Autor: Peter Szopo

„Realita je vždy najlepším dôkazom možnosti“ - Johann Nepomuk Nestroy

Svetové hospodárstvo a globálne finančné trhy majú problémy. Okrem katastrofických zdravotných následkov je pravdepodobné, že pandémia koronavírusu spôsobí globálnu recesiu so všetkými negatívnymi dôsledkami, ktoré s ňou súvisia, ako napríklad rastúca nezamestnanosť, nadmerne využívané sociálne systémy a rastúci bankrot spoločností.
Už teraz je to najzávažnejšia kríza na rizikových investičných trhoch od veľkej finančnej krízy v rokoch 2007 - 2008.
Najväčšie krízy v posledných rokoch

Prehnaná prvá veta z knihy Anna Kareninya od Tolstoja - „Všetky šťastné rodiny sú si navzájom rovnocenné, každá nešťastná rodina je nešťastná svojím vlastným spôsobom“ - niekedy platí na finančné krízy.
Býčie trhy sú podľa všetkého rovnaké, zatiaľ čo krízy a pády na akciových trhoch sa líšia. Nie som o tom presvedčený. Spúšťače sa môžu samozrejme líšiť od jednotlivých kríz, ako vidíme z posledných troch krachov:

 • Rok 2000 (prasknutie technologickej bubliny), 
 • 2007 - 2008 (hypotekárna kríza a Lehman - kolaps) 
 • súčasná kríza vyvolaná koronavírusom

Čokoľvek je však spúšťačom, trhová dynamika na ceste nadol, ktorá sa odráža v cenách akcií, ukazovateľoch volatility, cenách údajne bezpečných investícií a menách, je si často prekvapivo podobná v rôznych krízach.

Poslednou krízou, ktorú si stále všetci pamätajú, je finančná kríza, ktorá začala v polovici roku 2007 a zrýchlila sa v septembri 2008 po páde Lehman Brothers (často skrátene GFC - pre Great / Global Financial Crisis).

Vyvolala globálnu recesiu a podľa niektorých odhadov zničila 40 – 45 % svetového bohatstva a zaviedla nástroje menovej politiky a regulačné zásahy, ktorým sa predtým vyhýbalo.

Globálna finančná kríza je preto pravdepodobne najlepším referenčným bodom na klasifikáciu toho, čo sa v súčasnosti deje na medzinárodných finančných trhoch, a na odhad, ako sa bude vyvíjať v nasledujúcich mesiacoch.
 

Koronavírus vs. Lehman Brothers


Krach z roku 2008, rovnako ako súčasná kríza, mal masívny vplyv na všetky triedy aktív. Nasledujúca tabuľka zobrazuje príklad vývoja indexu S&P 500 od 21. februára 2020, keď koronavírus prvýkrát otriasol európskymi a americkými trhmi, a porovnáva jeho vývoj po 15. septembri 2008, v deň, keď Lehman skrachoval.
 

Takéto porovnanie by sa samozrejme nemalo zamieňať s prognózou. Paralely by nám však mohli prinajmenšom poskytnúť informácie o tom, čo sa deje na finančných trhoch po šokoch, ako je napríklad koronavírus. A rozdiely v porovnaní s rokom 2008 dovoľujú vyvodiť závery o tom, či sa súčasná kríza vyvíja iným smerom.
 

Porovnanie týchto dvoch kríz zobrazuje
niekoľko pozoruhodných udalostí

1.
 • V prvých piatich týždňoch po vypuknutí terajšej krízy boli výpredaje na burzách strmšie a silnejšie ako počas Lehman krízy, aspoň v Európe a USA.
 • Dôležitým rozdielom oproti roku 2008 je však skutočnosť, že globálne akcie vtedy stratili viac ako 20 % za dvanásť mesiacov pred kolapsom Lehman.
 • Súčasná korekcia sa začala len pár dní po historicky najvyšších hodnotách akciových indexov od februára tohto roku.
2.
 • V dôsledku súčasnej krízy Európa spočiatku zaostávala za USA Toto sa nedávno zmenilo, keď bola pandémia plne ovplyvnená aj USA.
 • Rozvíjajúce sa trhy dosahovali lepšie výsledky (menej zlé) ako vyspelé trhy, pretože pandémia v Ázii už ustupovala, zatiaľ čo sa šíri na západe.
 • Skúsenosti z roku 2008 však naznačujú, že hneď ako sa globálne ekonomickéturbulencie stanú závažnejšími, rozvíjajúce sa trhy už nebudú schopné uniknúť ani pri klesajúcom trende šírenia koronavírusua môžu dokonca utrpieť viac ako rozvinuté trhy.
 
