Autor: Walter Hatak , vedúci investičného oddelenia spoločensky zodpovedných fondov, Erste Asst Management | 3,5 min. čítania

 

Bude Európa prvým svetovým klimaticky neutrálnym kontinentom?

Čo sa stalo s klimatickým hnutím? V posledných mesiacoch korona úplne vytlačila Fridays for Future a jej zakladateľku Gretu Thunbergovú z médií. Zatiaľ čo na začiatkuboli prijaté opatrenia proti vírusu správne, v médiách dominuje strach z druhej vlny.

Kto by si myslel, že vlády, ktoré prijímali prísne opatrenia proti šíreniu vírusu a dokonca obmedzili aj slobodu, získajú vysokú mieru uznania medzi obyvateľmi? (Platilo to minimálne dovtedy, kým sa prejavovalo hroziace nebezpečenstvo, zodpovedajúcim spôsobom sa o ňom informovalo a opatrenia boli logicky zrozumiteľné.)

Rýchla spätná väzba neprimeraných opatrení zároveň umožnila odhaliť populistické hlavy vlád, ako je napríklad Jair Bolsonaro v Brazílii. Zatiaľ čo opatrenia hospodárskej politiky a prípady korupcie sa zvyčajne prejavia až v neskorších legislatívnych obdobiach, následky korony sa prejavili v dôsledku zverejnenej miery infekcie a úmrtnosti okamžite. (Niet divu, že sa Bolsonaro - neúspešne - pokúsil zastaviť denné aktualizácie.)

Budeme prekvapení, čo všetko bolo možné

To, čo bolo predtým nemysliteľné sa udialo veľmi rýchlo: hranice v rámci EÚ boli zatvorené, zaviedlo sa nariadenie na povinné nosenie rúšok, vyhlásil sa zákaz vstupu do domovov sociálnych služieb, boli zakázané návštevy nemocníc, zastavila sa letecká doprava a boli zavreté aj reštaurácie.

V tom istom čase sa zaviedlo učenie z domu a home office. Zrazu neexistovali odberatelia ropy, takže jej cena bola na krátku dobu dokonca záporná.

Klimatická zmena bola odvolaná? Len malá chrípka?
 

Od najnižšieho bodu koronakrízy sa prísne opatrenia na mnohých miestach obmedzili a odberatelia ropy už nemusia platiť. Naopak, cena ropy sa zreteľne zotavila. Klesli aj ceny akcií výrobcov ropy.

Bolo to tak aj so strachom z klimatických zmien? Mali by sme najprv počkať na oživenie hospodárstva, kým opäť budeme hovoriť o klimatickej zmene? To je požiadavka niektorých lobistických organizácií. Dúfame, že klimatické zmeny nebudú posudzované rovnako ako bol klasifikovaný koronavírus niektorými vládami – ako malá chrípka, ktorá rýchlo zmizne.

Transformácia už začala

Transformácia ekonomiky už začala. Pred niekoľkými dňami spoločnosť BP oznámila odpisy v miliardových hodnotách, pretože predpokladané budúce ceny ropy sa museli revidovať smerom nadol. (Scenár, na ktorý sme v tíme ESG už dlho upozorňovali.)

Najväčší akcionár Exxon Mobil verejne zvažuje výmenu generálneho riaditeľa a predstavenstva, pretože spoločnosť sa nedostatočne prispôsobuje aktuálnym témam klimatickej zmeny. OMV posiela svojim zamestnancom informačný časopis o príčinách a dôsledkoch klimatickej zmeny.

Erste Asset Management v spolupráci s ostatnými spoločensky zodpovednými spoločnosťami dokázala presvedčiť predstavenstvo spoločnosti Anglo American, aby sa dištancovalo od lobistických organizácií, ktoré popierajú klimatické zmeny.

S týmto zoznamom by sme mohli pokračovať dlho. Isté je, že tento vývoj získal veľa podnetov, čo je spôsobené nielen požiadavkami spoločensky zodpovedných investorov, ale aj tlakom Európskej komisie.

