Autor: Walter Hatak | Vedúci úseku zodpovedných investícií | Erste Asset Management | 5 min. čítania

Každý ďalší deň, kedy vojna na Ukrajine pokračuje, je nielen už príliš, ale otriasa aj jasne definovanými princípmi udržateľných investorov. Existuje niekoľko podmienok, ktoré sú celosvetovo súčasťou štandardného súboru kritérií vylúčenia pre udržateľné fondy, bez ohľadu na to, či má fond sídlo v USA, Austrálii alebo Európe. Jedným z nich bolo doteraz vylúčenie výrobcov zbraní, v dôsledku čoho došlo k ostrakizácii nielen samotných zbraní, ale zákaz ich zaradenia do udržateľných fondov pre celý sektor.

Výrobcovia zbraní ako záchrancovia demokracie, slobody a ľudských práv?

Zdá sa, že ruská invázia na Ukrajinu viedla niektorých k prehodnoteniu postoja. Zrazu boli úsporné opatrenia vymenené za zbrojné a výrobcovia zbraní boli oslavovaní ako obrancovia západných demokracií. Niektoré správcovské spoločnosti opätovne nakúpili výrobcov zbraní do svojich udržateľných fondov, pričom zabudli, že výrobcovia zbraní nedodávajú iba do čisto demokratických krajín. Na rozdiel od poistenia, pri ktorom ste radi, ak ho nikdy nevyužijete, veľké zbrojárske firmy zrejme pracujú s lákavým faktorom, že ich majitelia používať chcú – pokiaľ tam sú... Nie každá ústava je taká mierna ako Rakúska a zahŕňa dostatočné záruky na ochranu obyvateľstva pred tyranskými spôsobmi vládnutia.

Predstavte si, že je vojna a nikto to nemôže vedieť

Udržateľné kritériá používané pri analýze spoločností, napríklad na posúdenie správy a riadenia spoločností, by už dávno vylúčili Rusko ako celok. Existuje dôvod, prečo sú funkčné obdobia v demokraciách obmedzené a prečo sú výkonná, zákonodarná a súdna moc oddelené. V opačnom prípade sa po rokoch pri moci stane pokušenie obklopiť sa „stádom“, ktoré nemá odvahu ani schopnosť byť kritické voči mužovi alebo žene pri moci. Zdá sa, že to prispelo ku katastrofálne nešťastnému rozhodnutiu začať vojnu v Európe, nehovoriac o totálnom nedostatku empatie pri zabíjaní. Ak má byť vojenská „špeciálna operácia“ vykonaná v mene ruského ľudu, treba sa pýtať, prečo bolo informovanie o tejto brutálnej vojne postihované.

Voda sa v hrnci varila príliš dlho

Voda sa pomaly zohrievala v hrnci, až kým nezačala vrieť a bolo už neskoro. Toto nám z rôznych strán pripomína súčasné problémy. Na jednej strane našu závislosť od fosílnych palív a ich vplyvu na zmenu klímy; na druhej strane o našu závislosť od Ruska a to, ako financujeme ruské vojenské ťaženie zaplatením účtu za plyn. Nemali by sme možno  predsa len stiahnuť nemecký jadrový reaktor zo siete? Čo na to hovorí európsky regulátor?

Európske regulačné rámce – nepriateľ slobodného trhového hospodárstva?

Už roky sa investorom, ktorí chcú uložiť svoje prostriedky udržateľne, vysmievajú za ich bezvýznamnosť pre medzinárodný finančný trh. Potom však európska komisia začala vydávať nariadenia pre udržateľné investície a definície o tom, aké kritériá musia tieto investície spĺňať. Aj keď žiadny investor nie je nútený investovať udržateľne, pobúrenie nad uvedenými nariadeniami je silné. Hlavnou obavou je ústup od voľnej trhovej ekonomiky k neefektívnemu centrálne plánovanému hospodárstvu. Je zaujímavé, že takéto obavy sa v minulosti nenaplnili vtedy, keď poskytovatelia indexov s dominantným postavením na trhu vytvorili kritériá pre ich zloženie alebo definície sektorov bez základu a demokratickej legitimity. Nie je potrebné sa obávať: investori môžu pokračovať v investovaní mimo rámca taxonómie (rámec EÚ pre zodpovedné investovanie), ale bude ťažšie pri nich odhaliť greenwashing (ekologické vymývanie).

Sporný bod v európskej taxonómii

Jadrová energia a zbrane sú najväčšími spornými bodmi pri definovaní spoločenskej a ekologickej európskej smernice zameranej na vytvorenie štandardizovaných kritérií pre udržateľné investície. Napríklad po veľkom politickom tlaku a boji bola jadrová energia klasifikovaná ako zelená (za určitých podmienok). To znamená, že udržateľný fond podľa nariadenia o taxonómii môže investovať aj do spoločností, ktoré vyrábajú jadrovú energiu. To však neznamená, že investor, ktorý z dobrého dôvodu odmietne jadrovú energiu (viac v samostatných článkoch na blogu), do nej musí investovať. Napríklad investori do našich zodpovedných fondov si môžu byť istí, že v našich fondoch bude naďalej  jadrová energia vylúčená.

Sociálny náprotivok, tzv. sociálna taxonómia, je len vo fáze vývoja a ešte nebol schválená. Ak by zbrojný priemysel získal v dôsledku konfliktu na Ukrajine „nový dych“ a stal by sa investovateľným zo sociálneho hľadiska na základe európskej klasifikácie, nezmenilo by to naše chápanie ESG v Erste AM. Zakázané zbrane budú naďalej vylúčené  zo všetkých našich podielových fondov v Erste AM.

Kto tento rok získa Nobelovu cenu?

Rakúsky minister financií Christian Lindner vymyslel v reakcii na ukrajinskú vojnu výstižný termín -„energie slobody“ pre obnoviteľné energie. Tie krajiny, ktoré generujú veľkú časť svojej pridanej hodnoty z predaja fosílnych komodít, sú veľmi pravdepodobne pod autokratickým vedením. Fosílne komodity nielenže ničia naše životné prostredie, ale ich produkcia podporuje aj nedemokratické štruktúry. Zatiaľ čo jadrové elektrárne produkujú plutónium ako vedľajší produkt, ktorý sa zase môže použiť v jadrových bombách, obnoviteľné formy energie prispievajú k ochrane klímy a k nezávislosti od autokratov. Preto by otázka, komu bude udelená Nobelova cena za mier za rok 2022, mala byť naozaj len formalitou.

Prajeme vám zaujímavý čas pri čítaní našich článkov ESGenius , ktorý je tentoraz dvojčíslom a pojednáva o dôsledkoch európskej environmentálnej taxonómie a sociálnej taxonómie. Dúfame, že to odvedie vašu pozornosť od  aktuálnych udalostí a – samozrejme, v neposlednom rade – že vojna na Ukrajine sa čoskoro skončí.

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/and-this-years-nobel-peace-prize-goes-to/

Upozornenie: Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.