Autor: APA Finance / Erste AM Communications 

 

 

Peniaze nepadajú z neba, zatiaľ?

Masívne dôsledky pandémie koronavírusu ohrozujú hospodársky rast a finančnú situáciu spoločností a domácností na celom svete.

Na zmiernenie týchto účinkov, vlády ohlásili balíčky ekonomických stimulov a centrálne banky v posledných týždňoch opäť raz výrazne uvoľnili svoju menovú politiku.

Ale okrem klasických opatrení menovej politiky, ako sú zníženie úrokových sadzieb a nákupy dlhopisov na sekundárnom trhu centrálnymi bankami, sa nedávno v popredí objavil návrh, na ktorý sa vždy zameriavala pozornosť: „peniaze z helikoptéry“.
 

Čo sú to peniaze z helikoptéry?

Ekonomická teória monetarizmu vychádza z toho, že existuje súvislosť medzi množstvom peňazí, ktoré sú k dispozícii v hospodárskej oblasti a jej hospodárskym rastom.

Podľa tohto modelu by centrálna banka mala rozšíriť ponuku peňazí v obehu, keď je ekonomika v útlme a sotva reaguje na kľúčové zmeny úrokových sadzieb.

Aby bolo možné túto zásadu jasne vysvetliť, ekonóm a laureát Nobelovej ceny Milton Friedman použil v roku 1969 obrázok vrtuľníka, ktorý odhadzuje peniaze, čím stimuluje spotrebu, čo by malo viesť k novej rovnováhe v hospodárskom systéme.

Najbližšie k tejto možnosti by bol variant, v ktorom Európska centrálna banka (ECB) prevedie priamo každému občanovi v priestore určitej meny mesačne sumu, kým inflácia nedosiahne cieľ 2 %, ktorý stanovili menové orgány.
 

Rozdiel oproti kvantitatívnemu uvoľňovaniu

Na rozdiel od zaužívaného kvantitatívneho uvoľňovania (QE = kvantitatívne uvoľňovanie) v ktorom je zásoba peňazí ovplyvňovaná nákupom a predajom investícií, by sa novovytvorené peniaze použili ako peniaze z helikoptéry, ktoré už nemožno jednoducho stiahnuť z obehu.

Zníženie daní, ktoré by sa financovalo postupným nákupom štátneho dlhu centrálnou bankou, by malo rovnaký účinok. Táto verzia peňazí z helikoptéry však odhaľuje kľúčovú kritiku, ktorej toto opatrenie čelí.
 

Prečo to znie dobre?

  • Úrokové sadzby v eurozóne dosiahli nedávno rekordne nízku úroveň a ECB na rozdiel od Fedu nemala takmer žiadny priestor na zníženie sadzieb.
  • Mimoriadne uvoľnená menová politika eurozóny nemala v posledných rokoch očakávaný účinok. Napriek priaznivým podmienkam pre poskytovanie úverov boli investície obmedzené a inflácia bola príliš nízka na to, aby podporila hospodárstvo.
  • Na druhej strane spotreba naďalej silne podporuje utlmený hospodársky rast. Východiskovým bodom je teda scenár opísaný Miltonom Friedmanom, v ktorom by mohli pomôcť „peniaze z neba“.

 

Aké sú nevýhody?

  • Mnoho otázok však zatiaľ zostáva nezodpovedaných. V prvom rade je tu právny problém: v záujme zabezpečenia nezávislosti centrálnej banky je zakázané priame financovanie rozsiahleho verejného dlhu. A to by peniaze z helikoptéry boli, napríklad prostredníctvom zníženia daní.
  • Okrem toho existuje len málo skúseností s nezvratným rozdávaním peňazí v tomto rozsahu. A nakoniec, ekonómovia namietajú, že peniaze z helikoptéry by v súčasnej situácii vyvolali hyperinfláciu a ignorovali by základný problém účinkov krízy koronavirusu - týmto spôsobom by bol primárne stimulovaný dopyt.
  • Blížiaci sa hospodársky pokles bol však vyvolaný prepadom ponuky, pretože dodávateľské reťazce boli prerušené a spotrebiteľom sa v súčasnosti bráni v míňaní peňazí opatreniami na potlačenie pandémie a nie kvôli nedostatku peňazí.
  • Navrhovatelia programu peňazí z helikoptéry dali nádej na rozsiahlemu hodnoteniu od ECB, ktoré nariadila nová ochrankyňa meny Christine Lagarde.
  • V polovici marca však Lagarde oznámila, že preskúmanie a všetky z toho vyplývajúce zmeny sa odložia o najmenej pol roka. Dôvodom je kríza koronavirusu.
     

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/was-ist-helikoptergeld/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.