptomatických pacientov môže byť 80 % (bez peer review)

Čínska štúdia naznačujúca, že viac ako polovica všetkých pozitívne testovaných jednotlivcov v úzkom kontakte so potvrdenými pacientmi trpiacimi korónou sú falošne pozitívni. Na jednej strane by to naznačovalo nižšiu nákazlivosť a nižší počet asymptomatických cyklov, na druhej strane však vyššiu úmrtnosť pri COVID19.

 

Originálny zdroj infromácie: https://blog.de.erste-am.com/weitreichende-fiskal-und-geldpolitische-schritte-coronavirus-update/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.