Autor: Johann Griener | 8 minút čítania

Na kapitálovom trhu je pokles, rovnako ho zaznamenávam v mojom fonde! Znamená to moju celkovú stratu, alebo ponúka kríza aj príležitosti? Čo mám robiť so sporením do fondu?

S naším šesť bodovým sprievodcom otázok a odpovedí, by sme chceli poukázať na často kladené otázky a poskytnúť priestor na zamyslenie sa nad investíciami.
 

Globálny akciový benchmark / logaritmická stupnica 25 rokov, počiatočná hodnota = 100 %,
27. marca 1995 - 27. marca 2020.

Ruská kríza / 2001: prasknutie dotcom bubble / 9/11 / 2008 finančná kríza / Dlhová kríza eura / kríza rozvíjajúcich sa trhov / kríza COVID-19 Graf: globálny akciový trh (index), 25 rokov, počiatočná hodnota = 100% Poznámka: toto je index, nie je možná žiadna priama investícia Zdroj: Refinitive Datastream Disclaimer: minulá výkonnosť investície nenaznačuje jej budúci vývoj
 

Za posledných 25 rokov sme boli svedkami mnohých kríz s výrazným vplyvom na akciové trhy. Všetky mali jedno spoločné: boli prekonané a ceny akcií sa odrazili od dna. Mohli trvať kratšie alebo dlhšie časové obdobie, ale psychológia za nimi bola vždy rovnaká. Akonáhle sa ceny dostanú dole, veľa drobných investorov sa bojí, že by mohli ešte viac klesať a začnú v panike predávať svoje investície.

1

Ako dlho môže trvať táto fáza krízy a zvýšeného kolísania cien?

 

Súčasnú krízu vyvolal vírus, ktorý ovplyvňuje predovšetkým zdravie ľudí. Aby sa našlo riešenie, musia sa vykonať rozsiahle kroky na zabránenie šírenia, ktoré narušili našu každodennú rutinu, a tým aj hospodárstvo. Trvanie závisí od toho, ako rýchlo sa môže šíriť vírus a kedy sa nájde vakcína. Rôzne štáty prijali fiškálne opatrenia, aby minimalizovali dopad na hospodárstvo. Centrálne banky tiež spustili komplexné programy na stabilizáciu finančných trhov.

2

Moja investícia v akciovom fonde je v mínuse, bude pokles trvalý?

 

Všetky krízy ovplyvnili aj akciové trhy. Výsledné straty boli pre investorov významné a bolestivé. Boli však tiež dočasné. Po prekonaní krízy sa príjmy spoločnosti zotavili a znovu sa vydali na svoju predchádzajúcu cestu rastu, v dôsledku čoho sa opäť zvýšili ceny akcií a akciových fondov. Trpezlivosť a odolnosť sú dva kľúčové predpoklady na úspech v investovaní.

3

Každý mesiac pravidelne investujem cez investičné sporenie. Mám investovanie prerušiť?


Za predpokladu, že sa kríza prekoná, dôsledky na finančný trh by nemali prekročiť krátkodobý až strednodobý horizont. Investori, ktorí si investujú prostredníctvom investičného sporenia, majú zvyčajne veľmi dlhý investičný horizont. Z dlhodobého hľadiska sa atraktívnosť akcií z dnešného pohľadu nezmení. Ak teraz požiadate o vyplatenie z fondu, nielenže prijmete stratu, ale premeškáte aj šancu zúčastniť sa na opätovnom raste trhu.

Pozrime sa na jednoduchý príklad

  • investujete 100 eur mesačne a hodnota podielu vybraného fondu bola minulý mesiac tiež 100 eur, preto ste minulý mesiac kúpili 1 podiel. 
  • globálne ceny akcií klesli o 30 %. Aj vypočítaná hodnota vášho fiktívneho fondu. To znamená, že cena vašej investície je 70 eur
  • Tento mesiac získate približne 1,4 podielu fondu za 100 eur.

Inými slovami povedané, získate viac za rovnakú sumu. V obchodoch by sa to dalo nazvať výpredajom. Čím dlhšie zostanú ceny nízke, tým viac mesiacov môžete kúpiť podiel fondu za menšiu sumu peňazí. Veľa odborníkov porovnalo súčasnú situáciu s finančnou krízou v roku 2008, hoci príčiny sú veľmi odlišné. Nasledujúca tabuľka sa zameriava na jeden segment z predchádzajúceho grafu vyššie: na výkonnosť počas konkrétnej krízy, a na to, ako dlho trvala obnova strát.


