Autor: Erste AM Communications 

 

Čo sa udialo počas víkendu?

Trhy s rizikovými investíciami boli v piatok počas dňa v dobrej nálade. Európske burzy boli výrazne v pluse a EuroStoxx 50 vzrástol o 3,8 %.

V USA sa však nálada po uzavretí európskeho akciového trhu zmenila a akciový index USA S&P 500 v dennom porovnaní stratil 4,5%. Americké a nemecké vládne dlhopisy ako bezpečné prístavy opäť vykázali zisky.

Cez víkend opäť dominovali vyhlásenia opatrení fiškálnej politiky:

  • Biely dom vo Washingtone oznámil, že je blízko k dosiahnutiu dohody s Kongresom o balíku pomoci. Očakáva sa, že to budú rekordné 2 bilióny dolárov, čo zodpovedá približne 10% ročnej ekonomickej produkcie USA.
  • Nemecký minister financií Ola Scholz oznámil, že plánuje balík opatrení v hodnote 150 miliárd EUR na ochranu hospodárstva pred následkami pandémie. Zdá sa, že sa Nemecko konečne rozlúči s čiernou nulou v rozpočte pre domácnosti.

Kroky na spomalenie šírenia vírusu sú avizované po celom svete. V Spojených štátoch zostane dnes asi jeden z piatich občanov doma. Štáty New York, New Jersey a Illinois nariadili, aby čo najviac zamestnancov pracovalo z domu.

Španielsko a Taliansko mali cez víkend najhorší deň od vypuknutia pandémie. Úmrtia v Španielsku vzrástli o 30 % a úmrtia v Taliansku o 19 %.

Čo budeme sledovať v najbližších dňoch?

V posledných týždňoch sme opakovane informovali o opatreniach v oblasti menovej a fiškálnej politiky. Dnes chceme poukázať na pôsobenie týchto balíkov pomocou jednoduchého príkladu.

Ako príklad môžeme uviesť malé mesto s reštauráciou, čerpacou stanicou a pobočkou banky.

  • Reštaurácia je od minulého týždňa zatvorená. Majiteľ vlastní nehnuteľnosť, ale pred rokom si vzal pôžičku na rekonštrukciu interiéru.
  • Teraz, kým sa neuvoľnia opatrenia na zadržanie vírusu, sa zníži celý jeho príjem. V dôsledku toho si majiteľ už nemôže dovoliť splácať pôžičku na budúci mesiac. To by tiež viedlo k zlému (nesplácanému) úveru v banke.
  • Keďže centrálna banka poskytuje pobočke banky likvidné prostriedky ako súčasť balíka opatrení, banka môže pozastaviť splácanie úveru na nasledujúci mesiac (alebo v prípade potreby aj dlhšie).
 
 
  • Majiteľ čerpacej stanice čelí súčasne dvom problémom: na jednej strane cena ropy výrazne poklesla a na druhej strane jeho zákazníci potrebujú menej paliva, pretože kvôli opatreniam jazdia menej autom.
  • Keďže však vláda rozhodla o balíku ekonomických stimulov, vlastník čerpacej stanice sa môže uchádzať o štátnu pomoc na financovanie. Takto môže získať lacnú pôžičku alebo dostať platby za ušlý zisk.
  • Tým zabezpečí, že mzdy zamestnancov a nájomné za čerpaciu stanicu sa budú môcť vyplácať aj v nasledujúcom mesiaci.

Aj keď je to jednoduchý príklad, balík opatrení bude v nadchádzajúcich mesiacoch pre globálnu ekonomiku zásadný. Tieto opatrenia a ich účinky budeme naďalej pozorne sledovať.

ZÁVER hlavného ekonóma Gerharda Winzera:

Prvé znateľné zotavenie v rizikových triedach cenných papierov, ako sú akcie a podnikové dlhopisy, sa pravdepodobne prejaví až vtedy, keď sa bude dať predvídať koniec opatrení na spomalenie šírenia. No zároveň zostane dôveryhodnosť podporných opatrení vysoká.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/gasthaus-tankstelle-wie-funktionieren-unterstuetzungsmassnahmen-fuer-die-wirtschaft/
 

 

Právne upozornenie:

Uvedené informácie slúžia na marketingové účely. Pokiaľ nie je uvedené inak, zdrojom informácií je spoločnosť Erste Asset Management GmbH. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina.

Prospekt pre fondy pre podniky kolektívneho investovania do prevoditeľných cenných papierov (PKIPCP) (rovnako ako jeho prípadné zmeny) je vypracovaný v súlade s ustanoveniami rakúskeho zákona o investičných fondoch InvFG z roku 2011 a zverejnený v úradnom vestníku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“. Pre alternatívne investičné fondy (AIF), ktoré sú pod správou spoločnosti Erste Asset Management GmbH, sa podlá ustanovení zákona o správcoch alternatívnych investičných fondov (AIFMG) v súlade s rakúskym zákonom o investičných fondoch InvFG 2011 vyhotovujú „Informácie pre investorov podľa §21 AIFMG“. Prospekt, „Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG“, ako aj Dokument s kľúčovými informáciami sú potenciálnym investorom k dispozícii vždy v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii mandatory publications a takisto k dispozícii bezplatne v sídle správcu fondu a v sídle banky, ktorá vykonáva funkciu depozitára. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je Dokument s kľúčovými informáciami k dispozícii, ako aj ďalšie možné miesta, kde sú dokumenty k dispozícii, sú uvedené na internetovej stránke www.erste-am.com.

Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na aktuálnych vedomostiach osôb poverených prípravou textu v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecné a nezohľadňujú individuálne potreby našich investorov, čo sa týka výnosov, zdaňovania, alebo tolerancie rizika. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým indikátorom budúcej výkonnosti fondu. Zloženia portfólia fondov, ktoré sú uvedené v tomto dokumente, sú založené na ich aktuálnom stave vývoja na trhu v čase vytlačenia. V rámci aktívneho manažmentu sa uvedené zloženia portfólia fondov môžu kedykoľvek zmeniť.