Autor: Dieter Kerschbaum | Communications Specialist | Erste Asset Management | 5 minút čítania

Technológie a najmä tie šetrné k životnému prostrediu boli v minulom roku na akciovom trhu poprednými témami. Rastúci trend týchto akcií pokračuje vďaka jasným politickým usmerneniam.
Dva environmentálne fondy ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT, ako aj ERSTE GREEN INVEST a ERSTE GREEN INVEST MIX zaznamenali v uplynulom roku pozitívny vývoj (ku koncu decembra 2020) - s nadpriemerným nárastom hodnoty pre majiteľov ich podielových listov. Rozprávali sme sa s hlavným portfólio manažérom Clemensom Kleinom o uplynulom roku, oceneniach a budúcich vyhliadkach pre akcie v oblasti environmentálnych technológií.

Čo je ERSTE GREEN INVEST a ERSTE GREEN INVEST MIX? Viac o tomto v našich blogových príspevkoch:

https://blog.de.erste-am.com/erste-green-invest-laeutet-gruene-zukunft-des-investierens-ein/

https://blog.de.erste-am.com/neuer-fonds-erste-green-invest-mix-setzt-auf-gezielte-auswahl-von-umwelt-aktien-und-anleihen/

Rok 2020 bol vo všeobecnosti veľmi pozitívny pre environmentálne akciové fondy a udržateľné investície. Čomu pripisujete tento vývoj?

Investori sa zamerali na akcie z technologického sektora. Na čele bola oblasť environmentálnych technológií s mnohými inováciami. Ak sa pozriete na jednotlivé segmenty, akcie firiem v oblasti solárnej energie boli na vrchole svojich hodnôt. Ale všetko, čo sa týkalo vodíka a veternej energie, malo tiež pozitívny rok. Sektor mobility a predovšetkým téma vodného hospodárstva, ktorá výrazne zaostávala za celkovým vývojom trhu, vynikali určite menej.

Takže sa investovaním do nich nedalo veľa pokaziť?

Povedzme to takto: Napriek globálnej pandémii sa toky kapitálu „nezastavili“. Investori nezostali zaskočení a environmentálne technológie považujú za jasnú investíciu do budúcnosti. Ale áno: vždy sa môže niečo pokaziť - napríklad ak vsadíte všetko na jednu kartu. Ak chcete svoje peniaze investovať do akcií environmentálnych technológií, je vhodné ich rozdeliť do čo najväčšieho počtu rôznych akcií a odvetví podnikania. A fond robí túto prácu vynikajúco. Mali by ste si, samozrejme, urobiť aj vlastný prieskum a vybrať si zopár titulov, ktoré považujete za sľubné. Ale medzi všetkými investovateľnými akciami - hovoríme o niekoľkých stovkách spoločností, môže existovať jedna alebo dve, ktoré nemusia byť schopné splniť vysoké očakávania. Ak cena potom rýchlo klesne, ostatné akcie vo fonde, ktoré majú dobrú alebo vynikajúcu výkonnosť, môžu "absorbovať" poklesnutú hodnotu. Na fond sa preto musí vždy pozerať z hľadiska diverzifikácie rizika. Odhliadnuc od toho, nemusíme sa zaoberať vývojom jednotlivých hodnôt.

Ktorým akciám sa mimoriadne darilo vo fondoch environmentálnych technológií?

Rozhodujúcu úlohu hrá výber titulu - „správny“ výber – ak chcete „šťastná ruka“. Nie každý rok sa nám darí, ale teší nás, že výberom titulov sme opäť dokázali generovať nadpriemerné zhodnotenie pre našich klientov. V sektore solárnej energie mal najlepšiu výkonnosť titul Enphase Energy. K výkonnosti fondu však významne prispeli aj iné akcie, ako napríklad Sunrun, Sunpower Daqo alebo Sunnova (zdroj: Bloomberg). Okrem toho akcie v sektore palivových článkov / vodíka (Plug Power, Ceres Power, Nel ASA, Ballard Power), ako aj špeciálne akcie v sektore elektronickej mobility (Workhorse, Niu Technologies) a veterná energia (TPI Composites), ktoré vykázali výrazné zhodnotenie.

Aké sú budúce vyhliadky environmentálnych technológií? Prečo by akcie mohli naďalej rásť?

Vyhliadky na investície v oblasti ekológie a environmentálnych technológií zostávajú do roku 2021 pozitívne. Volebné víťazstvo Joe Bidena v USA prinesie okrem Európskej zelenej dohody ďalší politický vietor do plachiet v mnohých oblastiach environmentálneho priemyslu. Dôraz sa kladie na témy ako elektromobilita, energetická účinnosť, vodík a obnoviteľná energia. Len v Európe sa majú do roku 2025 inštalovať dva milióny nabíjacích staníc, aby sa podporil prechod na elektrické automobily. V USA nový klimatický plán predpokladá renováciu 4 miliónov budov so zameraním na osvetlenie, tepelnú izoláciu, kúrenie a klimatizáciu. A v Európe sa má zdvojnásobiť miera renovácie starých budov. V USA, ako aj v Európe, najmä však v Číne, sa v najbližších rokoch bude investovať do výstavby vodíkovej infraštruktúry za stovky miliárd eur. Obnoviteľná energia samozrejme zostáva jednou z rozhodujúcich tém v environmentálnom sektore na celom svete. Za posledných pár mesiacov sme zvýšili podiel v portfóliu vo všetkých uvedených témach, aby sme lepšie odrážali tieto politické opatrenia.
 

