Autor: Gerhard Winzer | Hlavný ekonóm | Erste Asset Management | 4 min. čítania

Hlavným hnacím faktorom trhov od začiatku roka bol prudký nárast očakávaní zvýšenia kľúčových sadzieb vo vyspelých ekonomikách. To vyvolalo tlak na jednotlivé aktíva. Spočiatku vplývala na zvýšenie rastúca diskontná sadzba (diskontná sadzba = úrok, za ktorý poskytuje centrálna banka úver komerčným bankám). V posledných týždňoch sa pridala aj zvyšujúca sa pravdepodobnosť recesie (klesajúcich ziskov), ktorú spustila možno príliš reštriktívna menová politika.

Minulý týždeň predseda Fedu Jay Powell zopakoval jastrabí, a teda medvedí postoj Fedu. „Proces zníženia inflácie na 2 % bude tiež bolestivý, ale najhoršie by bolo, keby sme s tým nedokázali bojovať a inflácia by ostala na vysokej úrovni. Otázka, či môžeme dosiahnuť mäkké pristátie alebo nie, môže v skutočnosti závisieť od faktorov, ktoré nemôžeme ovplyvniť,“ dodal Powell. „Ale mali by sme revidovať kontrolovateľné, ktorú treba urobiť z hľadiska dopytu." V dôsledku posledného zvýšenia sadzieb o 50 bázických bodov Powell už naznačil zvýšenie o 50 bázických bodov na každom z nasledujúcich dvoch stretnutí FOMC. Do konca roka sa očakáva, že základná sadzba bude na 2,75 %.

Hawkish
Pojem „jastrabí“ (z angl. „hawk“ pre „jastrab“) znamená, že centrálna banka podporuje zvyšovanie úrokových sadzieb.

Bearish
Výraz „medvedí“ sa používa pri očakávaní poklesu cien akcií. Toto je vyjadrené medveďom, ktorý svojimi labami na ceny tlačí zhora. Ekonomický medveď znamená, že sa očakáva spomalenie ekonomickej aktivity reálnej ekonomiky. Opak: „býčí trh“, t. j. rastúci finančný trh.

Dokonca aj ECB znie čoraz jastrabejšie. Prezidentka ECB Christine Lagardeová vo svojom prejave uviedla, že očakáva, že banka prestane rozširovať svoju súvahu prostredníctvom nákupov dlhopisov „začiatkom tretieho štvrťroka 2022“ a zvýši úrokové sadzby „niekedy“ potom, čo by mohlo znamenať obdobie len niekoľkých týždňov. Zvýšenie kľúčovej úrokovej sadzby v júli je pravdepodobné. Očakáva sa zvýšenie diskontnej úrokovej sadzby z – 0,5 % na – 0,25 %.

Začarovaný kruh

Následkom vyjadrení vznikol začarovaný kruh. Napriek očakávanému rastu úrokových sadzieb začali od mája klesať výnosy na trhu (zhoršenie finančných podmienok). To viedlo k:

  1. Klesajúcim očakávaniam trhu týkajúcich sa budúcich sadzieb menovej politiky.
  2. Klesajúcim reálnym výnosom.
  3. Klesajúcim inflačným očakávaniam.

Zhoršenie ekonomického výhľadu (napr. pokles očakávaných ziskov spoločností) tak v súčasnosti dominuje nad obavami z inflácie. Napriek vysokej inflácii a nízkym úrokovým sadzbám sú štátne dlhopisy preferované ako ochrana pred klesajúcimi rizikovými aktívami, aj keď len v obmedzenej miere.

Geopolitika a energetika

Niektoré trvalé následky vojny na Ukrajine sú čoraz zreteľnejšie. Vzťahy medzi Západom a Ruskom boli trvalo narušené. Švédsko a Fínsko požiadali o členstvo v NATO. Vojna má ďalekosiahle dôsledky aj na úrovni energetickej politiky.

Podľa návrhu Európskej komisie bude musieť EÚ v priebehu nasledujúcich piatich rokov použiť takmer 200 miliárd eur na zabezpečenie svojej energetickej nezávislosti od Ruska. Komisia už uviedla, že očakáva, že EÚ bude môcť tento rok znížiť dovoz ruského plynu o dve tretiny, a vyzvala členské štáty, aby do budúcej zimy doplnili svoje zásobníky plynu. Zároveň žiada členské štáty o schválenie šiesteho balíka sankcií, vrátane postupného embarga na ruskú ropu v tomto roku. Návrhy budú zverejnené v najbližších dňoch. Najväčším rizikom pre Európu je okamžité zastavenie dodávok plynu zo strany Ruska, ktoré by viedlo k recesii.

Spomalenie v Číne

V Číne celkový rast úverov klesol v apríli oveľa viac, ako sa očakávalo: 910 mld. CNY - čínsky jüan, po 4 653 mld. CNY v marci.  Spomalenie bolo rozsiahle (spotrebiteľský a podnikový sektor) a možno ho vysvetliť slabým dopytom po úveroch v dôsledku protipandemických opatrení. Prekvapivá je najmä nízka emisia štátnych dlhopisov vo výške 391 mld. CNY po 707 mld. CNY, takže tento ukazovateľ neposkytuje dôkaz pre dodatočné fiškálne podporné opatrenia. Údaje o exporte boli rovnako slabé. V apríli vývoz klesol o 3,4 % za mesiac, čo bolo poznačené poklesom exportu na západ (USA: -7,9 % za mesiac, EÚ, -8,5 % za mesiac). Protipandemické opatrenia spomalili vývoz v dôsledku prerušenia dodávateľských reťazcov.

Vysoká inflácia a negatívna nálada

Miera inflácie je aj v apríli naďalej veľmi vysoká. K poklesu rastu cien došlo aspoň v USA (0,3 % medzimesačne / 8,3 % p.a. medziročne po 1,2 % medzimesačne / 8,5 % p.a. medziročne). Ak ceny komodít nebudú pokračovať v raste, miera inflácie môže byť skutočne blízko svojho vrcholu. Ceny tovarov a služieb rástli plošne a miera inflácie v mnohých krajinách ďalej rástla. Kľúčovou otázkou je, či vysoká inflácia vedie k trvalo vyšším inflačným očakávaniam, alebo či výrazne vyššie ceny vedú k zníženiu dopytu, čo udržuje inflačné očakávania nízko. Klesajúci sentiment spotrebiteľov hovorí v prospech druhej možnosti. V USA klesol spotrebiteľský sentiment v máji (zdroj: University of Michigan) na najnižšiu úroveň od roku 2009.

 Pozitívny výhľad na druhú polovicu roka

Nasledujúce predpoklady podporujú zlepšenie finančného prostredia na druhý polrok:

  1. Ekonomické oživenie v Číne v druhej polovici roka.
  2. Ceny komodít zostávajú stabilné.
  3. Nepredpokladáme žiadne náhle prerušenia dodávok ropy a zemného plynu.
  4. Rast inflácie by sa mal spomaliť.
  5. Politika centrálnej banky nebude už viac reštriktívnou.

 

Slovník  pojmov nájdete na tomto odkaze

Originálny zdroj informácie: blog.de.erste-am.com/hawkish-und-wirtschafts-bearish

Právne upozornenie
Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.