Autor: Markus Auer | Discretionary Portfolio Management | Erste Asset Management | 3 min. čítania

Distribúcia vakcíny proti Covid 19, sa začala vo veľkej časti rozvinutého sveta. Politici, komentátori a občania kritizujú pomalý začiatok imunizácie. Podobne ako na Tour de France sa však nepočíta s tým, kto si počas prvej etapy oblečie žltý dres, ale skôr s tým, kto najskôr prejde cieľom. Rozhodujúce sú pre to tri faktory: dodanie vakcíny, jej distribúcia a predovšetkým ochota nechať sa očkovať.

Podporila EÚ s AstraZeneca nesprávneho koňa?

Generálny riaditeľ spoločnosti BioNTech kritizoval prístup EÚ. A síce, keď sa vakcína objednávala v lete 2020, namiesto tých najsľubnejších vakcín, do výberu sa dostali akýchkoľvek firiem, bez ohľadu na úspešnosť vakcíny . Spätne môže byť toto tvrdenie správne No v prípade očkovania s Pfizer / BioNTech vakcínou objednanej na jedného obyvateľa je EÚ s 0,33, dokonca tesne pred USA a Veľkou Britániou s približne 0,30. Na dosiahnutie cieľa skupinovej imunity (asi 0,75 očkovania na obyvateľa) sú v každom prípade nevyhnutní rôzni kandidáti na vakcíny. Vakcína spoločnosti Moderna bola v dnešných dňoch schválená v EÚ (EÚ na obyvateľa: 0,18 USA: 0,30). Vakcína AstraZeneca, ktorá už bola schválená v Indii a Veľkej Británii, stále čaká na schválenie (na obyvateľa EÚ: 0,44 USA: 0,75). Nepresnosti pri štúdiách vyvolali otázky o jej účinnosti. Pre EÚ by však mali byť rozhodujúce výsledky štúdií fázy 3 s vakcínami od Johnson & Johnson (EÚ na obyvateľa: 0,44 USA: 0,30) a CureVac (EU na obyvateľa: 0,25 USA: 0). Očakávajú sa na konci januára a februára. Obidve vakcíny priniesli stabilnejšie výsledky ako AstraZeneca vo fáze ½ a je možné ich skladovať v jednoduchých chladničkách.

Vakcína od Moderny a odvážny nápad

V USA plánujú imunizovať každý mesiac až 20 % populácie mRNA vakcínami od spoločností Pfizer a Moderna. Tento cieľ bol od začiatku ambiciózny. Keď si predstavíme, že počas pandémie prasacej chrípky v roku 2009 mohlo byť každý mesiac zaočkovaných iba asi 10 % populácie, a to s jednodávkovou vakcínou, ktorá sa oveľa ľahšie skladuje. Ukázalo sa, že podanie týchto dvoch dávok s približne mesačným odstupom je administratívnym problémom. Zatiaľ čo na začiatku bola druhá dávka očkovania „rezervovaná“ pri podaní prvej dávky, aby sa zabezpečilo, že bude skutočne k dispozícii za mesiac, teraz sa pokračuje v očkovaní všetkými dostupnými dávkami čo najskôr. Kontroverznejšia je myšlienka riedenia vakcíny Moderna, aby bolo možné zaočkovať ešte viac ľudí rýchlejšie. Aj keď výsledky štúdie fázy 2 naznačujú , že pri nižších dávkach by bola takmer rovnako účinná, minimálne u osôb vo veku 18 - 55 rokov, medzi vedcami panujú nezhody ohľadom užitočnosti tohto opatrenia. Sú ľudia , ktorí by to uvítali, zatiaľ čo iní hovoria o nevyčísliteľných rizikách, ak by si SARS-CoV2 vyvinula rezistenciu na slabé vakcíny.

Strach a závisť z očkovania

Nakoniec bude akákoľvek debata o dostupnosti a rýchlosti zbytočná, keď sa odmietavá menšina populácie nezaočkuje. Keďže v dohľadnej dobe nebudú schválené vakcíny pre deti a osoby mladšie ako 16 rokov (pričom táto skupina predstavuje približne 15 % populácie), môže prísť k zabráneniu vytvorenia skupinovej imunity, na ktorú stačí 12 % zvyšku populácie, ktorí sú prísnymi antivaxermi (ľudia odmietajúci očkovanie).

Z tohto hľadiska je otázny rozsah, v akom môže očkovacia kampaň uspieť bez akejkoľvek formy priameho alebo nepriameho nátlaku. Na druhom konci spektra sa čoraz viac diskutuje o závisti, pokiaľ ide o uprednostňovanie prístupu k vakcínam. V každom ohľade budú vlády na celom svete v nasledujúcich mesiacoch viac ako kedykoľvek predtým vyzývané, aby prijali správne opatrenia na rýchle ukončenie pandémie. Logistická dodávka vakcín môže na začiatku hrať väčšiu úlohu. Na prekročenie cieľovej rovinky v žltom drese je však nevyhnutná solidarita so spoločnosťou ako celkom.
 

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.