Autor: Investment Division | Erste Asset Management | 3 min. čítania

Black Friday výpredaje aj na finančných trhoch?

Britská vláda minulý štvrtok večer oznámila, že zaraďuje šesť afrických krajín na červený zoznam, týkajúci sa obmedzenia v cestovaní. Dôvodom bol nárast prípadov nového variantu koronavírusu - Omicron, ktorý znepokojil svetové zdravotnícke úrady.

Nové opatrenia nadväzujú na rastúce obavy vedcov, že na variant Sars Cov-2 B.1.1.529, by nemuseli byť vakcíny účinné. Nový variant by sa mohol šíriť rýchlejšie ako Delta. Vírusový kmeň bol prvýkrát identifikovaný v Botswane a je pripisovaný nárastu počtu prípadov covidu v Južnej Afrike.

Finančné trhy nový variant vírusu taktiež zaskočil. Zatiaľ čo väčšina búrz uzavrela vo štvrtok mierne vyššie alebo viac-menej bez zmeny, v Ázii došlo k výrazným poklesom. Začiatok obchodnej seansy v Európe bol v znamení výpredajov, pričom EuroStoxx 50 klesol o viac ako 3 %.

Zhoršenie nálady investorov sa prejavuje aj v prudkom poklese výnosov štátnych dlhopisov. Výnosy 10-ročných nemeckých vládnych dlhopisov zaznamenali v piatok ráno pokles približne o 6 bázických bodov.

Poklesy sa nevyhli ani komoditným trhom. Ropa Brent klesla v počiatočnej reakcii približne o 5 %, čo je spôsobené obavami, že nový variant by mohol mať vplyv aj na mobilitu. Cena zlata narástla asi o 1 %.

Čo budeme sledovať v najbližších dňoch?

Podľa nášho názoru majú v súčasnosti na vývoj trhu významný vplyv tri faktory:

Likvidita:

Relatívne silné pohyby na trhoch sú ovplyvnené nižšou likviditou, ktorá je v tomto období bežná. Minulotýždňový sviatok Deň vďakyvzdania je v USA významný sviatok, aj preto chýbali zámorskí investori. Situácia sa od pondelka zlepšila, zatiaľ čo v decembri uvidíme opätovný pokles likvidity, ktorý bude vrcholiť medzi vianočnými sviatkami.

Omicron môže byť horší ako Delta:

Nové mutácie vo variante Omicron môžu znamenať, že vírus bude viac nákazlivý . Vedci momentálne zisťujú, či nový variant nepovedie aj k väčšiemu počtu hospitalizácií. Tieto výsledky budú mať významný vplyv na finančné trhy. Či už na celkovú výkonnosť, ale aj na to, ktoré sektory budú viac ovplyvnené pokiaľ sa krajiny začnú opätovne zatvárať.

Fiškálna a menová politika:

Nový variant by mohol viesť k tomu, že niektoré centrálne banky ešte odložia svoje stratégie ukončenia podporných programov. Tento scenár sa už tiež premietne do trhu, pričom rizikové prirážky napríklad na talianskych vládnych dlhopisov klesajú.

Poklesy ako tento sa od začiatku roka objavovali častejšie nielen v súvislosti s koronavírusom, ale v poslednom čase najmä kvôli prekvapivému rastu inflácie. Napríklad americký index S&P500 zaznamenal tento rok počas siedmich obchodných dní pokles o viac ako 1,5 %. Podobné poklesy  trvali len krátko. V najbližších dňoch očakávame zvýšenú volatilitu na finančných trhoch, ktorá bude spôsobená vyššie popísanými faktormi.

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.