Celkovo to možno hodnotiť veľmi pozitívne. Výrazný pokles cien batérií v posledných rokoch (mínus 80 % od roku 2010, mínus 50 % od roku 2015) nepomáha iba elektronickej mobilite dosiahnuť prielom, ale v blízkej budúcnosti bude znamenať, že slnečná alebo veterná energia vrátane ich skladovania, bude najlacnejšia forma výroby elektriny.To nevyhnutne povedie k ďalšiemu posilneniu dopytu. Ale aj ďalšie oblasti ako napríklad recyklácia (kľúčové slovo: plasty) alebo vodné hospodárstvo, sa v mnohých častiach sveta stávajú čoraz dôležitejšími témami a preto by mali v najbližších rokoch vykazovať výrazne nadpriemerné tempo rastu.

Záver

Vývoj cien akcií v oblasti environmentálnych technológií bude v roku 2021 takisto veľmi závisieť od vývoja medzinárodných akciových trhov. V trvalo priateľskom prostredí sú vyhliadky pre ERSTE GREEN INVEST a ERSTE GREEN INVEST MIX pozitívne. Vzhľadom na zvýšené úrovne ocenenia na burzách sú medzičasom možné korekcie, ktoré sú „zdravé“. Nadpriemerné tempo rastu „zelených spoločností“ by sa malo z dlhodobého hľadiska prejaviť ešte lepšou výkonnosťou vo fondoch so zameraním na ekológiu a environmentálne technológie.