Európska zelená dohoda

Ursula von der Leyen, predsedníčka Európskej komisie má doktorát z medicíny a niekoľko rokov strávila na epidemiologickom oddelení v Hannoveri, čo tému korony uzatvára. Krátko pred vypuknutím epidémie (koncom minulého roka) vyhlásila Európsku ekologickú dohodu.

Cieľom tejto dohody je vytvoriť do roku 2050 z Európy prvý klimaticky neutrálny kontinent na svete. Pred niekoľkými dňami sa špecifikovali strednodobé ciele do roku 2030. Obnova po lockdowne by teda mala byť zelená. Ale prečo chceme byť globálnym priekopníkom?

Každý bude poznať niekoho, kto je zasiahnutý klimatickou zmenou

Našťastie sa obava rakúskej vlády, že mnohí budú poznať niekoho, kto zomrel na koronavírus nenaplnila. Máme novú predpoveď: Každý bude poznať niekoho, kto je zasiahnutý klimatickou zmenou.

S najväčšou pravdepodobnosťou ste to vy sami. Klimatická zmena už prebieha. Keď sa stretnete s poľnohospodárom, opýtajte sa ho na zmeny po období dažďov a extrémnych teplôt v posledných rokoch. Otázne je ako silno a rýchlo bude klimatická zmena pokračovať. Podobne ako pri koronavíruse, krajiny budú neustále posilňovať svoju politiku z dôvodu zhoršujúceho globálneho otepľovania, ktoré sa stáva väčšou hrozbou. Podobne ako pri koronavíruse, čím neskôr sa prijmú adekvátne opatrenia, tým agresívnejšie a prísnejšie budú musieť byť, aby sa klimatickej zmene dalo úspešne brániť.

Takže ak vieme, že dochádza ku globálnemu otepľovaniu, čo zmení náš život, prečo by sme sa my, Európania, nemohli ako prví na to pripraviť, aby sme mohli následne európske inovácie predávať zvyšku sveta?

Listen to Science

Počas koronakrízy sa vyplatilo počúvať epidemiológov. Urobme to isté v prípade klimatickej krízy s odborníkmi v oblasti klímy. Ak bude prekročený míľnik 2 stupňov, nedôjde k návratu do normálu. V skutočnosti príde k trvalému klimatickému problému. Je dôležité zabrániť takýmto novým normám kvôli našim deťom. Práve deti boli skupinou obyvateľstva, ktorá musela čeliť najväčším obmedzeniam počas korona krízy (deti v Španielsku nemali dovolené opustiť dom / byt) , no tým pádom sa obávali menšieho rizika a prípadných komplikácií. V klimatickej kríze to bude z generačného hľadiska opačne, takže je čas sa odplatiť.

 

Klimatická zmena a jej dôsledky sa považujú za najväčšiu výzvu v dejinách ľudstva. Na dosiahnutie trendu zvrátenia budúcnosti šetrnej k životnému prostrediu je potrebné spoločné úsilie v rôznych oblastiach. Finančný sektor tiež významne prispieva k cielenému riadeniu investícií. Jedným z najúčinnejších nástrojov je investovanie do „dopadu“.

„Impact investing„ (investovanie do dopadu) znamená investovanie do spoločností, organizácií a fondov s cieľom dosiahnuť okrem finančného výnosu aj merateľné, pozitívne účinky na životné prostredie alebo spoločnosť.

Na tomto princípe spravujeme nový akciový fond Erste Asset Management - ERSTE GREEN INVEST. Fond investuje do spoločensky zodpovedných spoločností v oblasti obnoviteľnej energie alebo vodného hospodárstva. Podporuje tiež spoločnosti, ktoré zohrávajú priekopnícku úlohu pri premene procesov škodlivých pre životné prostredie v „starej ekonomike“.

 

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/jeder-wird-jemanden-kennen-der-vom-klimawandel-betroffen-ist/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.