Autor: Johann Griener | Retail Sales | Erste Asset Management | 5 min. čítania

„Zmena je jedinou konštantou v živote“, povedal pred stovkami rokov grécky filozof Herakleitos z Efezu (535 – 475 pred Kristom). Modernejšia verzia citátu môže znieť: „Nič nie je také stále ako zmena“. A to platí aj pre akciový trh. Po zvýšení ceny nasleduje korekcia trhu.

Takéto korekcie sú často vnímané ako „zlé“, pretože znižujú doteraz dosiahnuté zisky alebo dokonca vedú k stratám. Neposkytujú však takéto poklesy cien aj príležitosti?

V tomto článku budeme hovoriť o príležitostiach a rizikách investícií do dividendových akcií, ktoré  vznikajú pri veľkých poklesoch cien, a predstavíme stratégiu vstupu na tento typ trhu.

Akciový trh kolíše neustále

Aby boli výkyvy na globálnom akciovom trhu zrozumiteľnejšie, je dôležité pozrieť sa na dlhší časový horizont.

 

30 rokov na svetom akciovom trhu

Graf: MSCI World (vrátane čistých dividend) Zdroj: Refinitiv Datastream, Časové obdobie: 30 rokov, Údaje k 18. 10. 2022 Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti investície.

Dlhodobý graf veľmi jasne ilustruje dva aspekty:

 • Veľké poklesy sa vyskytujú pravidelne
 • Z dlhodobého hľadiska sa ceny vždy dostali späť

Samozrejme, z historických údajov o cenách nie je možné priamo odvodiť výkonnosť v budúcnosti. Ale pre tých, ktorí veria v budúcnosť daných spoločností a akciového trhu predstavujú poklesy príležitosť na nákup kvalitných akcií.

Čo sú to kvalitné spoločnosti?

Počas kríz investori často uprednostňujú spoločnosti s osvedčeným obchodným modelom, ktoré dokážu generovať zisky aj v ťažkých časoch. Takéto spoločnosti môžu vyplácať atraktívne dividendy aj v zložitých trhových fázach.

Vždy však treba mať na pamäti, že každá spoločnosť sa môže počas krízy dostať do ťažkostí. Preto má význam investíciu rozložiť – diverzifikovať - napr. do rôznych sektorov a krajín. A to sa dá jednoducho zabezpečiť investíciou do dividendových akciových fondov.

Kedy je správny čas investovať?

Do akcií sa odporúča investovať len vtedy, ak predpokladáme, že plánovaná investícia dokáže prežiť ťažké časy. Kríza zvyčajne vedie k poklesu cien akcií. Čo by teda mohlo byť lepšou príležitosťou , ako využiť výrazné korekcie na akciových trhoch? Nákup za najnižšiu možnú ceny pri korekcii by bol len otázkou šťastia, pretože nikto nevie, či ceny budú ešte klesať, alebo rásť. Zároveň mnoho investorov  stratí odvahu nakupovať na klesajúcom trhu.

Ak sa nechcete spoliehať iba na šťastnú náhodu, potrebujete vopred definovanú vstupnú stratégiu. Tá by mala zodpovedať nasledujúce otázky:

 • Akú investíciu (cieľ) si vybrať?
 • Koľko investovať?
 • Ako hlboko by mali ceny klesnúť, aby ste zainvestovali?
 • Akým spôsobom investovať (jednorazová investícia alebo pravidelné investovanie)?

Možná vstupná stratégia

Ako už bolo spomenuté, trvanie a rozsah trhových korekcií nemožno predvídať. V literatúre sa pokles cien akcií o 20 % a viac označuje ako medvedí trh. Za predpokladu, že každý medvedí trh v určitom okamihu skončí, možná stratégia by bola nasledujúca:

 • Rozdeliť celkovú sumu investície na dvanásť častí
 • Investovať raz mesačne počas nasledujúcich dvanástich mesiacov
 • Nakúpiť na začiatku medvedieho trhu, keď ceny klesnú o 20 % oproti maximu

Hoci takáto stratégia postupných nákupov nepovedie k načasovaniu minimálnej ceny (čo by teoreticky bolo možné pri jednorazovej investícii), aspoň časť kapitálu sa investuje za nižšie ceny.

Prečo si vybrať dividendové akciové fondy?

Trvanie a rozsah korekcie trhu poznáme až pri spätnom pohľade. Ak by trvala dlhšie, ako sa očakávalo, pravidelné investovanie by aspoň poskytlo motiváciu vydržať v ťažkých časoch.

Dividendový akciový fond ponúka riešenie z viacerých hľadísk:

 • Vybrané spoločnosti so stabilným obchodným modelom
 • Pravidelný príjem vo forme dividend znamená pravidelný príjem fondu
 • Široká diverzifikácia

Za zváženie preto stojí AM SLSP ESG fond dividendových akcií. Viac informácií o fonde a spôsoboch investovania nájdete v dokumentoch fondu, alebo navštívte ktorúkoľvek pobočku Slovenskej sporiteľne.

Záver

Pre investorov so stanovenou investičnou stratégiou môžu byť dobrou príležitosťou aj klesajúce ceny na trhu. Dividendové akciové fondy so širokou diverzifikáciou môžu byť zaujímavé aj vo fázach dlhšej korekcie na trhu. Treba si však uvedomiť, že každý typ investície so sebou prináša riziká. Investori by si preto mali byť vedomí rizík a mať primeraný dlhodobý investičný horizont.

Poznámky o riziku pre AM SLSP fond dividendových akcií:

Fond uplatňuje aktívnu investičnú politiku a nie je orientovaný na žiadny index. Aktíva sa vyberajú na základe vlastného uváženia a miera rozsahu vlastných rozhodnutí správcovskej spoločnosti nie je obmedzená.

Ďalšie informácie o udržateľnom zameraní ERSTE RESPONSIBLE STOCK DIVIDEND, do ktorého investuje AM SLSP ESG fond dividendových akcií, ako aj o zverejneniach v súlade s nariadením o zverejňovaní (nariadenie (EÚ) 2019/2088) a nariadením o taxonómii (nariadenie (EÚ) 2020/852), nájdete v predajnom prospekte fondu, v prílohe „Zásady udržateľnosti“. Pri rozhodovaní o investovaní do fondu AM SLSP fond dividendových akcií by sa mali zvážiť všetky charakteristiky alebo ciele fondu, ako je opísané v Dokumentoch fondu.

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/dividend-strategy-falling-prices-may-still-come-with-opportunities/

Upozornenie: Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.