Autor: Erste Asset Management Communications | 4 min. čítania

Ceny plynu v minulom týždni naďalej rýchlo rástli. Začiatkom týždňa prekročila cena zemného plynu v EÚ rekordných 76 eur. Vysoké ceny plynu vedú k stálemu rastu ceny elektriny. Cena elektriny nedávno prvýkrát prekročila hranicu 100 eur za megawatthodinu. Začiatkom roka bola pritom jej cena 50 eur. K najnovšiemu zvýšeniu cien plynu prispelo zvýšenie dopytu spojené so súčasným nedostatkom ponuky.

S hospodárskym oživením po uvoľnení lockdownov sa dopyt po energii v mnohých krajinách výrazne zvýšil, najmä v Ázii, ale tiež v Európe rástol aj vďaka oživeniu ekonomiky a neobvykle dlhej zime. Podľa odhadu Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA) sa dopyt po plyne v EÚ v druhom štvrťroku zvýšil o štvrtinu, čo je najsilnejší nárast od roku 1985.

Rastúci dopyt je však kompenzovaný nedostatkom na strane ponuky. Chladná zima vyčerpala zásoby plynu európskych energetických spoločností a zatiaľ čo poskytovatelia zvyčajne využívajú teplú sezónu na doplnenie zásob, mnohí sa pomaly dopĺňali kvôli neobvykle dlhému chladnému obdobiu. Zásobníky plynu sú v súčasnosti naplnené iba na 72 %. Obvykle je táto hodnota na konci fázy doplňovania takmer 90 %. Podľa pozorovateľov trhu niektoré energetické spoločnosti v Európe pravdepodobne dúfali v ukončenie rastu cien plynu, a preto čakali príliš dlho na doplnenie.

Menej ponuky z Nórska a Ruska

Okrem málo zaplnených zásobníkov plynu sú v poslednom čase na strane ponuky aj ďalšie problémy. Napríklad hlavní dodávatelia plynu Nórsko a Rusko zaznamenali straty individuálnej výroby. Niektorí experti a politici tiež špekulujú o možno politicky motivovanom obmedzení dodávok zo strany Ruska. Energetická expertka z Nemeckého inštitútu pre ekonomický výskum (DIW) Claudia Kemfert vidí na ruskej strane jasný motív na zníženie dodávok plynu s cieľom urýchliť uvedenie plynovodu Nord Stream 2 do prevádzky.

"Hovorilo sa, že po uvedení Nord Stream 2 do prevádzky, môže do Európy prúdiť viac plynu," povedala Kemfert v rozhovore pre televíznu stanicu Phoenix. To vyvoláva  dojem, že niekto chce umelo zvýšiť ceny na európskom trhu so zemným plynom, aby zvýšil tlak na rýchle dokončenie projektu Nord Stream 2. Ruská strana tieto špekulácie rozhodne poprela. Boli dodržané všetky dodacie zmluvy, dodáva.

Výrobcovia energií sú silne postihnutí rastom cien

Výrobcovia elektriny sú v súčasnosti priamo ovplyvnení nárastom cien plynu. Európska výroba elektriny je stále silne závislá na surovinách, ako sú zemný plyn a uhlie. Vzhľadom na rastúce ceny emisií CO2 smeroval trend k plynu. „Plynové elektrárne vypúšťajú menej skleníkových plynov ako uhoľné elektrárne,  preto sú uprednostňované a uhoľné elektrárne sú vytláčané,“ vysvetľuje Robert Slovacek z E-Wirtschaft-Verband Oesterreichs Energie v rozhovore pre agentúru APA . Ale vzhľadom na rastúce ceny plynu sa uhlie v niektorých prípadoch teraz opäť používa. Napríklad Veľká Británia v posledných týždňoch reštartovala odstavené uhoľné elektrárne.

