Christian Gaier | CIO | Asset Management Slovenskej sporiteľne

Autor: Christian Gaier | Vedúci investičnej divízie | Asset Management Slovenskej sporiteľne | 3 min. čítania

Môžte si tiež prečitať: Ukrajina a Rusko

Hlavné udalosti

Ruský prezident Vladimir Putin v pondelok (21.2.2022) uznal nezávislosť Donecka a Luhanska na východe Ukrajiny. Následne nariadil ruskému ministerstvu obrany, aby nasadil vojenské jednotky v týchto regiónoch na vykonávanie „mierových operácií“.

V pondelok večer na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN odsúdili kroky ruského prezidenta viaceré štáty ako porušenie medzinárodného práva a suverenity Ukrajiny. Väčšina štátov zostala zaskočená, pretože všetky hroziace sankcie sa zameriavali na vstup ruských jednotiek na Ukrajinu, nie na novo uznané republiky. USA a spojenecké štáty sa v pondelok pokúsili izolovať Rusko na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN, pričom uznanie dvoch separatistických regiónov a rozmiestnenie ruských jednotiek zo strany Moskvy označili za jasné porušenie medzinárodného práva, ktoré zvyšuje riziko vojny.

Prvou reakciou trhu, ktorá nastala dnes ráno (23.2.2022), bol výpredaj rizikových aktív. Takzvaný risk-off sentiment, čiže snaha investorov znižovať podiel rizikových aktív vo svojom portfóliu, viedol k poklesu akcií a úniku do takzvaných bezpečných prístavov ako sú štátne dlhopisy USA a Nemecka. Na finančnom trhu sa to odzrkadľuje ako nárast volatility – kolísavosti cien mnohých finančných aktív. 

Zastúpenie Ruska a Ukrajiny v našich fondoch

V našich fondoch nemáme žiadne priame zastúpenie aktív Ruska alebo Ukrajiny. Podiel v týchto krajíinách sme znížili, už keď bola zrejmá prvotná eskalácia prebiehajúceho konfliktu.

Trhové scenáre

Aktuálny stav: diplomatický spor bude pokračovať

 • Riziko prípadných dodatočných sankcií zvyšuje pravdepodobnosť poklesu aktív s priamym zameraním na Rusko.
 • Riziko možnej vojny vedie k poklesu aktív s priamym zastúpením Ukrajiny.
 • Ukrajina utrpí odchodom investorov. Môže dôjsť k odlivu investícií z krajiny (nie je vylúčená ekonomická kríza).
 • Ceny energií, ako sú ropa Brent a zemný plyn, zostanú na vyšších úrovniach s rizikom ďalšieho zvyšovania cien
 • Rizikové aktíva ako napríklad akcie, dlhopisy s neinvestičným ratingom alebo dlhopisy rozvojových krajín sa budú obchodovať v širokom pásme, pričom ich ceny môžu výrazne kolísať podľa aktuálneho diania na Ukrajine.
 • Kolísavosť zostáva zvýšená a investori môžu byť veľmi citliví na prichádzajúce správy z  tejto oblasti.
 • Základné faktory, ktoré doteraz boli rozhodujúce pre ocenenie finančných aktív ako politika centrálnej banky, opatrenia a dopad doznievajúcej pandémie alebo oživenie globálnej ekonomiky, môžu ostať v úzadí, pokým sa situácia nestabilizuje.

Hľadanie riešenia: uvoľnenie súčasnej diplomatickej patovej situácie

 • Žiadne ďalšie sankcie voči Rusku a prípadné zmiernenie tých existujúcich, by nemali mať pozitívny vplyv na aktíva Ruska a Ukrajiny.
 • Potenciálny pokles cien energií.
 • Takzvaná „relief rally“. Fenomén, ktorý nastáva na finančnom trhu, keď dôjde k nenaplneniu negatívneho scenára. Rizikové aktíva zvyknú krátkodobo rásť v reakcii na zníženie rizika.
 • Opätovné zameranie na: politiku centrálnych bánk, opatrenia a dopad doznievajúcej pandémie, oživenie ekonomiky a pod.
 • Kolísavosť klesá, ale zostáva nad úrovňou, ktorú sme videli v predchádzajúcich rokoch.

Eskalácia: Rusko napadne Ukrajinu

 • Sankcie voči Rusku a výpredaj alebo dokonca nelikvidnosť ruských a ukrajinských aktív. Môže dôjsť k úplnej izolácii Ruska.
 • Vyššie ceny energií, ktoré by mohli viesť k šoku pre mnohé európske ekonomiky a následne spôsobiť recesiu.
 • Pokračovanie „risk-off“ sentimentu a únik investorov z rizikových do bezpečnejších aktív.
 • Zvýšený dopyt po štátnych dlhopisoch, predovšetkým z USA a Nemecka, ktorý bude viesť ku poklesu výnosov.
 • Po zlate, ktoté je jednen z bezpečných prístavov, sa môže výrazne zvýšiť dopyt.
 • Ďalší rast kolísavosti, prinajmenšom krátkodobý.

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.