Autor: Erste AM Communications | Erste Asset Management| 4. min čítania

Na akciových trhoch je v súčasnosti s veľkými očakávaniami sledovaný koniec prvého štvrťroku 2021. Investori dúfajú, že im poskytne informácie o tom, ako dobre sa veľké spoločnosti vyrovnali s  pandémiou. Očakávania na zotavenie z koronakrízy boli dosť vysoké.

Zatiaľ čo v Európe niektoré významné spoločnosti ešte stále zverejňujú svoje čísla, najdôležitejšie americké korporácie už svoje čísla zverejnili. Na amerických akciových trhoch výsledky potvrdili nedávnu rally, keď Dow Jones dosiahol nové historické maximá.

Americké finančné skupiny dokázali znásobiť svoj štvrťročný zisk

Najväčší nárast ziskov medzi spoločnosťami uvedenými v indexe Dow vykázalo niekoľko finančných skupín: American Express, Goldman Sachs a JP Morgan, ktoré dokázali za posledný rok znásobiť svoje zisky.

Americká investičná banka Goldman Sachs zvýšila v prvom štvrťroku svoj čistý zisk šesťnásobne až na úroveň 6,7 ​​mld. USD, čím výrazne prevýšila očakávania trhu. Spoločnosť Goldman Sachs vo väčšine prípadov profitovala z rozmachu schránkových spoločností (spoločnosti s bianko šekom), takzvaných SPAC (špeciálna akvizičná spoločnosť). Vďaka prekvitajúcemu obchodnému biznisu sa JP Morgan podarilo päťnásobne zvýšiť svoj zisk na 14,3 mld. USD. Americké banky profitujú najmä z balíka hospodárskych stimulov vydaných americkým Bielym domom, ktorý má okrem iného za cieľ zmierniť pokles spotreby a nesplácanie úverov počas korona krízy.

Spoločnosť American Express tiež dokázala v uvedenom štvrťroku zvýšiť svoj zisk šesťnásobne na 2,2 mld. USD. Spoločnosť vydávajúca kreditné karty ťažila predovšetkým zo skutočnosti, že rezervy vytvorené počas krízy z dôvodu obáv vysokej úrovne zlyhaných úverov boli predovšetkým zlepšením ekonomického výhľadu rozpustené. Obchodné aktivity zostávali naďalej slabé a tržby sa v tomto štvrťroku znížili o 12 %. American Express naďalej trpel tým, že pandémia ochromila medzinárodné cestovanie, čím prakticky vylúčila lukratívne rezervácie hotelov alebo letov.

Niektoré európske banky však zaznamenali silné oživenie. Napríklad Deutsche Bank vykázala v prvom štvrťroku najvyššie výnosy za posledných sedem rokov, a tak prekonala očakávania trhu. Banka plánuje dosahovať zisk vo zvyšku roka aj naďalej.

Giganti v oblasti IT naďalej využívajú boom home office-u a digitálnej transformácie.

Silné čísla prichádzajú aj od veľkých amerických spoločností v oblasti IT, ktoré najviac profitovali z rozmachu digitálnej transformácie v dôsledku lock down-u a home office-u. Napríklad Apple vykázal v prvom štvrťroku nárast predaja o 54 % na necelých 90 mld.  USD a so ziskom 23,6 mld. USD bol zisk v porovnaní s predchádzajúcim rokom dvojnásobný. Aj tentokrát iPhone zohral vedúcu úlohu, pričom priniesol tržby v objem takmer 48 mld. USD - čo je takmer o dve tretiny viac ako v minulom roku.

Z lock down-u ťažil aj Facebook, ktorý zaznamenal nárast zisku zo 4,9 mld. na 9,5 mld. USD. S presunom mnohých oblastí života do online priestoru, pravdepodobne stúpol aj dopyt po reklame v digitálnom priestore. Facebook zaznamenal v minulom štvrťroku o 12 % viac reklám, ktorých priemerná cena medziročne vzrástla o 30 %. Amazon prirodzene ťažil z rozmachu internetového nakupovania, ale aj podnikania v oblasti cloudových technológií v rámci skupiny. V prvom štvrťroku Amazon medziročne zvýšil svoje tržby o 44 % na zhruba 109 mld. USD. Spoločnosť Amazon zvýšila svoje zisky trojnásobne na rekordných 8,1 mld. dolárov. Skupina tak výrazne prekonala očakávania trhov.

Maloobchodný gigant Walmart na druhej strane trpel opatreniami spojenými s pandémiou a i napriek prudkému online predaju klesol do červených čísiel. Záverom zaznamenal stratu 2,1 mld. USD, po zisku 4,1 mld. USD v predošlom štvrťroku.

Jedným z veľkých porazených bola aj spoločnosť Disney. Prosperujúce podnikanie v oblasti streamovania spoločnosti nedokázalo tlmiť negatívne účinky pandémie. Zisk spoločnosti Disney spoločnosti klesol o 99 % na iba 29 mld. USD. Napriek tomu boli na akciových trhoch čísla a úspech streamovacej služby spoločnosti Disney prijaté pozitívne a cena akcií nedávno dosiahla nové maximá.

Dobré čísla prichádzajú aj z Európy

V Európe sezóna reportov ešte stále beží, ale aj tu by malo pokračovať oživenie a pozitívny trend 4. štvrťroka. Vďaka solídnej obchodnej aktivite v Číne a všeobecnému oživeniu trhu zo strany nemeckých výrobcov automobilov boli štvrťročné čísla silné. Napríklad Daimler vykázal prekvapivo vysoký zisk vo výške 4,3 mld. Eur za 1. štvrťrok, kde pred rokom bol čistý zisk iba na úrovni 94 mil. Eur. Volkswagen tiež znásobil svoje zisky. Výrobcom automobilov však naďalej komplikujú situáciu kritické miesta v dodávateľských reťazcoch polovodičov.

Spoločnosť Siemens tiež profitovala zo solídnych obchodných vzťahov s automobilovým priemyslom a v poslednej dobe dokázala prezentovať dobré hospodárske výsledky. V druhom obchodnom štvrťroku od januára do marca stúpol zisk technologickej skupiny z 0,7 na 2,4 mld. Eur. Popri automobilovom priemysle sa darilo aj strojárenským a softvérovým aktivitám skupiny.

ZÁVER: Je zjavné, že väčšina spoločností kótovaných na burze vyšla z korona krízy dobre.

Poznámka: Historická výkonnosť neumožňuje vyvodiť spoľahlivé závery o budúcom vývoji.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/banken-it-konzerne-und-autobauer-melden-gewinnsprunge/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.