Autor: Erste AM Communications

 

Informovali sme o desiatich dňoch, keď americký akciový index S&P 500 utrpel najväčšie straty za jeden deň. Týchto desať dní nastalo v šiestich rôznych rokoch: 1929, 1931, 1937, 1987, 2008 a 2020.

Keby ste v tom čase kúpili akcie S&P 500 (vrátane dní s najväčšími stratami) a držali by ste ich desať rokov, mohli by ste z dlhodobého hľadiska dosiahnuť dobré výnosy.

Iba tí, ktorí by zainvestovali v rokoch 1929 a 1931, by v nasledujúcich 10 rokoch utrpeli veľmi malé zisky alebo dokonca straty.

Nechceme však povedať, že z taktického hľadiska je najlepší čas začať - v posledných dňoch sme sa stali trochu opatrnejšími. Treba ale dodať, že ocenenie akcií z dlhodobého hľadiska, sa za posledných niekoľko týždňov zlepšilo.

Akciové trhy opäť zaznamenávajú zisky.

Späť k dnešku: akciové trhy zaznamenali významný rast. Index S&P500 zatvoril obchodovanie s rastom o 6 %.

Európske akciové trhy tiež vzrástli, približne o 3 %. Toto zvýšenie bolo vyvolané oznámením ďalších opatrení fiškálnej a menovej politiky:

  • Vláda USA oznámila, že do ekonomiky by naliala približne 1 200 miliárd USD, aby ju podporila a zabránila prudkému nárastu miery nezamestnanosti. To môže zahŕňať priame prevody peňazí spotrebiteľom, pomoc malým a stredným podnikom a daňové úľavy
  • Britská vláda taktiež oznámila balík opatrení. Malo by to zahŕňať pomoc pri hypotekárnych úveroch, podporu leteckých spoločností a maloobchod.
  • Americká centrálna banka oznámila, že bude priamo kupovať dlhopisy od priemyselných spoločností s cieľom zmierniť nedostatok likvidity na tomto trhu.

Je pravdepodobné, že budú čoskoro predstavené ďalšie opatrenia.

Pozitívnym faktom pre trhy bol dobrý výsledok Jozefa Bidena (umierneného demokrata) v primárkach, ktoré sa konali včera v Arizone, na Floride a v Illinois.

Čo sme urobili vo fondoch v posledných dňoch a týždňoch?

  • Vybudovali sme si hotovostné pozície v našich fondoch, aby boli o niečo defenzívnejšie.
  • Už dlhodobejšie znižujeme duráciu dlhopisov. Pomohlo nám to v posledný deň, keď sa zvýšili výnosy štátnych dlhopisov.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/die-aktienmaerkte-verbuchen-wieder-zugewinne-update-aus-der-investment-division/

 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.