Čína s novou stratégiou rastu

Čína je základom pokračujúceho hospodárskeho oživenia. Pevne riadená ekonomická veľmoc reštrukturalizuje svoju ekonomiku a zameriava sa na posilnenie domácej ekonomiky a svojej nezávislosti.

Preto sa sústredí sa na kľúčové odvetvia, finančnú stabilitu a stabilitu trhu s nehnuteľnosťami, veľké investície do dekarbonizácie a vyrovnávanie príjmovej nerovností. Aj keď táto zmena orientácie v krátkodobom horizonte pohltí tempo rastu Číny, bude to pozitívne pre vyhliadky jej dlhodobého rastu.

Čína tak môže zostať motorom globálnej ekonomiky, no profitovať budú len tie sektory, ktoré sú spojené so spotrebou (ako protipóly realitného alebo exportného sektora).

Zmena monetárnej politiky

S postupujúcim oživením a významnejšou úlohou súkromného sektora budú centrálne banky postupne znižovať mimoriadne podpornú menovú politiku, ktorú presadzovali počas posledných dvoch rokov.

Aktuálne vysoká miera inflácie zrýchlila tlak na centrálne banky, ktorý je oveľa väčší ako na začiatku roka. Na rozvíjajúcich sa trhoch, kde sú inflačné očakávania menej pevne ukotvené a centrálne banky sú často politicky závislé, boli mnohé centrálne banky nútené utiahnuť menové opraty.

Hodnota akcií sa v roku 2021 zvyšovala najmä kvôli rastu ziskov

V roku 2021 sa zisky spoločností zotavili rýchlejšie a výraznejšie ako v porovnateľných fázach v nedávnej minulosti. V dôsledku toho sa ocenenia spoločností medziročne veľmi nezmenili, aj napriek nárastu cien akcií.

Akcie budú preto naďalej zohrávať dôležitú úlohu v portfóliách Erste AM. „Očakávame, že zisky budú v roku 2022 naďalej rásť, ale s nižšou dynamikou, akú sme videli v tomto roku.", dodáva Permoser. Predpokladaná miera rastu sa pohybuje okolo nominálneho ekonomického rastu (t. j. 5 až 10 % vo vyspelých krajinách).