Taliansko je jednou z krajín, ktoré sú najviac postihnuté nárastom elektriny. Bez vládnych zásahov by cena elektriny mohla v nasledujúcom štvrťroku stúpnuť o 40 % a cena plynu o 30 %, varoval vo štvrtok taliansky premiér Mario Draghi. Talianska vláda už plánuje opatrenia na zamedzenie negatívnych účinkov rastúcich cien elektriny na rodiny a firmy.

Ceny energií naďalej poháňajú infláciu

Rastúce ceny plynu a elektriny teraz vyvolávajú obavy aj z ďalšieho zvyšovania inflácie. Vývoj inflácie je v súčasnosti na finančných trhoch pozorne sledovaný, pretože zvýšenie miery inflácie by mohlo mať za následok protiopatrenia centrálnych bánk a tým skorý koniec súčasnej podpornej hospodárskej politiky.

Ceny energií už mali významný vplyv na najnovšie údaje o inflácii v eurozónu. Podľa Eurostatu spotrebiteľské ceny v auguste vzrástli o 3 %, čo znamená, že miera inflácie v eurozóne dosiahla najvyššiu úroveň od novembra 2011. V júli bola sadzba 2,2 %. Zvlášť prudko vzrástli energie opäť v auguste, kedy boli o 15,4 % drahšie ako rok predtým.

Nemecký inštitút Ifo očakáva v tomto roku pre Nemecko mieru inflácie 3 %. To by bol najsilnejší nárast spotrebiteľských cien za 28 rokov. Naposledy bola vyššia miera zvýšenia cien v roku 1993 o 4,5 %. Je za tým rast cien energií, ale tiež špeciálny faktor špecifický pre krajinu: dočasné zníženie DPH v druhom polroku 2020 podporilo ekonomiku, ale v súčasnosti poháňa infláciu.

Zdražovaním trpí aj potravinársky priemysel

Netrpí len trh s elektrickou energiou, ale aj potravinársky priemysel, pretože s cenami plynu rástli aj ceny oxidu uhličitého (CO2). CO2 je vedľajším produktom výroby hnojív, ktoré ako surovinu používajú zemný plyn. Jednotlivé spoločnosti vyrábajúce hnojivá už obmedzili alebo dokonca zastavili svoju produkciu CO2 z dôvodu zvýšenia cien plynu.

CO2 teraz chýba na bitúnkoch, kde sa používa na  omračovanie dobytka. Je tiež dôležitý pre chladiaci reťazec v potravinárskom priemysle, na vákuové balenie mäsa a pre výrobu piva a nealkoholických nápojov. Výrobcovia mäsa vo Veľkej Británii  čelia rastúcim ťažkostiam. Vláda už pomohla  priemyselnému dodávateľovi CF Industries, aby výrobu CO2 znova rozbehol. Britský potravinársky priemysel však stále varuje pred nedostatkom.

Ďalší vývoj cien plynu a ropy v súčasnosti do značnej miery závisí od situácie v oblasti dodávok, ale aj od nadchádzajúceho vývoja počasia. Plánované zvýšenie dodávok nórskeho plynu by malo čoskoro priniesť určité uvoľnenie. V tejto chvíli nie je dôvod na paniku, ale podľa energetických expertov je ešte príliš skoro na to, aby bola situácia vyjasnená.

Niekoľko európskych krajín v súčasnosti plánuje opatrenia na zmiernenie dôsledkov cenového nárastu a diskutuje sa aj o opatreniach v celej EÚ. V EÚ má byť vytvorená „súprava nástrojov“, z ktorej môžu členské štáty využívať opatrenia, ako napríklad zníženie DPH, bez toho, aby porušovali smernice EÚ o trhoch s energiou. Mnoho odborníkov, ako napríklad Claudia Kemfert z DIW tiež požaduje väčšiu podporu obnoviteľných energií s cieľom znížiť závislosť Európy na dovoze ruského plynu.

Originálny zdroj informácie: https://blog.de.erste-am.com/gaspreis-explosion-treibt-strompreise-nach-oben-und-schuert-inflationssorgen/

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.