Autor: Erste AM Communications | Erste Asset Management | 7 min. čítania

Globálny nedostatok polovodičov by mohol ešte viac spomaliť dlho očakávané oživenie automobilového priemyslu. Čipová kríza bola nosnou témou diskusie medzi zástupcami odvetvia priemyslu na autosalóne v Šanghaji. Riaditeľ Čínskej asociácie predajcov automobilov Jia Xinguang očakáva v druhej polovici roka len mierne zlepšenie, ale žiadne promptné riešenie problému. Automobilový gigant Volkswagen sa tiež pripravuje na to, že dodávky zostanú obmedzené.

Výrobcovia automobilov na celom svete v súčasnosti zápasia s nedostatkom polovodičov. Nemecká automobilka Volkswagen len nedávno pozastavila svoju výrobu na dva týždne v závode Emdene, kvôli kritickému nedostatku polovodičov. Podobne automobilka Ford zastavila výrobu v niektorých závodoch z dôvodu nedostatkov komponentov vo výrobe. Juhokórejská automobilka Hyundai pozastavila produkciu áut od 7. do 14. apríla.

Digitalizácia a lockdowny zvýšili globálny dopyt po čipoch

Spúšťačom čipovej krízy bolo najmä vypuknutie pandémie koronavírusu začiatkom roka 2020. Lockdowny a karanténne opatrenia v dôsledku pandémie na celom svete viedli k enormnému rastu digitálnej transformácie. Napríklad rozmach homeoffice-u viedol k silnému nárastu dopytu po notebookoch a v dôsledku toho k dopytu po počítačových čipoch.

Rozsiahle obmedzenie voľnočasových aktivít, len na domác aktivity, rapídne zvýšil rast dopytu v segmente spotrebnej elektroniky, najmä po počítačoch a digitálnych komponentoch, ale aj herných konzolách. Presun pracovných a voľnočasových aktivít do digitálneho sveta zvýšil v praxi celkové požiadavky kladené na existujúcu internetovú infraštruktúru. Dopyt po pamäťových čipoch pre servery a dátové centrá prudko vzrástol. Celkovo sa podľa prieskumu trhu spoločnosťou Gartner, predaj polovodičov na celom svete v roku 2020 zvýšil o viac ako 10 % a to na úroveň 466 mld. USD.

Samotný automobilový priemysel tým však nebol od začiatku ovplyvnený: priemysel spočiatku zápasil len s vlastnými problémami, ako je napríklad zatvorenie výrobných závodov v súvislosti s pandémiou. V okamihu, keď boli výrobcovia automobilov pripravení opäť zvýšiť globálnu výrobu, vznikol nový problém: výrobcovia polovodičov po celom svete boli plne vyťažení, vyrábali s vysokými obrátkami pre elektrotechnický priemysel. Počítačové čipy potrebné pre automobily sa stali zrazu nedostatkovým tovarom.

Počítačový priemysel tiež pocítil účinky globálneho nedostatku čipov. Podľa aprílových správ japonských ekonomických novín "Nikkei", problémy s dodávkami pre Apple už ovplyvnili výrobu notebookov a tabletov, hoci samotný Apple zatiaľ takéto problémy nepotvrdil. Koniec mimoriadne silného dopytu a globálneho nedostatku čipov je v súčasnosti v nedohľadne. Trhoví analytici očakávajú, že trendy ako digitálna transformácia pracovného prostredia alebo autonómne riadenie pravdepodobne ešte viac poženú dopyt smerom nahor. Okrem toho prispelo k celkovému zhoršeniu situácie niekoľko ďalších osobitných faktorov, ako napríklad zlyhanie výroby čipov v Texase v dôsledku ľadovej katastrofy spolu so snehovými búrkami a následných výpadkov elektrického prúdu v spomínanom štáte.

Kapacita zmluvných výrobcov čipových na hranici produkčných možností

Obmedzenia vo výrobe vtiahli do centra pozornosti aj veľkých zmluvných výrobcov polovodičov tzv. „Foundries“ (továrne na výrobu kovových odliatkov). Je to preto, že mnohí výrobcovia čipov, ako sú AMD, Nvidia alebo Qualcomm, fungujú bez vlastnej výroby ako tzv ,,Fabless companies“, čiže bez vlastnej výroby polovodičov (vytvárajú len dizajn a marketing): navrhujú a predávajú svoje čipy; samotná produkcia sa však zadáva externému dodávateľovi.

Treťou skupinou výrobcov na trhu s čipmi sú integrovaní výrobcovia zariadení tzv. IDMs (Integrated Device Manufacturer) kde celú produkčnú vertikálu od návrhu, výroby až po samotnú distribúciu vykonáva spoločnosť sama. Ale aj prominentné IDM spoločnosti, ako je Intel, zadávajú časť svojej výroby veľkým zmluvným partnerom. Kríza čipov sa tak dotkla mnohých významných zhotoviteľov, keďže polovodičové „Foundries“ v súčasnosti pracujú na svojich produkčných limitoch a už nedokážu držať krok s enormným dopytom.

