Autor: Dominik Benedikt, Senior Research Analyst, Erste Asset Management

 

Vďaka cielenému riadeniu investícií, finančný sektor významne prispieva k dosiahnutiu zvrátenia trendu klimatickej zmeny. V našej novej sérii článkov sa pozrieme na jednu z hlavných tém nového spoločensky zodpovedného fondu ERSTE GREEN INVEST.

Jeden z najlepších príkladov udržateľného investovania hovorí o transformácii spoločnosti Alcoa, Aluminium Company of America. Paul O'Neill prevzal funkciu nového generálneho riaditeľa v roku 1987 s cieľom reorganizovať spoločnosť, ktorá sa dostala do finančných ťažkostí. Pri svojej prvej prezentácii pre investorov vysvetľoval, že odteraz sa budeúspech spoločnosti merať iba jedným číslom: miera pracovných úrazov.

Odbil svojim vyhlásením investorov, ktorí s ním chceli hovoriť o svojich cieľoch týkajúcich sa klasických finančných ukazovateľov. Jeden z prítomných investorov neskôr uviedol, že okamžite volal svojim kompetentným ľuďom, s cieľom predať všetky akcie svojho investičného domu spoločnosti Alcoa. Spoločnosť poverila vedením „divokého hippie, ktorý spoločnosť zničí“. O ostatných účastníkoch sa hovorí, že mali urobiť to isté. Zlá rada: každý, kto investoval 100 USD do akcií spoločnosti Alcoa, keď sa ujal funkcie O'Neill, by až do jeho rezignácie v roku 1999, zarobil 100 USD na dividendách a 500 USD na kapitálových výnosoch.

Náhoda?
Akademické štúdie, ktoré sa zaoberali prípadom, hovoria nie. O'Neill omnoho viac identifikoval faktor, ktorý je prepojený s takmer všetkými podnikovými procesmi, a to bezpečnosť pri práci. Zameranie sa na tento faktor pomohlo optimalizovať procesy a zvýšiť efektívnosť. Svojim zamestnancom povedal, že ho majú priamo kontaktovať, ak by im chýbali peniaze na zlepšenie alebo by došlo k bráneniu nových ustanovení lokálnym manažmentom.

Napriek dodatočným investíciám do bezpečnosti sa čistý zisk spoločnosti Alcoa v prvom roku programu strojnásobil. Počas pôsobenia O'Neilla v spoločnosti, klesla miera nehôd spoločnosti takmer o 90 %, na dvadsatinu amerického priemeru aj napriek zdanlivo nevyhnutnému, mnohokrát zvýšenému riziku v ťažkom priemysle.

Kto sa nezmení..

Klimatická zmena v súčasnosti mení pravidlá hry pre mnohé odvetvia „starej ekonomiky“, v neposlednom rade vo forme európskej Green Deal, ktorá predpokladá transformáciu Európy na prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. Spoločnosti, ktoré (nechcú) nevidia tieto znaky, riskujú dlhodobo Licence to Operate, t. j. sociálnu a regulačnú autorizáciu pre svoj obchodný model. Jedným z príkladov sú fosílne palivá, ako napríklad uhlie.

Zatiaľ čo obchod s posledným menovaným nie je možné zachrániť žiadnou transformáciou - je to jednoducho nezlučiteľné s cieľom 1,5 ° C parížskej konferencie, výrobcovia energie sú na tom dobre.

Najudržateľnejšia spoločnosť na svete?

Orsted je dánsky dodávateľ energie, ktorý do roku 2017 pôsobil ako spoločnosť DONG Energy, čo je skratka pre spoločnosť Dansk Olie og Naturgas A / S. Názov hovorí za všetko a spoločnosť sa predovšetkým zaviazala vyrábať energiu z fosílnych palív. Pred dvadsiatimi rokmi mala spoločnosť DONG takmer dvakrát vyššie emisie CO2 na kWh vyrobenej elektriny ako priemer hlavných európskych dodávateľov, čo je obrovské riziko v dôsledku začiatku obchodovania s emisiami v EÚ.. Horšie na tom boli iba majitelia tepelných elektrární, čo dokazuje pokles predtým hrdých nemeckých prevádzkovateľov elektrární na čierne a hnedé uhlie.

Na rozdiel od nich, Orsted si uvedomil črty tejto doby a radikálne prestaval svoj obchodný model za posledných desať rokov. Fosílne palivá boli nahradené obnoviteľnými. Namiesto 85 % fosílnej energie v 2009, v roku, v ktorom sa začala transformácia, Orsted teraz vyrába viac ako 85 % svojej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Výroba musí byť do roku 2025 úplne klimaticky neutrálna. Spoločnosť sa stala lídrom na svetovom trhu pre veterné elektrárne na mori a vo vývoji sietí a riešení pre ukladanie elektriny výlučne z obnoviteľných zdrojov.

Orsted je okrem toho sociálnym a politickým zástancom reštrukturalizácie nášho energetického systému, pretože bez tohto by sa boj proti klimatickej zmene prakticky dopredu vytratil. To všetko prinieslo spoločnosti v štúdiách štatút pravdepodobne najudržateľnejšej spoločnosti na svete. Akcie spoločnosti sme nakúpili ERSTE GREEN INVEST.

