Autor: Markus Auer, Erste Asset Managment

Keď ruský prezident Vladimir Putin 11. augusta oslavoval „splnenú misiu“ tým, že oznámil vyvinutie prvej vakcíny Sputniku V proti SARS-CoV-2 na svete, svetová vedecká komunita reagovala skepticky a odsúdeniahodne. Sú reakcie vedcov opodstatnené alebo je to iba rusofóbia?

Čo je to Sputnik V?

Gam-COVID-Vak, známejší pod svojim spolitizovaným názvom Sputnik V, je adenovírusová vektorová vakcína vyvinutá inštitútom Gamaleya v Moskve pod záštitou ruského ministerstva zdravotníctva. Vakcína využíva dva rôzne vektory na trénovanie ľudského tela na spike proteín SARS-CoV-2. Ad26 (identická s vakcínou J&J) pre „primárne“ očkovanie a Ad5 (identická s vakcínou CanSino) ako „booster“ 21 dní po prvom očkovaní.

Je účinná?

To je nejasné. Aj keď existujú dve ukončené štúdie FDA fázy I / II pre vakcínu NCT04436471 a NCT04437875, každá s 38 účastníkmi, zatiaľ neboli zverejnené žiadne údaje o výsledkoch týkajúcich sa údajnej účinnosti a zverejnené tlačovou správou. Chýbajú aj údaje o štúdiách uskutočnených na hlodavcoch a primátoch (okrem človeka). To vyplýva zo zaužívaného modelu Gamaleya Institute, ktorý nedodržiava medzinárodné výskumné štandardy.

Hoci inštitút Gamaleya, ktorého história siaha až do 19. storočia, je najvyššou autoritou v oblasti vývoja vakcín v Rusku, nemá preukázané výsledky. Vyvinul vakcínu proti ebole, ktorá je v súčasnosti schválená iba v Rusku, krajine, ktorá nie je veľmi náchylná na ohniská eboly a nepodstúpila ani štandardné klinické skúšky FDA.

Bez ohľadu na tajnosti nie je dôvod domnievať sa, že vyvinutá vakcína nevyvoláva určitú imunitu voči SARS-CoV-2. Ukázalo sa, že použité vektory sú účinné vo vakcínach CanSino (aspoň trochu) a J&J. Veľkými neznámymi sú účinnosť, vzhľadom na to, že vektory sú ľudské adenovírusy, voči ktorým má určité percento populácie aspoň nejakú imunitu, ktorá ich robí neúčinnými, a trvanie imunity, čo v prípade CanSino má očividne krátkodobý charakter.

Je bezpečná?

Pravdepodobne áno. Bez ohľadu na potenciálnu kontamináciu počas výroby sa riziko závažných nežiaducich vedľajších účinkov vakcín proti ľudskému adenovírusovému vektoru javí ako malé. Vektory sa nedokážu replikovať v ľudskom tele, a aj keď by mohli, príznaky, ktoré by boli vyvolané, by boli mierne (ako nachladnutie). Medzi možné vedľajšie účinky patrí horúčka, únava a bolesť svalov. Je však neetické vystavovať obyvateľstvo vakcíne s neznámymi vedľajšími účinkami. Aj keby 1 z 2 000 ľudí malo extrémne vedľajšie účinky, postihlo by to 50 000 ľudí v samotnom Rusku, ak by teda bola celá prístupná populácia očkovaná.

Kto bude zaočkovaný?

Zdravotnícky personál dostane vakcínu ako prvý. Podľa tlačových správ bude očkovanie dobrovoľné. Deti nebudú očkované, pretože, ako tvrdia vedci, najprv sa musí určiť nižšia tolerovaná dávka. Cieľom Ruska je produkovať 5 miliónov dávok mesačne v decembri a januári. Pri tejto miere, za predpokladu, že sa jedna dávka vzťahuje na celú vakcináciu (primér a booster), by zaočkovanie dostatočnej časti populácie Rusku trvalo 20 mesiacov. Skutočnosť, že očkovacia látka sa skladá z dvoch rôznych zložiek, zvyšuje požiadavky na monitorovanie počas distribúcie a spôsobuje administratívne zaťaženie ruskému systému zdravotnej starostlivosti.

Zhrnutie

Sputnik V je reklamný trik, ktorý prinajlepšom vytvorí určitú imunitu pre predných zdravotníckych pracovníkov s akceptovateľnými bezpečnostnými rizikami a v najhoršom prípade neúčinnú vakcínu s extrémnymi, ale zriedkavými vedľajšími účinkami. Vzhľadom na nízku výrobnú kapacitu očakávame, že Rusko, rovnako ako väčšina krajín, vyrobí veľa rôznych vakcín na očkovanie celej pripustenej populácie.

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.