„Solárna a veterná energia sa stávajú najlacnejšou formou výroby elektriny“- Clemens Klein, hlavný profesionálny manažér fondu, Erste Asset Management

Hovorí sa ale, že politika má krátke nohy. V konečnom dôsledku to musí priniesť účinok pre všetky strany: životné prostredie, uhlíkovú stopu a pre investorov. Otázka znie: dostanú všetky strany to, čo žiadajú?

Okrem politickej podpory existujú čoraz väčšie ekonomické dôvody, ktoré hovoria v prospech pozitívnych dlhodobých vyhliadok investícií do technológií šetrných k životnému prostrediu. V mnohých častiach sveta je solárna energia v súčasnosti jednou z najlacnejších foriem výroby elektriny, vďaka čomu sú dotácie nadbytočné. 

Celkovo to možno hodnotiť veľmi pozitívne. Výrazný pokles cien batérií v posledných rokoch (mínus 80 % od roku 2010, mínus 50 % od roku 2015) nepomáha iba elektronickej mobilite dosiahnuť prielom, ale v blízkej budúcnosti bude znamenať, že slnečná alebo veterná energia vrátane ich skladovania, bude najlacnejšia forma výroby elektriny.To nevyhnutne povedie k ďalšiemu posilneniu dopytu. Ale aj ďalšie oblasti ako napríklad recyklácia (kľúčové slovo: plasty) alebo vodné hospodárstvo, sa v mnohých častiach sveta stávajú čoraz dôležitejšími témami a preto by mali v najbližších rokoch vykazovať výrazne nadpriemerné tempo rastu.

Záver

Vývoj cien akcií v oblasti environmentálnych technológií bude v roku 2021 takisto veľmi závisieť od vývoja medzinárodných akciových trhov. V trvalo priateľskom prostredí sú vyhliadky pre ERSTE GREEN INVEST a ERSTE GREEN INVEST MIX pozitívne. Vzhľadom na zvýšené úrovne ocenenia na burzách sú medzičasom možné korekcie, ktoré sú „zdravé“. Nadpriemerné tempo rastu „zelených spoločností“ by sa malo z dlhodobého hľadiska prejaviť ešte lepšou výkonnosťou vo fondoch so zameraním na ekológiu a environmentálne technológie.

Poznámka: Výkonnosť sa počíta podľa metódy OeKB. Výkonnosť predpokladá úplnú reinvestíciu výnosu a zohľadňuje poplatok za správu a akýkoľvek poplatok súvisiaci s výkonnosťou. Na ilustrácii sa nezohľadňuje jednorazový vstupný poplatok, ktorý môže vzniknúť pri nákupe, a akékoľvek jednotlivé transakčné alebo priebežné náklady, ktoré znižujú výnos (napr. poplatky za účet a depozitárske poplatky). Minulá výkonnosť neumožňuje vyvodiť spoľahlivé závery o budúcej výkonnosti fondu.

Poznámka: Výkonnosť sa počíta podľa metódy OeKB. Výkonnosť predpokladá úplnú reinvestíciu výnosu a zohľadňuje poplatok za správu a akýkoľvek poplatok súvisiaci s výkonnosťou. Na ilustrácii sa nezohľadňuje jednorazový vstupný poplatok, ktorý môže vzniknúť pri nákupe, a akékoľvek jednotlivé transakčné alebo priebežné náklady, ktoré znižujú výnos (napr. poplatky za účet a depozitárske poplatky). Minulá výkonnosť neumožňuje vyvodiť spoľahlivé závery o budúcej výkonnosti fondu.

Poznámka: Výkonnosť sa počíta podľa metódy OeKB. Výkonnosť predpokladá úplnú reinvestíciu výnosu a zohľadňuje poplatok za správu a akýkoľvek poplatok súvisiaci s výkonnosťou. Na ilustrácii sa nezohľadňuje jednorazový vstupný poplatok, ktorý môže vzniknúť pri nákupe, a akékoľvek jednotlivé transakčné alebo priebežné náklady, ktoré znižujú výnos (napr. poplatky za účet a depozitárske poplatky). Minulá výkonnosť neumožňuje vyvodiť spoľahlivé závery o budúcej výkonnosti fondu.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/umweltfreundliche-technologien-werden-auf-jahre-hinaus-wachsen/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.