Peniaze nepadajú z neba, zatiaľ?

Čo sú to peniaze z helikoptéry?

Ekonomická teória monetarizmu vychádza z toho, že existuje súvislosť medzi množstvom peňazí, ktoré sú k dispozícii v hospodárskej oblasti a jej hospodárskym rastom.

Podľa tohto modelu by centrálna banka mala rozšíriť ponuku peňazí v obehu, keď je ekonomika v útlme a sotva reaguje na kľúčové zmeny úrokových sadzieb.

Aby bolo možné túto zásadu jasne vysvetliť, ekonóm a laureát Nobelovej ceny Milton Friedman použil v roku 1969 obrázok vrtuľníka, ktorý odhadzuje peniaze, čím stimuluje spotrebu, čo by malo viesť k novej rovnováhe v hospodárskom systéme.

Najbližšie k tejto možnosti by bol variant, v ktorom Európska centrálna banka (ECB) prevedie priamo každému občanovi v priestore určitej meny mesačne sumu, kým inflácia nedosiahne cieľ 2 %, ktorý stanovili menové orgány.
 

Rozdiel oproti kvantitatívnemu uvoľňovaniu

Na rozdiel od zaužívaného kvantitatívneho uvoľňovania (QE = kvantitatívne uvoľňovanie) v ktorom je zásoba peňazí ovplyvňovaná nákupom a predajom investícií, by sa novovytvorené peniaze použili ako peniaze z helikoptéry, ktoré už nemožno jednoducho stiahnuť z obehu.

Zníženie daní, ktoré by sa financovalo postupným nákupom štátneho dlhu centrálnou bankou, by malo rovnaký účinok. Táto verzia peňazí z helikoptéry však odhaľuje kľúčovú kritiku, ktorej toto opatrenie čelí.
 

Prečo to znie dobre?

Aké sú nevýhody?