Porovnanie týchto dvoch kríz zobrazuje
niekoľko pozoruhodných udalostí