3.
 • Menej prekvapivo sa odrazili hlavné ukazovatele volatilita, riziko aj súčasné trhové napätie. Volatilita akcií sa zvýšila na úroveň naposledy zaznamenanú v roku 2008.
 • Výrazne sa zvýšila aj volatilita na dlhopisových trhoch a menách, zostala však pod úrovňou roku 2008. Počiatočná úroveň však bola tentoraz výrazne nižšia.

4.

 • Turbulenciu pociťovali aj ďalšie rizikové aktíva. Rozpätie úrokov z podnikových dlhopisov s vysokým výnosom v USA - rozdiel medzi dlhopismi bez ratingu investičného stupňa a štátnymi dlhopismi - vzrástol na vyše 1 000 bázických bodov, čo bola hodnota, ktorá bola v čase krízy v roku 2008 výrazne prekročená.
 • Týka sa to najmä priemyslu v oblasti ropných bridlíc v USA, ktorý obzvlášť trpí súčasným poklesom cien ropy.

5.

 • Americké dlhopisové trhy sa vyvíjali odlišne v roku 2008 a teraz.
 • V roku 2020 sa výnosy výrazne znížili, už z nízkej úrovne.
 • Zatiaľ čo reakcia na zhoršujúci sa hospodársky výhľad sa začala až dva mesiace po začiatku krízy.
 • Na druhej strane výnosová krivka sa v oboch prípadoch, v USA aj v Európe, prehĺbila v očakávaní menovej expanzie centrálnych bánk.

6.

 •  V oboch prípadoch, v roku 2008, ako aj v súčasnej kríze sa americký dolár po niekoľkých dňoch posilnil, čo zodpovedá jeho povahe ako meny „bezpečného prístavu“. Tento trend sa však nedávno zmenil, keď sa vírus rozšíril do USA.
7.
 • Zlato v posledných týždňoch kolísalo, ale po Lehman krachu získalo 20 %.
 • Aj keď v roku 2008 pokračoval dočasný pokles, v nasledujúcich troch rokoch sa však zvýšil o 140 %, pravdepodobne v reakcii na inflačné očakávania (ktoré neboli splnené), keďže Federálny rezervný systém USA uvoľnil kvantitatívne limity.

8.

 • Cena ropy sa tentoraz znížila dvakrát rýchlejšie ako v roku 2008.
 • K poklesu cien okrem tlaku z očakávanej recesie prispeli aj neúspešné rokovania medzi Saudskou Arábiou a Ruskom o znížení výroby.
 • V roku 2008 pokles cien začal pred Lehmanovou krízou a potom Brent stratil o viac ako 60 % skôr, aby o tri mesiace neskôr dosiahol 34 USD / barel.

9.

 • Prognózy konsenzu hospodárskeho rastu a výnosov spoločností v dôsledku súčasnej krízy klesli rýchlejšie ako v období 2008-2009.
 • Vzhľadom na skúsenosti z roku 2008 s tým, že predpovede konsenzu sú spomalené ukazovatele, možno predpokladať, že v nadchádzajúcich týždňoch a mesiacoch sa uskutočnia ďalšie opravy.

 

Neistota a s ňou spojená volatilita zostávajú zatiaľ vysoké

Oceňovanie akcií je v súčasnosti ešte menej spoľahlivé ako v normálnejšom období. Čísla však naznačujú, že rally z minulého týždňa ešte nenaznačuje žiadne trvalé uvoľnenie. Aj keď multiplikátori zisku našli spodnú hranicu (čo nie je isté), tlak na ďalšie korektúry ziskov na trhoch bude pokračovať.

Jedna lekcia z finančnej krízy pred 12 rokmi je, že takáto prudká turbulencia bude mať naďalej vplyv z dlhodobého hľadiska a že súčasná kríza stále znamená hrboľatú cestu pred nami.

Čo môže akciový investor urobiť v tejto fáze?

Ďalšou lekciou z poslednej krízy alebo všeobecne z období vysokej volatility je to, že načasovanie trhu - t. j. pokus reagovať pomocou alokácie na denné a týždenné výkyvy na trhu - má malú šancu na úspech. Pravidelné investovanie je najlepším spôsobom, ako kúpiť viac akcií za nízke trhové ceny a využiť výhody možného oživenia, aj vo veľmi premenlivom prostredí, ako je to v súčasnosti.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/lehman-brothers-und-coronavirus-aktienmaerkte-ein-vorlaeufiger-vergleich/
 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.