Autor: Walter Hatak | Head of Responsible Investments | Erste Asset Management | 4 min. čítania

O ESG skeptikoch nebolo dlho počuť. Dôvodom bol aj šum okolo dlhodobej udržateľnosti, ktorý sa v posledných rokoch zintenzívnil. Spoločnosti z každého sektora sa snažili naskočiť na vlak, pretože hlasy volajúce po zodpovednom prístupe boli príliš silné.  Len sotva existuje firemná stratégia, ktorá by sa nezaoberala udržateľnosťou. Len sotva existuje „lifestyle“ produkt, pri ktorého nákupe by sa nejaká korporácia nezaviazala, že vysadí stromy ak ho kúpite.

Všetky trendy po určitom čase čelili výzvam. Ak tieto výzvy neboli prekonané trend sa mohol skončiť, ale niekedy to viedlo k úprave a špecifikácií – prispôsobeniu sa. V tomto smere možno pozitívne hodnotiť aj odpor, ktorý v súčasnosti vzniká proti ESG investíciám. Aké sú hlavné body kritiky?

1. Hypotéza: ESG zničí vlastný úspech

V samostatných blogoch sa moji kolegovia podrobne venujú nedávno publikovanej vedeckej práci. Na začiatok opíšem len základný predpoklad: na základe trendu udržateľných investícií sa všetci investori snažia kúpiť tie spoločnosti, ktoré patria medzi najlepšie z pohľadu hodnotenia udržateľnosti (ESG). Ak však všetci investori kúpili takéto spoločnosti do svojho portfólia, v budúcnosti už nezaznamenajú taký akciový rast (nárast ceny akcie). Jednoducho preto, že už nie sú žiadni ďalší investori, ktorí by chceli kúpiť.
Keďže sa obchoduje na burze, „to čo bude a nie to čo je“, očakávaný výnos z hnedých (= neudržateľných) investícií by mal byť vyšší ako je u zelených (= udržateľných) investíciách.

Inak povedané, bola vyššia výkonnosť udržateľných fondov v posledných rokoch historickou výnimkou a budú investori v budúcnosti potrestaní nižším rastom? Našťastie, predpoklady načrtnuté vyššie ponúkajú malý dôvod na obavy:

·         Neexistuje modelová spoločnosť, ktorú by chcel mať každý udržateľný investor vo svojom portfóliu. V závislosti od chápania udržateľnosti fondov a od globálneho zamerania fondu sa rôzne akcie kvalifikujú ako udržateľné investície.

·         Ak investor identifikuje určité spoločnosti ako priekopníkov vo svojom odvetví, nezostanú nimi na veky, ale budú čeliť neustálej konkurencii. Dnešná vlajková loď môže byť budúcim prepadákom.

·         Vždy budú existovať skeptici ESG, rovnako ako sú skeptici v iných, veľmi dobre preskúmaných oblastiach života. Ak by sa spomenuté argumenty stali mainstreamom, investori by uprednostnili nákup hnedých investícií (pod falošným predpokladom dosiahnutia vyšších výnosov) a tým (kupodivu) by prispeli k vyvráteniu základného predpokladu (všetci investori sa snažia o udržateľné investície).

2. Hypotéza: Udržateľní investori nerobia svet lepším

Okrem vedeckých skeptikov sa v poslednom čase ozývajú silné pochybnosti aj zo strany finančného sektoru. Bývalý šéf oddelenia udržateľnosti jednej z najväčších správcovských spoločností na svete jedného dňa poukázal na to, že chápanie udržateľnosti uplatňované v jeho spoločnosti nemá na svet žiadny pozitívny vplyv. Namiesto využívania investorov na to aby boli dosiahnuté ciele udržateľnosti, by mali politici byť tými čo vyvíjajú tlak na súkromné spoločnosti.

Kto na koho vyvíja tlak?

Výmena medzi politikou a biznisom je veľmi dôležitá pre budúcnosť každej krajiny, pretože ide o pracovné miesta, daňové príjmy, konkurencieschopnosť a investície. Predpoklad, že národné vlády môžu vyvíjať veľký tlak na globálne firmy, nezodpovedá realite. Skôr je tu tlak opačným smerom, aj zo strany rôznych lobistických združení, ktoré sa spájajú a presadzujú záujmy niektorých sektorov. Toto však nie je nevyhnutne v záujme dlhodobých investorov. Z krátkodobého hľadiska môže byť napríklad ziskové neprijímať žiadne opatrenia proti zmene klímy. Z dlhodobého hľadiska však budú inovácie a medzinárodná konkurencieschopnosť ohrozovať krajiny a spoločnosti, ak sa v iných krajinách prijmú prísnejšie opatrenia a podniky ich úspešne implementujú nové technológie.

Udržateľné investovanie funguje

Aby spoločnosti z ropného priemyslu nemohli povedať „A“ na verejnosti a „B“ tajne prostredníctvom lobistických združení, úspešne sme spolu s ďalšími investormi požadovali transparentnosť v súvislosti s členstvom a príspevkami spoločností do lobistických asociácií. Toto je jeden z mnohých príkladov, kde sme ako udržateľná správcovská spoločnosť dokázali dosiahnuť pozitívnu zmenu. Toto je každý rok verejne zdokumentované v našej správe o angažovanosti a hlasovaní. Každý sa teda môže na vlastné oči presvedčiť, že udržateľní investori robia svet o niečo lepším.

ESG ešte nedosiahlo svoj cieľ, nanešťastie

Spolu s kolegami sa teším na deň, keď už nebude potrebné ESG. Bude to deň, kedy sa úspešne dobojuje proti klimatickým zmenám a eliminujú sa sociálne krivdy v spoločnostiach. Bude to však ešte chvíľu trvať.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/ist-dies-bereits-das-ende-von-esg/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.