Christian Gaier | CIO | Asset Management Slovenskej sporiteľne

Autor: Christian Gaier | Vedúci investičnej divízie | Asset Management Slovenskej sporiteľne | 2 min. čítania

Udalosti posledných 24-och hodín

Za posledných 24 hodín sa situácia okolo rozsiahlej invázie Ruska na území Ukrajiny vyjasnila a čelíme tak realite. Prvým cieľom bolo zničenie ukrajinskej vojenskej infraštruktúry a ruské jednotky postupujú ďalej. V porovnaní s inými nedávnymi vojenskými konfliktmi existujú len obmedzené informácie o pohyboch vojsk, no americké spravodajské služby informovali, že nepriateľské vojská postúpili na územie vzdialené len 30 km od Kyjeva. Ciele vojenskej operácie sú jasnejšie - ako povedal ruský veľvyslanec pri OSN Vasilij Nebenzia na mimoriadnom zasadnutí Bezpečnostnej rady OSN: „Na záver by som chcel povedať, že nie sme agresívni voči ukrajinskému ľudu, ale voči junte, ktorá je v Kyjeve pri moci."

Čína, ktorá sa tradične nezapája do vnútroštátnych záležitostí iných krajín, uviedla, že nerada vidí, čo sa vo štvrtok odohralo na Ukrajine. Čínski analytici obviňujú USA a Ukrajinu z provokácie Moskvy.

Západní spojenci odsúdili ruský zásah proti Ukrajine - NATO spúšťa obranné plány pre svojich členov vo východnej Európe, presúva jednotky bližšie k ich východnej hranici a zvyšuje stav pohotovosti všetkých síl. NATO zároveň zdôraznilo, že neplánuje vyslať vojakov na Ukrajinu. 

Západní spojenci oznámili prísne sankcie voči Rusku, ktoré sú zamerané na 70 % bankového sektora, kľúčové štátne spoločnosti, letecký sektor a zákaz vývozu moderných technológií do Ruska (ropný sektor, mikročipy, ...).

Možnosti odpojenia Ruska od platobného systému SWIFT a zastavenie dovozu plynu z Ruska v tejto fáze schválené neboli.

Konanie Ruska počas tohto týždňa, zmení globálnu geopolitickú situáciu v strednodobom aj dlhodobom horizonte.

Reakcia trhu

Risk-off sentiment na trhu (predaj rizikových aktív akými sú napr. akcie) pokračoval aj vo štvrtok (24.2.2022). Európske akciové trhy uzavreli v záporných hodnotách, no americké akciové trhy v neskorých večerných hodinách až tak veľa nestratili, prípadne aj zmazali straty z predošlých dní. Spready (rozdiely medzi výnosmi) dlhopisov sa rozšírili, trh sa stal nelikvidným, zatiaľ čo bezpečné aktíva (nemecké vládne dlhopisy, americké štátne dlhopisy, zlato, USD) získavali na hodnote. Ceny komodít (zlato, pšenica, energie) tiež vzrástli. Predovšetkým prišlo k výpredaju ruských aktív a výrazne stratil na hodnote aj ruský rubeľ.

V piatok ráno (25.2.2022) sme na ázijských trhoch  zaznamenali stabilizovanie v porovnaní so štvrtkom, kedy sa rizikové aktíva rozpredávali.

Aj keď trh korigoval, pričom skončil v červených číslach, reakciu trhu možno opísať ako miernu - javí sa, že trhy aktuálnu situáciu už zachytili. Väčšie trhové prekvapenie (šok) z krokov Ruska sme nezaznamenali.

Dopad na naše fondy

V našich fondochh nemáme priame zastúpenie aktív Ruska ani Ukrajiny, čo znamená, že v týchto krajinách zainvestované peniaze nemáme. Aj preto sa v našich fondoch môžeme zamerať na globálny obraz a zmeny dlhodobého výhľadu, ktorý sledujeme.

Po rozsiahlych diskusiách s materskou spoločnosťou Erste Asset Management a spoločnom zhodnotení situácie boli včera prijaté rozhodnutia:

Pri hodnotení situácie sme zvažovali negatívne dopady vojny medzi Ruskom a Ukrajinou a dôsledky pre globálnu a európsku ekonomiku. Vyššie ceny energií a zvýšená neistota vyvolávajú inflačné tlaky, ktoré sa spájajú s obavami zo spomalenia ekonomiky. Čo znižuje pravdepodobnosť rýchleho zvýšenia sadzieb, ako aj ďalšie zníženie bilancie centrálnej banky. Inými slovami, relatívne nízke úroky tu zostanú na dlhšie obdobie, čo zvyšuje atraktivitu akcií.

Upozorňujeme, že vzhľadom na aktuálny vývoj neustále vyhodnocujeme reakciu trhu, pričom situácia ohľadom rizika a rozloženia našich aktív sa môžu v prípade prehodnotenia okolností rýchlo meniť.

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s., ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Asset Management Slovenskej sporiteľne, správ. spol., a. s.