 

Finančná kríza v roku 2008 / priemerná cena na 76 % Graf: globálny akciový trh (index), 3R, počiatočná hodnota = 100 % . Poznámka: toto je index, nie je možná žiadna priama investícia Zdroj: Refinitiv Datastream Disclaimer: predchádzajúca výkonnosť investície nevypovedá o jeho budúcom vývoji.

Keby ste investovali na začiatku roka 2008 (ako ukazuje globálny akciový benchmark), o rok neskôr by ste utrpeli stratu o viac ako 50 %. Tieto akcie by ste museli vlastniť až do konca roku 2010, teda tri roky, aby boli ceny (takmer) späť na pôvodnej kúpnej cene.

Každý bod v grafe predstavuje rovnakú, mesačnú investíciu. Priemerná cena v sledovanom období bola približne 76 % pôvodnej hodnoty. Túto cenu ste dostali jednoducho tým, že ste sa držali svojej stratégie. Model neberie do úvahy dodatočné podiely, ktoré by sa dalo kúpiť navyše za nižšie ceny, pričom by sa udržovala konštantná výška investície. To znamená, že pri jednorazovej sume by ste boli na konci roka 2010 nad 90 % pôvodnej hodnoty, ale pravidelným investovaním by ste už dosiahli zisk.

Možnosť nakupovať za nízke ceny neprichádza často. Investičné sporenie do fondu to umožňuje automaticky, ak v ňom pokračujte ďalej.

4

Hodnota podielu fondov je momentálne veľmi nízko. Mal by som začať investovať vyššiu sumu?


V minulosti sa ukázalo, že výrazné zníženie cien spôsobené krízami, bolo dobrým momentom na investovanie, pretože v konečnom dôsledku boli všetky krízy prekonané. Nikto nevie, či sme sa v súčasnej kríze dostali na dno alebo, či budú ceny ďalej klesať. V minulosti sme videli, že v období klesajúcich cien, strach z ďalších strát vyľaká mnohých investorov a bráni im v tom, aby investovali viac peňazí. Jednou z potenciálnych stratégií je rozdeliť sumu vyčlenenú na investície a investovať ju prostredníctvom menších vkladov, napríklad počas nasledujúcich dvanástich mesiacov.

5

Nie sú akcie príliš rizikové? Nebolo by lepšie investovať do bezpečných štátnych dlhopisov alebo ešte lepšie nechať všetko na vkladnej knižke?

 

Vkladná knižka je formou investície s ktorou sa mnohí Rakúšania stotožňujú. Neexistujú žiadne výkyvy cien a prístup k peniazom je v prípade potreby jednoduchý. Úrok na tomto type produktu je dlhodobo nulový. Ešte menej priaznivé je to pri štátnym dlhopisoch. Ceny v celom spektre splatností sú také vysoké, že výnos je negatívny. Ak hľadáte bezpečnosť, vkladná knižka je dobrou alternatívou. No, táto forma investície vás však nechráni pred infláciou. To znamená, že hodnota peňazí sa stráca.

6

Ako sú zabezpečené moje peniaze vo fonde? Čo keď moja banka zbankrotuje?


Bez ohľadu na pohyby cien sa musíme pýtať, čo by sa stalo s mojimi peniazmi, ktoré som investoval do fondu, ak by napríklad moja banka zbankrotovala? Dobrou správou pre všetkých investorov fondu je, že podielové fondy sú špeciálnymi aktívami. To znamená, že tieto aktíva patria investorom. Ak by vaša banka alebo investičná spoločnosť podali návrh na vyhlásenie konkurzu, vaše peniaze by boli chránené, pretože by neboli súčasťou majetku.

Záver
Investovanie cez investičné sporenie do fondu je ako stavba domu: tehla po tehle, po dlhú dobu. Počas tejto doby môže dôjsť k krupobitiu pred položením strechy, čoho výsledkom je vlhkosť v pivnici. Dôležité je mať plán výstavby a držať sa ho. Akonáhle je dom dokončený a môžete sedieť na gauči v obývacej izbe, všetok stres sa vyplatil.

Pre vaše investičné sporenie do fondu to znamená nasledovné: váš majetok sa buduje pomaly a dlhodobo. Vždy nastanú prekážky. Nemali by ste zísť z cesty svojho investičného cieľa. Preto je práve investičné sporenie výborným nástrojom na dosiahnutie cieľa, najmä v náročných časoch.
 

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/mit-dem-s-fonds-plan-durch-die-corona-krise-chance-oder-risiko/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.