Autor: Dieter Kerschbaum | 5 minút čítania

 

Rozhovor s portfólio manažérom fondu Bernhardom Selingerom o vývoji fondu počas koronavírusu bude tiež o tom, ako sa v súčasnosti darí akciovému fondu ERSTE FUTURE INVEST a ako hodnotí situáciu na finančnom trhu.

Rozšírenie COVID-19 v marci zasiahlo aj technologický sektor ako aj iné veľké spoločnosti. Ako to ovplyvnilo investície vo fonde ERSTE FUTURE INVEST?

Fondu sa nepodarilo uniknúť otrasom na trhu, ale vykázal výrazne nižší pokles cien v porovnaní s globálnym akciovým trhom. Od začiatku roka do konca marca fond stratil približne 15 %, avšak globálny akciový trh takmer 20 %.

Myšlienka koncentrovaného portfólia so zameraním na dlhodobé trendy a výber titulov na základe kvalitatívnych kritérií prešli prvým testom. V zostupnej fáze pomohla aj široká tematická členitosť megatrendov - od zdravotníctva k životnému prostrediu až po technológie.

 

Akciové trhy sú v súčasnosti vystavené veľmi vysokým cenovým výkyvom. Ako sa investori v tejto situácií správajú?

Pretrvávajúci prílev prostriedkov do fondu naznačuje, že investori udržiavajú chladnú hlavu a investujú aj pri kolísavom trhu. Sporenia sa často využívajú aj na kompenzáciu výkyvov čo vedie k priemerovaniu ceny.

Pokles cien vo fonde sa využil na selektívne nákupy existujúcich pozícií. Hlavne americké blue chips, softvérové spoločnosti a firmy z odvetvia elektroniky sa z hľadiska oceňovania stali opäť atraktívnejšími.

Ľudia v súčasnosti trávia veľa času doma kvôli obmedzeniam. Ktoré spoločnosti sú obzvlášť dotknuté touto situáciou a ktoré môžu mať z nej prospech?

Obzvlášť ťažké je to pre odvetvia, ktoré sú priamo postihnuté zákazom vychádzania alebo združovania sa vo veľkých skupinách, ako sú napr. kiná, reštaurácie alebo kaviarne. Táto strata spotreby sa nedobieha jednoducho. Je to iné, ako keď si kúpite nový televízor alebo auto. To sa dá kúpiť aj o niekoľko týždňov neskôr.

Niekto, kto si po ceste do práce kupoval kávu v pekárni, pravdepodobne si to nebude kompenzovať nasledujúci týždeň nákupom šiestich káv naraz.

Na druhej strane existujú spoločnosti, ktoré boli karanténnymi opatreniami menej postihnuté alebo mohli ťažiť z novej situácie. Pokiaľ ide o fond, mala by sa tu uviesť napríklad spoločnosť Sun Art Retail, čínsky prevádzkovateľ supermarketov so silným zameraním na online objednávky a čínska logistická spoločnosť ZTO Express.

Tieto spoločnosti ťažili z prudkého nárastu dopytu po dodávkach po celej krajine. GDS Holdings, prevádzkovateľ dátového centra v Číne, dokázal využiť prudký nárast používania internetu (home office, e-learning, hry atď.).

,,COVID- 19 odznie. Ale výzvy týkajúce sa zmeny klímy
zostanú.”

 

Bernhard Selinger, portfólio manažér ERSTE FUTURE INVEST

Bol fond ovplyvnený nedávnym poklesom cien ropy?

Akcie odvetví, ktoré sú priamo ovplyvnené, napríklad ťažba ropy a zemného plynu sa vzhľadom na svoj obchodný model nezahŕňajú do takto orientovaných fondov. Prudký pokles ceny ropy však ovplyvnil portfólio. Pretože aj akcie zo sektora obnoviteľnej energie boli zasiahnuté korekciou ceny ropy.

Podľa môjho názoru ide o prehnanú reakciu. Neexistuje priame spojenie medzi cenou ropy a dopytom po obnoviteľných zdrojoch energie, ako je slnečná alebo veterná energia. Elektrina sa sotva vyrába z ropy (menej ako 5 % svetovej výroby), ale najmä z plynu alebo uhlia.

Okrem toho sú solárna a veterná energia výrazne konkurencieschopnejšie ako v minulosti, a to z dôvodu veľkých investícií do odvetvia a neustále klesajúcich nákladov na výrobu elektrickej energie. V súčasnosti možno pozorovať iba všeobecne nižší dopyt po elektrine z dôvodu nízkej hospodárskej aktivity. Inak povedané, COVID-19 ustúpi, zatiaľ čo výzvy súvisiace so zmenou klímy zostanú.

Zdravotníctvo je tiež odvetvím budúcnosti, ktoré je zastúpenné vo fonde. V súčasnosti prebieha vývoj vakcíny alebo lieku na pandémiu. Existujú spoločnosti do ktorých fond investuje, ktoré by z toho mohli mať úžitok?

Naposledy tu boli sľubné správy od spoločnosti Abbott Laboratories, globálnej spoločnosti v oblasti medicínskych technológií a lídra na trhu diagnostických prístrojov na analýzu krvi. Napríklad 60 % svetových darov krvi a plazmy sa vyšetruje zariadeniami Abbott.

Laboratórne prístroje Abbott (séria m2000) sa v súčasnosti používajú v USA na rozsiahle testy PCR (polymerázová reťazová reakcia, pozn.) na detekciu COVID-19 a protilátok. Na univerzitách a v nemocniciach po celej krajine sa používa približne 175 zariadení. Automaticky vyhodnotia prichádzajúce vzorky z tisícov testov 24 hodín denne.

Čo sa bude diať na burzách ďalej?

Minulý týždeň sme opäť videli rast na akciových trhoch. Samozrejme, to dodáva odvahu do budúcnosti. Ale nenechajme sa oklamať. Veľa teraz záleží na tom, ako rýchlo sa oživí globálna ekonomika. V závislosti od aktuálnej situácie sa investori budú musieť prispôsobiť kolísaniu cien.

Tento vírus nemôže zastaviť megatrendy.

Čo v súčasnosti radíte investorom?

Našťastie, ako už bolo uvedené, niektoré veci už boli dobehnuté. To nás v strednodobom až dlhodobom horizonte upokojuje. Pravidelné sporenie určite dáva zmysel, ak veríte v budúcnosť a potenciál megatrendov. Je asi dobré nasledovať heslo: „držte svoje nervy na uzde“.

O fonde

ERSTE FUTURE INVEST je aktívne spravovaný globálny akciový fond, ktorý investuje do megatrendov („moderné“ témy). Výber titulov zahŕňa akcie, ktoré sú kategorizované podľa jedného alebo viacerých z nasledujúcich trendov: zdravie a starostlivosť, životný štýl, technológie a inovácie, životné prostredie a čistá energia a rozvíjajúce sa trhy.
 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/megatrends-sind-nicht-aufzuhalten-interview-zum-erste-future-invest/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.