Autor: Wilhelm Spitauer | Portfólio manažér | Erste Asset Management | 3 min. čítania

Problémy s likviditou čínskej developerskej spoločnosti Evergrande predznamenávajú koniec realitného boomu v Číne. Ekonomický rozmach Číny ide v posledných desaťročiach ruka v ruke aj s mimoriadnym rozmachom na realitnom trhu.

Tento rozvoj má však svoje nevýhody a v posledných rokoch viedol k nadmernej ponuke: podľa správy denníka Financial Times by súčasná miera neobsadenosti v Číne mohla poskytnúť bývanie viac ako 90 miliónom ľudí. Malý počet pre Čínu, ale pozoruhodný z európskeho pohľadu. Voľné byty by napokon stačili na ubytovanie celej populácie jedného z piatich štátov G7 (Francúzsko, Nemecko, Taliansko, Veľká Británia alebo Kanada).

"Ceny nehnuteľností v Číne sú stabilné."

Wilhelm Spitaler, portfólio manažér Erste AM

Kolaps Evergrande: nepokoj, ktorý si spôsobili sami

Čínska vláda reagovala na rozmach realitného trhu a z toho vyplývajúce riziká, akými sú nadmerná ponuka a špekulácie, zavedením regulačných opatrení. Napr. Peking nariadil - ako vysvetľuje finančná správa - tri „červené čiary“ na zníženie pákového efektu - pomer dlhu k aktívam musí byť nižší ako 70 %, pomer čistého dlhu k vlastnému imaniu musí byť nižší ako 100 % a pomer hotovosti a krátkodobých záväzkov musí byť najmenej 100 %. Evergrande prekročia všetky tri  „červené čiary“, čo viedlo k zákazu  ďalších úverov a spustilo to finančné problémy a súčasnú krízu. Táto kríza sa však čoraz viac mení na politickú.

Trh s nehnuteľnosťami je dôležitou súčasťou čínskeho úspechu a je teda dôležitý aj pre budúci rozvoj krajiny, ktorá sa riadi heslom „spoločnej prosperity“. Rastúce ceny nehnuteľností a prosperita sú úzko spojené s prosperujúcim hospodárstvom a vláda v Pekingu musí zaistiť udržateľnosť tohto vývoja. Prosperitu je možné dosiahnuť aj prostredníctvom inovácií alebo rozvoja ekologických technológií. Tu je Čína v súčasnosti v procese transformácie a zdá sa, že tento prechod je ohrozený problémami veľkej realitnej spoločnosti.

Záchrana spoločnosti by mohla viesť k tomu, že by aj  ostatní trhoví hráči chceli požiadať o pomoc štát. Je to niečo, čo vláda v Pekingu nemôže a určite nebude podporovať.

Ako však v posledných dňoch ukázal volatilný trh, bankrot by mohol mať aj negatívne dôsledky na hospodársky rozvoj Číny a ohroziť politický cieľ spoločnej prosperity.

Nasledujúce dni ukážu, či je problém vyriešený

Nasledujúce dni a týždne preto pravdepodobne ukážu, ako je možné problém vyriešiť - najpravdepodobnejším scenárom je nejaký spôsob usporiadanej likvidácie, ktorý spôsobí investorom straty, ale zabráni akémukoľvek úniku do iných ekonomických oblastí.

Evergrande je prvou obeťou čínskych vládnych regulačných opatrení - a bohužiaľ je jednou z najväčších spoločností na čínskom realitnom trhu. Preto je tento vplyv dokonca cítiť na amerických a európskych burzách.

Aby sme boli spravodliví, hodnotenie spoločnosti nebolo nikdy obzvlášť pozitívne; nikdy nebola v investičnom stupni a medzinárodné ratingové agentúry ju už roky hodnotia ako veľmi špekulatívnu. Ekonomický pokles spôsobený pandémiou koronavírusu viedol k súčasným finančným ťažkostiam. Akékoľvek ekonomická zmena však mohla spôsobiť takúto situáciu, takže by sme sa nemali čudovať.

Vývoj cien nehnuteľností vo vybraných čínskych mestách vybraných (Zdroj: Bloomberg, 31. augusta 2021)

Záver:

Čo je trochu prekvapujúce: vplyv na vývoj cien nehnuteľností vo vybraných čínskych mestách je obmedzený, ako je vidieť na obrázku vyššie. Berieme to ako pozitívny znak, že negatívne účinky prípadného bankrotu spoločnosti Evergrande budú mať svoje hranice.

Originálny zdroj informácie : https://blog.en.erste-am.com/has-the-real-estate-boom-in-china-come-to-an-end/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.