Autor: Markus Auer| Discretionary Portfolio Management | Erste Asset Management | 2 min. čítania


Nedávno sa v Hongkongu zjavne objavil prvý zdokumentovaný prípad reinfekcie vírusom SARS-CoV-2. O deň neskôr hlásili reinfekciu aj Belgicko a Holandsko. Je na mieste obávať sa získanej imunity a účinnosti vakcíny? Existujú tri scenáre, ako by to mohlo dopadnúť.

Scenár 1: Zlé testy - žiadne obavy

Ani ten najpokročilejší test PCR použitý na diagnostiku Covid-19 nie je ani zďaleka dokonalý, s nepravdivo pozitívnym podielom 0,08%. Keďže jeden zo 125 testov vykazuje falošne pozitívny výsledok, nie je ťažké si predstaviť scenár, keď je niekto považovaný za znovu infikovaného, aj keď v skutočnosti táto osoba buď ešte nemala Covid-19, alebo nemá ho ani teraz. Aj pri dvoch testoch je stále možný dvakrát falošný poplach, pri jednom z 15 000 prípadov.
Šanca na trojitý falošne pozitívny výsledok je v pomere k 1 až 2 miliónom. Pri miliónoch infikovaných po celom svete boli falošne pozitívne hodnoty niekedy až 4% prípadoch a neexistuje spôsob, ako overiť predpokladanú primárnu infekciu. Je teda dosť prekvapujúce, že sme „reinfekcie“ nezaznamenali už skôr.

Scenár 2: Žiadne absolútna v skutočnom živote - bez obáv

Skutočný svet je chaotický a nefunguje v absolútnach. Rovnako ako pravdepodobne nikdy nebude existovať 100% účinná očkovacia látka, je nerozumné predpokladať, že pri miliónoch infikovaných ľudí tu nebude malé percento ľudí, ktorí v dôsledku kombinácie doteraz neznámych faktorov prostredia, iných ochorení a jednoducho smoly, nevyvinie imunitu voči SARS-CoV-2.
Aj pri osýpkach, chorobe, o ktorej je známe, že po nakazení alebo očkovaní vyvolávajú celoživotnú imunitu, existujú zriedkavo hlásené prípady reinfekcie (publikácie k tejto téme v Clinical and Vaccine Immunology a NEJM).

Scenár 3: Krátkodobá imunita – malé obavy

Odhliadnuc od katastrofického scenára zvýšenej reinfekcie. Ako ten scenár, ktorý sa objavil pri horúčke Dengue, o ktorom ale nemáme žiadne dôkazy. Najhorší prípad by naznačoval, že imunita proti SARS-CoV-2 je krátkodobá (6 - 12 mesiacov).
To automaticky neznamená, že vakcíny nebudú schopné vyvolať dlhšie trvajúcu imunitu. Na rozdiel od chrípky sa zdá, že SARS-CoV-2 málo mutuje a pravdepodobný dôvod, prečo môže byť imunita krátkodobá, je ten, že telo si nezachováva náležité protilátky.

To znamená, že na vyriešenie problému môže stačiť väčšia dávka vakcíny alebo každoročné preočkovanie rovnakou vakcínou. V takom prípade sa boj proti pandémii stáva skôr logistickým problémom ako zdravotným problémom. V prípade podpornej vakcín by bolo potrebné podstatne rozšíriť možnosti globálnej výroby vakcín, aby sa ročne zaočkovalo 6 - 7 miliárd ľudí.

Stručne povedané, pokiaľ nezaznamenáme obrovský nárast stoviek hlásených prípadov reinfekcie, nie je dôvod domnievať sa, že doteraz známe tri prípady sú niečo viac ako výnimky. Najpravdepodobnejším scenárom je stále ukončenie pandémie a strednodobé adekvátne hospodárske oživenie.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/das-beaengstigende-r-wort-sollten-wir-uns-ueber-reinfektionen-sorgen-machen/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.