Neexistuje žiadny dopyt po uhlí, nafte Táto naliehavosť môže znieť absurdne, je však v centre zmeny úspechu transformačných procesov vzhľadom na klimatickú zmenu. Existuje dopyt po energii, ktorá udržuje domácnosti, podniky alebo dopravu v pohybe a teple. No nič naopak nehovorí, že musí pochádzať z fosílnych zdrojov.

Neexistuje ani dopyt po naftových motoroch. Zákazník si kupuje príležitosť pohodlne sa dostať z bodu A do bodu B v peknej škrupine a s určitým potešením z jazdy, kedykoľvek chce. Ak túto službu možno lepšie pokryť elektromobilitou alebo následne autonómnym riadením, tieto riešenia prevezmú trh.

Najmä automobilový priemysel je predmetom obrovskej potreby transformácie. Prežitie tradičných poskytovateľov závisí od toho, či to dokážu zvládnuť. Podľa súčasných odhadov budú do roku 2050, 40 % svetového vozového parku tvoriť autonómne vozidlá. Čo by malo znížiť náklady na kilometer, medzi 40 a 80 % v závislosti od spôsobu ich použitia. Z toho môžu mať úžitok nielen spotrebitelia, ale aj výrobcovia: pre väčší rozpočet na prémiové vozidlá s vysokou maržou. (Skutočnosť, že na ľahkú konštrukciu bude potrebný aj hliník šetrný k podnebiu, vytvára prepojenie všetkých týchto procesov.)
Tento zoznam by mohol pokračovať ďalej, napríklad v oblasti stavebníctva alebo IT. Nakupujeme riešenia pre simulácie, spracovanie údajov, vytvárame siete alebo len pozeráme videá s mačkami, ale nie počítačové čipy náročné na zdroje.

Prechod - kľúčový problém

Úspešný boj proti klimatickej zmene priamo súvisí s tým ako spoločnosti „starej“ ekonomiky zvládnu tento krok do budúcnosti. Poskytovatelia riešení to sami nedokážu. Z tohto dôvodu je transformácia alebo prechod jednou z najdôležitejších tém fondu ERSTE GREEN INVEST. Približne štvrtina investícií fondu je v súčasnosti investovaná do tejto oblasti, viac má prekonaná iba oblasťou energie.
 

Originlány zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/transition-nachhaltige-veraenderung-bringt-finanziellen-erfolg/

Autor: Dominik Benedikt, Senior Research Analyst, Erste Asset Management

 

Vďaka cielenému riadeniu investícií, finančný sektor významne prispieva k dosiahnutiu zvrátenia trendu klimatickej zmeny. V našej novej sérii článkov sa pozrieme na jednu z hlavných tém nového spoločensky zodpovedného fondu ERSTE GREEN INVEST.

Jeden z najlepších príkladov udržateľného investovania hovorí o transformácii spoločnosti Alcoa, Aluminium Company of America. Paul O'Neill prevzal funkciu nového generálneho riaditeľa v roku 1987 s cieľom reorganizovať spoločnosť, ktorá sa dostala do finančných ťažkostí. Pri svojej prvej prezentácii pre investorov vysvetľoval, že odteraz sa budeúspech spoločnosti merať iba jedným číslom: miera pracovných úrazov.

Odbil svojim vyhlásením investorov, ktorí s ním chceli hovoriť o svojich cieľoch týkajúcich sa klasických finančných ukazovateľov. Jeden z prítomných investorov neskôr uviedol, že okamžite volal svojim kompetentným ľuďom, s cieľom predať všetky akcie svojho investičného domu spoločnosti Alcoa. Spoločnosť poverila vedením „divokého hippie, ktorý spoločnosť zničí“. O ostatných účastníkoch sa hovorí, že mali urobiť to isté. Zlá rada: každý, kto investoval 100 USD do akcií spoločnosti Alcoa, keď sa ujal funkcie O'Neill, by až do jeho rezignácie v roku 1999, zarobil 100 USD na dividendách a 500 USD na kapitálových výnosoch.

Náhoda?
Akademické štúdie, ktoré sa zaoberali prípadom, hovoria nie. O'Neill omnoho viac identifikoval faktor, ktorý je prepojený s takmer všetkými podnikovými procesmi, a to bezpečnosť pri práci. Zameranie sa na tento faktor pomohlo optimalizovať procesy a zvýšiť efektívnosť. Svojim zamestnancom povedal, že ho majú priamo kontaktovať, ak by im chýbali peniaze na zlepšenie alebo by došlo k bráneniu nových ustanovení lokálnym manažmentom.

Napriek dodatočným investíciám do bezpečnosti sa čistý zisk spoločnosti Alcoa v prvom roku programu strojnásobil. Počas pôsobenia O'Neilla v spoločnosti, klesla miera nehôd spoločnosti takmer o 90 %, na dvadsatinu amerického priemeru aj napriek zdanlivo nevyhnutnému, mnohokrát zvýšenému riziku v ťažkom priemysle.

