Autor: Markus Gruber | Business Manager | Erste Asset Management | 3 min. čítania

Globálne akciové trhy sú už niekoľko mesiacov pod tlakom. Popredné americké akciové indexy Dow Jones Industrial Average, S&P 500 a NASDAQ Composite stratili od začiatku roka (k 14. októbru 2022) 18,5 %, 24,8 % a 34,0 %. Po krátkom oživení v lete nasledoval september, počas ktorého tri spomínané indexy opäť klesli - o viac ako 5 %. Aké sú dôvody súčasného medvedieho trhu? A ako môže bežný investor vedieť, kedy je ten správny čas investovať do akcií?

Rôzne dôvody zhoršenej nálady na finančných trhoch

Hlavné hybné sily súčasného vývoja sú rôzne a čiastočne vyplývajú z regionálnych rozdielov. Centrálne banky musia riadiť svoju úrokovú politiku tak, aby znížili tlak na stúpajúcu špirálu spotrebiteľských cien. V Spojených štátoch dominuje FED  (Federálna rezervná banka) so svojou agresívnou reštriktívnou politikou zvyšovania úrokových sadzieb. Aj keď Európska centrálna banka (ECB) postupuje o niečo opatrnejšie, v konečnom dôsledku tiež výrazne zvýšila kľúčovú úrokovú sadzbu. Prečo vyššie úrokové sadzby spôsobujú pokles cien akcií, si môžete prečítať v nedávnom článku nášho kolegu Haralda Eggera.

Ďalším dôležitým parametrom, ktorý zohľadňujú finančné trhy, sú vyhlásenia centrálnych bánk  týkajúce sa budúcich zmien v monetárnej politike . FED už naznačil, že bude udržiavať vyššie úrokové sadzby počas dlhšieho obdobia. V súčasnosti sa očakáva, že kľúčové úrokové sadzby z úverov dosiahnu vrchol v nasledujúcich šiestich až dvanástich mesiacoch (USA: ~4,9 %, Eurozóna: ~3,0 %). Aktuálne trhové ceny už tieto kľúčové očakávania úrokových sadzieb odrážajú.

 

Zdroj: Bloomberg, vlastné výpočty; Údaje k 17. októbru 2022, Poznámka: Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Nové správy ako hnacia sila neistoty

Spomínané dôvody spôsobujú negatívnu náladu na finančných trhoch. Netreba však zabúdať, že žiadny z nich nie je novinkou, ktorá dokáže trhy prekvapiť. Bol by teda teraz vhodný čas investovať do akcií, keďže s tieto negatíva sú už v cenách akcií započítané?  Bohužiaľ to nie je také jednoduché...

O spomenutých bodoch už trhy vedia, ale musíme počítať aj s novinkami, ktoré prichádzajú nečakane, často prekvapivo. Riziká, ktoré možno ešte neboli zohľadnené – ako napríklad ešte vyššie kľúčové úrokové sadzby, ako sa aktuálne očakáva, väčší než očakávaný pokles ziskov spoločností alebo dlhotrvajúca recesia v roku 2023, a pod. Tie by  mohli akciovým trhom ešte viac ublížiť. Nie je možné predpovedať, kedy, ak vôbec, sa môžu negatívne prekvapenia objaviť a aký silný alebo slabý vplyv  by mali na trhové ceny.

V obdobiach podobných tomu aktuálnemu,  vzniká otázka, či by nemalo zmysel jednoducho držať hotovosť alebo nástroje peňažného trhu a čakať. Ale nasledujúci graf ukazuje, že tento prístup môže byť pre investorov drahší.

Zdroj: Bloomberg, vlastné výpočty; Údaje k 23. septembru 2022; normalizované na 100%, Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti investície.

Svetlomodrá čiara v grafe znázorňuje výkonnosť globálneho akciového trhu od zavedenia eura. Tmavomodrá čiara znázorňuje, ako by vyzeralo zhodnotenie investície,  ak by nebola zainvestovaná počas 10 mesiacov s najlepšou výkonnosťou (označené žltými bodkami). Výsledný rozdiel vo výkonnosti je zrejmý. Sivá čiara v spodnej časti grafu zobrazuje ročnú štandardnú odchýlku na kĺzavej báze. Takmer všetky najlepšie mesiace sa vyskytujú v obdobiach nadpriemernej volatility.

Záver: dlhodobá stratégia často prináša vyšší výnos ako časovanie trhu

Čo z vyššie uvedeného vyplýva? Volatilita rastie kvôli neistote na trhu. Vydržať s investíciou počas vysokých výkyvov nie je príjemný pocit. V dôsledku toho sa investori môžu zdržať investovania svojich peňazí do akcií počas takýchto období. Ako je však vidieť vyššie, mohli by sa tým ukrátiť o budúce kapitálové zisky. Známy citát “Time in the market beats timing the market”, čo znamená, že dlhodobé investovanie je zvyčajne lepšie ako snaha odhadnúť správny čas na nákupy a predaje. Historicky bolo držanie hotovosti a „čakanie na lepšie časy“ drahou chybou – najmä v časoch, keď investícia v akciách vyvolávala obavy. Je tomu tak aj tentoraz?

Originálny zdroj informácie: Is now the right time to invest in equities? - Erste AM Blog (erste-am.com)

Upozornenie: Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.