Erste AM Investment Division / Erste AM Communications 

 

Hoci kolísavosť aj neistota stále pretrvávajú, od minulého týždňa došlo na akciových trhoch k určitej stabilizácii a najnovšie aj k miernej obnove. Hlavným hnacím motorom súčasnej nálady na trhoch je a zostáva vojna na Ukrajine, kde aj napriek pokračujúcemu ruskému bombardovaniu ukrajinských miest je aspoň na diplomatickej strane vidno prvý pokrok. Rusko aj Ukrajina nedávno prejavili ochotu dospieť ku kompromisu a najmä Putinovo vyhlásenie, že okupácia Ukrajiny nie je jeho cieľom, vyvoláva oprávnené nádeje na mierové rokovania. Zdá sa, že tvrdé ekonomické sankcie zo strany Západu zaberajú – pri inflácii, ktorá je podľa ministerstva hospodárstva na odhadovanej hodnote 12,5 %, sa preto nemožno čudovať, že Putin už pripravuje Rusov na vysokú nezamestnanosť a ťažké časy, ktoré ich čakajú.

Komoditné trhy sa upokojili

V súlade s najnovším vývojom sa v poslednom čase citeľne upokojili aj komoditné trhy – napríklad cena severomorskej ropy Brent bola nedávno opäť dosiahla cenu okolo 100 USD za barel, pričom medzičasom bola už takmer na 140 USD. Aj tak však tlak na infláciu zostane vysoký a z tohto dôvodu americká centrálna banka podľa očakávania iniciovala obrat v úrokových sadzbách. Jerome Powell zvýšil kľúčovú sadzbu USA o 0,25 % a prezentoval sa ako bojovník proti inflácii, ktorá nedávno vystrelila v USA na 7,9 %. Koniec koncov, v najbližšom roku sa očakáva až 7 zmien úrokovej miery. Na rozdiel od učebníc, sa akciové trhy zachovali priaznivo, čo je zrejme spôsobené najmä tým, že americkej ekonomike v konečnom dôsledku nahráva aj prísnejšia menová politika.

Fed Funds (cieľová sadzba; 2012 – 2022). Zdroj: Refinitiv Datastream

Čína opäť v centre pozornosti

Okrem už spomenutých  faktorov sa v poslednom čase čoraz viac dostáva do centra pozornosti investorov aj Čína. Na jednej strane sa variant omikron šíri aj tu, v dôsledku čoho museli mnohé regióny nedávno prejsť do lockdownu (kvôli stratégii nulovej tolerancie Covidu vlády v Pekingu). Oblasť Shenzen, ktorá je sídlom tretieho najväčšieho kontajnerového prístavu na svete a dôležitých technologických centier, je napríklad tiež na mŕtvom bode, čím sú ďalej zaťažované už aj tak napäté problémy v dodávateľskom reťazci. Miestne akciové trhy však v posledných dňoch zažívajú cenový boom po tom, čo oficiálne vyhlásenia hovorili o stabilizácii finančných trhov, podpore sektora nehnuteľností aj technológií a ďalšej stimulácii ekonomiky.

Množstvo faktorov neistoty

Aj keď sa situácia vo všeobecnosti za posledných pár dní postupne zlepšovala, v súčasnosti je pravdepodobne ešte príliš skoro na to, aby sme mohli tvrdiť, že situácia sa upokojila. Na jednej strane konáme aktívne a sme široko diverzifikovaní a na druhej strane je pravdepodobné, že v krátkodobom horizonte tu zostanú mnohé faktory neistoty v súvislosti s vojnou na Ukrajine, ale aj s ekonomickou situáciou. Kolísavosť teda bude pravdepodobne pokračovať.

Upozornenie: Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.