Autor: Dieter Kerschbaum | 4 minúty čítania

 

Koronavírus pevne zviera svetové hospodárstvo a akciové trhy. Pri hľadaní vhodného lieku proti pandémii, nádej priniesli výsledky americkej farmaceutickej spoločnosti Gilead.

Harald Kober, senior portfólio manažér akciového fondu ERSTE STOCK BIOTEC, má v portfóliu okrem iného, aj akcie tejto firmy. Tvrdí, že vzrástol dopyt po investíciách v odvetví so zdravotnou starostlivosťou po celom svete.

Podľa správy z médií, liek americkej farmaceutickej spoločnosti Gilead Science, je úspešný pri liečbe pacientov s COVID-19. Čo to presne znamená?

V štúdii University of Chicago Medicine je významnejší liek Remdesivir. Bol pôvodne vyvinutý proti ebole, na rýchle zníženie horúčky a príznakov ochorenia pľúc. Podľa správy uverejnenej vo štvrtok večer na online platforme pre lekárske správy - STAT, mohli byť prepustení za menej ako týždeň, takmer všetci pacienti, ktorým bol podávaný tento liek.

Ako hodnotíte šance na schválenie lieku?

Je príliš skoro na vyvodenie akýchkoľvek záverov o tom, či je liečba naozaj účinná. Táto štúdia neobsahovala dôležitý prvok pri testovaní liekov, ktorým je náhodné testovanie. Výsledky by sa preto mali posudzovať opatrne. Prvé výsledky štúdií, ktoré budú obsahovať všetky prvky dostatočného testovania sa očakávajú do konca apríla. Ak budú výsledky štúdie pozitívne, Remdesivir by sa mohol schváliť na liečbu COVID 19 ešte v máji alebo júni 2020. Testy sa zameriavajú hlavne na vážne chorých pacientov v nemocnici.

Ako sa Remdesivir užíva?

Remdesivir sa podáva intravenózne. Preto ho musia podať lekári. Produkcia liečiva je pomerne nákladná a dostupné dávky sú obmedzené. Gilead tvrdí, že spoločnosť plánuje do konca roku 2020 vyrobiť viac ako milión kusov. Výrobné kapacity je možné rozšíriť s pomocou ďalších spoločností.
 

Akcie spoločnosti Gilead, ktorá je tiež v portfóliu ERSTE STOCK BIOTEC, vzrástli v dôsledku tejto správy vo štvrtok, o viac ako 18 %? Ako hodnotíte tento nárast?

Akcia mala vo fonde váhu viac ako 5 %. Nárast bol spôsobený viacerými faktormi, nielen kvôli COVID- 19. Aj keď je tento rast pre akcionárov potešujúci, treba vziať do úvahy, že eufória okolo Remdesiviru je už započítaná v 15 mld. USD z trhovej kapitalizácie Gileadu, pred včerajším zvýšením.

Tento nárast zvýšil trhovú kapitalizáciu o ďalších 20 miliárd USD. Takže cena lieku je v celkovej výške 35 miliárd USD a to je naozaj veľa. Gilead tiež oznámil, že bude predávať liek za cenu nákladov. Otázka je, či z toho bude veľký biznis.
 

Počas trvania globálnych opatrení na potlačenie epidémie sa investori stále viac zameriavajú na akcie firiem v oblasti zdravotníctva. Mnoho akcií zastúpených vo fonde je z USA, kde bola cenová politika kontroverzná. Zmení sa to teraz?

Pandémia COVID-19 povedie k zvýšeným investíciám do odvetvia zdravotnej starostlivosti na celom svete. Ukázalo sa, že existuje veľký nedostatok ochranných prostriedkov, testovacích kapacít, nemocničných postelí a vhodných liekov. Z toho bude mať prospech najmä výskum a vývoj. Pretože sa ukazuje, aké dôležité sú inovácie v reakcii na ohrozenia v podobe epidémií alebo pandémií.

Možno je to tiež prípad COVID-19, keď sa pri stanovovaní cien zvažujú aj náklady na makroekonomické príležitosti celkového hospodárstva. A inovácie sa uskutočnia iba vtedy, ak sa to oplatí.

Informácie o fonde ERSTE STOCK BIOTEC
ERSTE STOCK BIOTEC investuje predovšetkým do spoločností rozvinutých biotechnologických trhov. Väčšina spoločností sa nachádza v USA.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/biotechnologie-branche-auf-der-suche-nach-covid-mittel/
 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.