Autor: Jenny Teng, portfólio manžérka, senior, Erste Asset Management

Je Čína späť v pracovnom nasadení?

Prísne kontrolné opatrenia proti koronavírusu zavedené pred čínskym novým rokom v januári, ktoré vyústili do obmedzenia pohybu pre 60 miliónov ľudí v provincii Hubei a prísnej karantény pre stovky miliónov ľudí, takmer dostali čínsku ekonomiku na kolená.

Ako znamenie, že situácia je pod kontrolou, Čína zintenzívnila úsilia o zvýšenie výroby a minimalizáciu ekonomického vplyvu prepuknutia koronavírusu.

Ako napreduje obnovenie výroby v Číne?

Odhadovaný objem výroby mimo provincie Hubei bol 60 - 70 %. Vzhľadom na to, že stále viac oblastí ruší svoje cestovné obmedzenia, mala by sa výroba v polovici až koncom marca vrátiť späť k normálu.

Obnovenie výroby závisí od regiónu, odvetvia a spoločnosti. Z geografického hľadiska väčšina provincií na východnom pobreží obnovila viac ako 90 % produkcie, zatiaľ čo silne infikované oblasti ako Hubei sa naďalej zameriavajú na potlačenie vírusu.

Podľa sektorov, finančné a IT sektory majú oveľa vyšší potenciál znovuobnovenia, pričom sa aj  ťažobný priemysel pomaly zlepšuje. Viac ako
90% čínskych znárodnených spoločností obnovilo výrobu, zatiaľ čo malé a stredné podniky sa stále snažia dosiahnuť úplnú výrobu.

Ako ovplyvňuje situácia čínske hospodárstvo?

Prerušenie výroby a spotreby v januári a februári spomalí hospodársky rast Číny v 1. kvartáli 2020. Potom by malo v 2.kvartáli 2020 nasledovať silné vyrovnanie. Ku koncu roka by sa čínska ekonomika mala po postupnej normalizácii vrátiť na úroveň pred prepuknutim vírusom, čo by znamenalo hospodársky rast za celý rok (5,7 %).

Pokiaľ ide o ekonomické hnacie sily, prebieha menové a fiškálne uvoľňovanie s cieľom stimulovať rast. Spotreba by teda mohla dohnať straty. Domáci a zahraničný dopyt by mal stimulovaný z dôvodu doplňovania zásob po stratách výroby.

Jedno potešenie, ďalšie utrpenie: Zatiaľ čo vypuknutie koronavírusu spôsobilo hospodársky pokles v odvetviach stravovania, maloobchodu a cestovného ruchu, vytvorilo príležitostip pre ďalšie odvetvia, ako je elektronický obchod, online vzdelávanie alebo online zábava. „Menej offline, viac online; menej ľudí, viac strojov “je silný trend v mnohých odvetviach hospodárstva.

Hoci sa zdá, že čínska ekonomika sa zlepšuje a normalizuje, za horizontom stále visí oblak neistoty. V súčasnosti je veľmi ťažké predpovedať trvanie a závažnosť prepuknutia koronavírusu mimo Číny. Vládne zásahy by mohli znížiť dopyt v rôznych krajinách.

V každom prípade je vírus jednorazovým negatívnym šokom pre hospodárstvo, zatiaľ čo dlhodobý rastový trend Číny zostáva nedotknutý.

Väčšina provincií na východnom pobreží obnovila produkciu o viac ako 90 %. Spomalenie v 1. kvartáli, obnova v 2. kvartáli

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/ist-china-zurueck-am-arbeitsplatz/

 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.