Aby sme mohli podniknúť rozumné investičné kroky (t. j. kúpiť alebo predať spoločnosť), musíme starostlivo analyzovať prekážky, ktorým spoločnosť v procese digitalizácie čelí.
Akonáhle spoločnosť otvorene komunikuje o ťažkostiach pri implementácii digitalizačných procesov, naznačuje to pokrok v oblasti digitalizácie.

Potreba prispôsobenia obchodných procesov, náboru kvalifikovanej pracovnej sily a problémy pri zosúladení podnikania s predpismi by mohli naznačovať budúcu ziskovosť.
Na druhej strane, nejasné správy o digitalizácii a zvýšené výdavky na výskum a vývoj by mohli poukazovať na zombie spoločnosti so slabými vyhliadkami do budúcnosti.