Spomínaná situácia vytvorila akýsi globálny distribučný boj o služby „Foundries“. V centre pozornosti sú dvaja veľkí ázijskí výrobcovia: taiwanská TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) a juhokórejská elektrotechnická spoločnosť Samsung. Celosvetovo sú v súčasnosti schopné iba tieto dve spoločnosti vyrábať obzvlášť husto zabalené čipy založené na takzvanej päť nanometrovej technológii.

Najmä líder trhu taiwanská TSMC, nedávno výrazne profitovala z nedostatku čipov a prekvapivo silne zvýšila svoje zisk v prvom štvrťroku na 140 miliárd TWD (zhruba 4 miliardy EUR po prepočte). Jedným z najväčších zákazníkov taiwanského výrobcu je spoločnosť Apple, výrobca iPhone. Spoločnosť TSMC by chcela momentálne v horizonte troch rokov investovať 100 miliárd USD do rozšírenia svojej produkčnej kapacity.

Výrazne menší kontraktuálny výrobca objednávok čipov Globalfoundries, zvolí iný prístup a hľadá spoluprácu so svojimi zákazníkmi. Americký koncern by chcel investovať do svojho výrobného závodu v Drážďanoch 450 mil. USD, z čoho tretinu finančných prostriedkov majú poskytnúť práve zákazníci ako sú Infineon alebo Bosch. Odberatelia si môžu rezervovať pre seba výrobné kapacity prostredníctvom zálohových platieb alebo investovať priamo do výrobných zariadení. Podľa informácií tlačovej agentúry Bloomberg by skupina mohla čoskoro získať ďalší kapitál prostredníctvom prípadnej verejnej ponuky (IPO).

Americký prezident Biden pozval spoločnosti na krízový summit

Medzičasom musia už na čipovú krízu reagovať aj politici. Nedostatok polovodičov ovplyvňuje nielen dôležité priemyselné odvetvia, ale aj časti kritickej infraštruktúry. Americká vláda pozvala vedúcich zamestnancov takmer 20 veľkých postihnutých spoločností na aprílový summit, kde sa diskutovalo o možných stratégiách. Americký prezident Joe Biden plánuje podporiť výrobu polovodičov investíciami do výroby nedostatkového tovaru sumou v objeme najmenej 100 miliárd USD.
Polovodičová kríza bola pravdepodobne dôležitou témou aj pri inauguračnej návšteve japonského predsedu vlády Jošihida Sugu u Joe-a Bidena začiatkom tohto mesiaca. Vzhľadom na kritické miesta v oblasti dodávok čipových technológií plánujú USA a Japonsko dohodu o dodávke nedostatkových polovodičových súčiastok, uvádza vo svojej správe „Nikkei“.

Investovanie do technologických akcií s fondom ERSTE STOCK TECHNO

Technologický akciový fond ERSTE STOCK TECHNO ponúka príležitosť podieľať sa na vývoji technologických akcií (pozri graf). Manažment fondu sa spolieha na vysoko kvalitné a rýchlo rastúce spoločnosti so zameraním na USA. Váha akcií polovodičového priemyslu je v súčasnosti okolo 14 %. Investičný proces zohľadňuje environmentálne, spoločenské a podnikové riadiace faktory.
 

Poznámka: Z minulej výnosnosti nemožno vyvodzovať závery týkajúce sa vývoja v budúcnosti.

Okrem dlhodobých trendov smerom k digitalizácii poskytujú najnovšie správy od rôznych dodávateľov polovodičov, ako je napr. spoločnosť ASML (dodávateľ pre výrobcov ako sú spoločnosti TSMC a Samsung Electronics), jasné náznaky toho, že vysoký dopyt po počítačových čipoch nebude iba krátkodobou záležitosťou. ,,Plány objednávok dodávateľov sú enormne vyťažené a pod vysokým tlakom pracujú na splnení aj ich dodatočného navýšenia. Strategické úvahy týkajúce sa bezpečnosti dodávok z pohľadu Európy a USA sú tiež zohľadnené,“ uzavrel Bernhard Ruttenstorfer, hlavný portfólio manažér fondu v spoločnosti ERSTE STOCK TECHNO.

Investícia do technologických akcií poskytuje investorom príležitosť na atraktívne výnosy, ale zároveň musia mať na pamäti ich vyššiu volatilitu a s tým súvisiace pomerne časté cenové pohyby, ktoré sú spojené s možným rizikom poklesu. Odporúčaný investičný horizont je minimálne 6 rokov. Vstup cez s Fondssparen (sporenie) je možný už od výšky vkladu 50 eur.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/weltweiter-halbleiter-mangel-fordert-automobil-und-elektronikbranche-heraus/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.