Autor: Christian Gaier | Vedúci investičnej divízie | Asset Management Slovenskej sporiteľne | 2 min. čítania

Ruský prezident Vladimir Putin ohlásil dnes (24.2.2022) v skorých ranných hodinách vojenskú operáciu na Ukrajine. Výpovede svedkov hovoria o okamžitej vojenskej akcii zameranej na ukrajinskú vojenskú infraštruktúru. Výbuchy boli hlásené v okolí veľkých miest ako sú Kyjev, Charkov, Odesa, Ľvov, Mariopol a po celej krajine. Správy a živé spravodajstvo zaplavujú informácie o ruských tankoch a jednotkách prekračujúcich hranice Ukrajiny z Bieloruska a Ruska.

Ukrajinský prezident  Volodymyr Zelenskyj reagoval vyhlásením stanného práva v celej krajine a vyzval občanov, aby zostali pokojní.

Americký prezident Biden v písomnom vyhlásení odsúdil „nevyprovokovaný a neodôvodnený útok“ na Ukrajinu a sľúbil, že USA a ich spojenci „budú brať Rusko na zodpovednosť“. Podobné reakcie prichádzajú aj od ostatných západných lídrov. Očakáva sa, že voči Rusku budú čoskoro oznámené ešte prísnejšie sankcie.

Reakcia trhu

Dnes ráno (24.2.2022) dominuje trhom „risk-off" sentiment“ (pokles v  rizikových aktívach). Akcie klesajú, cena zlata a ropy naopak rastie. Očakáva sa, že v prípade „bezpečných prístavov“, teda nízkorizikových aktív, akými sú americké štátne dlhopisy a nemecké vládne dlhopisy, sa dostaví pokles výnosov. Americký dolár zvyčajne v takomto prostredí posilňuje voči ostatným menám.

Ruské aktíva sa rozpredávajú a ruský rubeľ dnes ráno prudko oslabil.

Súčasný vývoj na trhu nie je panikou alebo šokom, pretože eskalácia situácie u nášho východného suseda nie je veľkým prekvapením.

Spoločenské nešťastie

Vojna nikdy nie je riešením a je nešťastím najmä pre civilistov a poznačené rodiny. Oni sú skutočnými obeťami akejkoľvek vojny tým, že v nej strácajú svojich rodinných príslušníkov a priateľov, sociálne prostredie, domov, úspory. Sme myšlienkami s nevinnými ľuďmi.

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B, ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika.