Autor: Erste AM Communications

 

Aktualizácia portfólio manažérov z investičnej divízie spoločnosti Erste Asste Management

Čo sa udialo?

Robert F. Kennedy v rozhovore s Národnou úniou juhoafrických študentov v Kapskom Meste, v roku 1966 k téme hnutia za občianske práva v USA, vyhlásil: Existuje čínske porekadlo: „Bodaj by ste žili v zaujímavých časoch! Či to chceme alebo nie - zijeme v zaujímavých časoch ... “.

Na finančných trhoch je to synonymum pre „nestabilné obdobia“ a v súčasnosti sa nachádzame v tejto fáze.

Po jednom z najhorších dní na burze v histórii

Po tom, čo v pondelok došlo k historickým poklesom hodnôt, včera to bolo ešte predstihnuté. Americký benchmark index S&P 500 uzavrel
na -9,5%, EuroStoxx 50 dokonca na -12,4%. Okrem akciových trhov sa v poslednom týždni výrazne zvýšila aj volatilita na menových trhoch.

Najmä meny rozvíjajúcich sa krajín v niektorých prípadoch utrpeli značné straty. Bezpečné prístavy, americké a nemecké vládne dlhopisy sa
včera zásadne nezmenili.

Výnosy 10-ročných vládnych dlhopisov USA sa však tento týždeň mierne zvýšili na 0,8%. Zlato tiež zaznamenalo pokles v porovnaní s predchádzajúcim týždňom.

Trhy a Lagardeová

Z hľadiska menovej politiky boli  ECB a jej prezidentka Christine Lagarde v strede záujmu. Centrálna banka oznámila, že do konca roka rozšíri svoj program nákupu dlhopisov o 120 mld. EUR. Banky majú ľahší prístup k likvidite a kapitálové požiadavky boli dočasne znížené.

Najmä prejav prezidentky Lagarde nebol na trhoch prijatý uspokojivo. Z nášho pohľadu bol však zaujímavý odkaz na stretnutie ministrov financií eurozóny a tlak prezidentky na oznámenie koordinovaných fiškálnych opatrení.

Federálny rezervný systém USA dožaduje pomoc

Federálny rezervný systém (Fed) USA oznámil uvoľnenie likvidity vo výške 1,5 bilióna USD na riešenie „dočasných výpadkov“ vo finančnom systéme. Fed navýši svoje nákupy amerických vládnych dlhopisov.

Rozšírenie vírusu Covid-19 pritom naďalej pokračuje. V Taliansku počet infikovaných ľudí stále výrazne rástol a dosiahol viac ako 12 000.

Prípady úmrtí sa tiež v Taliansku zvýšili. V USA sa potvrdzuje stále viac a viac prípadov vo viacerých štátoch vrátane Washingtonu D.C.

Zdá sa, že úsilie o implementáciu fiškálneho balíka v Spojených štátoch sa uberá pozitívnym smerom. Predsedníčka dolnej snemovne
amerického kongresu, Nancy Pelosi oznámila, že bola veľmi blízko k dohode s prezidentom Trumpom.

Zdá sa však, že finančný svet sa zjednocuje. V Spojených štátoch sa investičné banky naliehavo snažia získať likviditu zo zaisťovacích fondov a od iných alternatívnych investorov, aby poskytli finančné prostriedky spoločnostiam, ktoré sú vírusom obzvlášť postihnuté.

Čo očakávame v najbližších dňoch a týždňoch?

V nasledujúcich týždňoch budeme naďalej pozorne sledovať najmä dve roviny, o ktorých sme už niekoľkokrát informovali:

  • Vývoj šírenia vírusu a potvrdenie úspešného poklesu nových prípadov. Ako vidieť na príkladoch v Číne a Južnej Kórei, je to celkom možné. Aj v Japonsku zostal počet infikovaných ľudí na relatívne nízkej úrovni.
  • Prvý bod a súvisiace opatrenia na zadržanie budú predstavovať netto (čisté) zaťaženie hospodárstva. Aktuálne existuje veľa dôkazov poukazujúcich na recesiu. V súčasnosti sa spotrebitelia pravdepodobne sústredia na to, aby sa v čo najväčšej miere vyhli vystaveniu vírusu. Výsledný pokles výdavkov na cestovné a rekreačné činnosti bude v krátkodobom horizonte zaťažovať hospodárstvo. Ak sa však obavy znížia, spotrebitelia by mohli pozitívne reagovať na nízku cenu ropy a nízke úrokové sadzby.

Koordinované politické reakcie centrálnych bánk a vlád. Krajiny G20 sa už v zásade dohodli na spoločnej politickej reakcii. Teraz by mali nasledovať činy.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/leben-in-volatilen-zeiten-coronavirus/

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.