Autor: Walter Hatak | Head of SRI Investments | Erste Asset Management | 5 min. čítania

Pred 20 rokmi spustila spoločnosť Erste AM svoj prvý spoločensky zodpovedný fond a položila tak základný kameň pre zodpovedné investovanie v Rakúsku. Odvtedy sa investície do ESG (environmentálne, spoločenské a faktory riadenia spoločnosti) vyvíjali od úzko profilovej k dominantnej téme na kapitálovom trhu. Teraz sa do popredia postupne dostávajú spoločenské aspekty.

Tento vývoj bol podporený vyvrátením neobjektívneho tvrdenia, že udržateľnosť je spojená s výkonom. Podľa štúdií veľkých hráčov, akým je MSCI, je to naopak. Pandémia koronavírusu zároveň spôsobuje, že globálne krízy a najnovšie aj globálne klimatické katastrofy sú čoraz hmatateľnejšie.

Klimatické zmeny sa zmenili na klimatickú krízu. Už sa nemusíme pozerať na ľadového medveďa na topiacej sa ľadovej kryhe - na to, aby sme získali predstavu o vplyve globálneho otepľovania, stačí ísť von. Nedávno sme videli tornádo na hranici medzi Rakúskom a Českom a zábery katastrofálnych záplav v Nemecku.

Nasledujúcich desať rokov bude rozhodujúcich

Klimatické zmeny už nemožno ignorovať. Teraz musíme rýchlo urobiť správne kroky, aby sme dokázali zvládnuť dôsledky a vyhli sa dosiahnutiu bodu zlomu globálneho otepľovania: pri priemernom zvýšení teploty o dva stupne sa príroda dostane z rovnováhy a meteorologické zmeny budú normou, no a tu už niet cesty späť do normálu.

Ide teda o to, vyhnúť sa „klimatickému lockdownu“ (v rámci klimatického lockdownu by vlády obmedzili používanie súkromných vozidiel, zakázali by konzumáciu červeného mäsa a zaviedli extrémne opatrenia na úsporu energie, zatiaľ čo spoločnosti vyrábajúce fosílne palivá by museli zastaviť ťažbu), ktoré by mohlo spôsobiť ťažší život s veľkými obmedzeniami a tiež obrovské hospodárske škody. Našim nepriateľom sú skleníkové emisie, ktoré je potrebné znížiť. Mali by byť absorbovaná prírodou a z atmosféry extrahované inovatívnymi technológiami. Kombinácia týchto prístupov môže uľahčiť cieľ rakúskej vlády, aby bolo Rakúsko do roku 2040 klimaticky neutrálne. Ak sa nám nepodarí dosiahnuť tento ambiciózny cieľ a neprispôsobíme svoje správanie, všetko sa zmení. Nanešťastie k horšiemu, pretože by sme prišli o vlastný biotop na tejto planéte.

Zameranie na kľúčový parameter

Pandémia koronavírusu nám ukázala, že môže postihnúť kohokoľvek, bez ohľadu na bohatstvo, vzdelanie alebo vek. A už od prvého lockdownu bolo zrejmé, že iba obmedzenia v našich osobných životoch nám pomôže spoločne poraziť tento vírus. Nemalé obmedzenia  sa zameriavali na iba jeden kľúčový parameter - počet nových infekcií.

Environmentálne otázky dlhodobo dominujú v téme udržateľných investícií. Prvá vec, ktorá sa ľuďom vybaví v súvislosti s udržateľnosťou  je zvyčajne slnečná energia, veterná energia alebo obzvlášť využívanie zdrojov. V skutočnosti je spoločensky zodpovedné investovanie oveľa viac - zahŕňa aj spoločenské aspekty a témy podnikového riadenia.

Správny čas na fond, ktorý má vplyv na spoločnosť

Nachádzame sa v klimatickej kríze a chceme ísť príkladom s našim novým fondom - Fair Invest. Chceme ukázať, že spoločenský vplyv je prinajmenšom rovnako dôležitý, ako záchrana našej planéty. Nielenže sa na našej planéte musí oplatiť žiť, ale aj kvalita domáceho a pracovného prostredia musí byť vysoká.

Akú farbu má spravodlivá investícia?

Do istej miery sme v podobnej situácii ako pred 20 rokmi. Zatiaľ čo „E“ v ESG (životné prostredie) je stále lepšie regulované a definované, „S“ (spoločenské) - je opäť - nezmapované územie. To nám znovu dáva šancu stať sa priekopníkmi a dláždiť cestu pre ďalšie správcovské spoločnosti. Ako sme integrovali náš návrh spravodlivých investícií do investičného procesu?

Férové ​​investovanie s ERSTE FAIR INVEST

Fond ERSTE FAIR INVEST pokrýva všetky oblasti života. Investujeme do spoločností, ktorých výrobky a služby vytvárajú spravodlivý a prospešný vplyv v súkromnej sfére.

Robíme to napríklad investovaním do spoločností v  oblasti zdravotníctva, potravinového priemyslu, vzdelávania a finančného začlenenia. Tento fond, ktorý ponúka Erste Bank a Sparkassen od 19. júla (pozn. na Slovensku od  16. augusta),  rieši aj spokojnosť v práci. V tejto oblasti vyberáme spoločnosti, ktoré sa k svojim zamestnancom správajú obzvlášť férovo. Fond začne nakupovať cenné papiere do portfólia od 16. augusta.

Investujeme do spoločností, ktorých riešenia, produkty a služby majú priamy vplyv na spoločnosť. Pri spravovaní fondu ideme nad rámec uznávaného zodpovedného štandardu a hľadáme spoločnosti, ktoré vynikajú svojimi  produktmi a službami pre spoločnosť, alebo sú najlepšie vo svojom odvetví, pokiaľ ide o spravodlivé pracovné podmienky. Tieto aspekty sú zahrnuté v cieľoch trvalo udržateľného rozvoja Agendy 2030 OSN.

Veci sa musia zmeniť k lepšiemu

Náš prezident v úvodnom príhovore na festivale v  Salzburgu položil otázku, či sa skutočne chceme vrátiť k normálu pred koronou, kedy veľa vecí nebolo vôbec normálnych. Zdôraznil význam investorov, ktorí sa zaujímajú o udržateľnosť, a sú tak často o krok  pred politikmi.

Jednu vec, ktorú si Erste AM za posledných 20 rokov určite zachovala, je priekopníctvo. Dúfam, že ste strávili príjemný čas pri čítaní tohto článku a dúfame, že sa nám  podarilo presvedčiť vás, aby ste sa k nám pridali.

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.