Kto sa nezmení..

Klimatická zmena v súčasnosti mení pravidlá hry pre mnohé odvetvia „starej ekonomiky“, v neposlednom rade vo forme európskej Green Deal, ktorá predpokladá transformáciu Európy na prvý klimaticky neutrálny kontinent do roku 2050. Spoločnosti, ktoré (nechcú) nevidia tieto znaky, riskujú dlhodobo Licence to Operate, t. j. sociálnu a regulačnú autorizáciu pre svoj obchodný model. Jedným z príkladov sú fosílne palivá, ako napríklad uhlie.

Zatiaľ čo obchod s posledným menovaným nie je možné zachrániť žiadnou transformáciou - je to jednoducho nezlučiteľné s cieľom 1,5 ° C parížskej konferencie, výrobcovia energie sú na tom dobre.

Najudržateľnejšia spoločnosť na svete?

Orsted je dánsky dodávateľ energie, ktorý do roku 2017 pôsobil ako spoločnosť DONG Energy, čo je skratka pre spoločnosť Dansk Olie og Naturgas A / S. Názov hovorí za všetko a spoločnosť sa predovšetkým zaviazala vyrábať energiu z fosílnych palív. Pred dvadsiatimi rokmi mala spoločnosť DONG takmer dvakrát vyššie emisie CO2 na kWh vyrobenej elektriny ako priemer hlavných európskych dodávateľov, čo je obrovské riziko v dôsledku začiatku obchodovania s emisiami v EÚ.. Horšie na tom boli iba majitelia tepelných elektrární, čo dokazuje pokles predtým hrdých nemeckých prevádzkovateľov elektrární na čierne a hnedé uhlie.

Na rozdiel od nich, Orsted si uvedomil črty tejto doby a radikálne prestaval svoj obchodný model za posledných desať rokov. Fosílne palivá boli nahradené obnoviteľnými. Namiesto 85 % fosílnej energie v 2009, v roku, v ktorom sa začala transformácia, Orsted teraz vyrába viac ako 85 % svojej elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Výroba musí byť do roku 2025 úplne klimaticky neutrálna. Spoločnosť sa stala lídrom na svetovom trhu pre veterné elektrárne na mori a vo vývoji sietí a riešení pre ukladanie elektriny výlučne z obnoviteľných zdrojov.

Orsted je okrem toho sociálnym a politickým zástancom reštrukturalizácie nášho energetického systému, pretože bez tohto by sa boj proti klimatickej zmene prakticky dopredu vytratil. To všetko prinieslo spoločnosti v štúdiách štatút pravdepodobne najudržateľnejšej spoločnosti na svete. Akcie spoločnosti sme nakúpili ERSTE GREEN INVEST.

Neexistuje žiadny dopyt po uhlí, nafte Táto naliehavosť môže znieť absurdne, je však v centre zmeny úspechu transformačných procesov vzhľadom na klimatickú zmenu. Existuje dopyt po energii, ktorá udržuje domácnosti, podniky alebo dopravu v pohybe a teple. No nič naopak nehovorí, že musí pochádzať z fosílnych zdrojov.

Neexistuje ani dopyt po naftových motoroch. Zákazník si kupuje príležitosť pohodlne sa dostať z bodu A do bodu B v peknej škrupine a s určitým potešením z jazdy, kedykoľvek chce. Ak túto službu možno lepšie pokryť elektromobilitou alebo následne autonómnym riadením, tieto riešenia prevezmú trh.

Najmä automobilový priemysel je predmetom obrovskej potreby transformácie. Prežitie tradičných poskytovateľov závisí od toho, či to dokážu zvládnuť. Podľa súčasných odhadov budú do roku 2050, 40 % svetového vozového parku tvoriť autonómne vozidlá. Čo by malo znížiť náklady na kilometer, medzi 40 a 80 % v závislosti od spôsobu ich použitia. Z toho môžu mať úžitok nielen spotrebitelia, ale aj výrobcovia: pre väčší rozpočet na prémiové vozidlá s vysokou maržou. (Skutočnosť, že na ľahkú konštrukciu bude potrebný aj hliník šetrný k podnebiu, vytvára prepojenie všetkých týchto procesov.)
Tento zoznam by mohol pokračovať ďalej, napríklad v oblasti stavebníctva alebo IT. Nakupujeme riešenia pre simulácie, spracovanie údajov, vytvárame siete alebo len pozeráme videá s mačkami, ale nie počítačové čipy náročné na zdroje.

Prechod - kľúčový problém

Úspešný boj proti klimatickej zmene priamo súvisí s tým ako spoločnosti „starej“ ekonomiky zvládnu tento krok do budúcnosti. Poskytovatelia riešení to sami nedokážu. Z tohto dôvodu je transformácia alebo prechod jednou z najdôležitejších tém fondu ERSTE GREEN INVEST. Približne štvrtina investícií fondu je v súčasnosti investovaná do tejto oblasti, viac má prekonaná iba oblasťou energie.
 

Originlány zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/transition-nachhaltige-veraenderung-bringt-finanziellen-erfolg/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at. 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.