Toto dokazuje, že zisky spoločností v USA (svetlomodrá čiara) sú aj vďaka silnej ekonomike vnímané ako stabilné, vzhľadom na ich prognózu na rok 2023. Prečo teda ceny akcií od začiatku roka klesajú? Jednak ide o ich ocenenie ako také, ktoré je už započítané a jednak je tu potenciálna recesia (t.j. ekonomika prestane rásť na dva alebo viac štvrťrokov a zároveň oslabí), ktorá by mohla vyplynúť z toho, že centrálna banka tvrdo zasiahne zvýšením úrokových sadzieb v najbližších mesiacoch. Vplyv recesie na zisky firiem sa však zatiaľ neprejavil. Či sa to skutočne stane a do akej miery, to pozorne sledujeme pri našich investičných rozhodnutiach.

V našich zmiešaných fondoch ďalej pokračujeme pri investovaní do akcií v globálnej diverzifikácii. Ak bude Európa čeliť ďalšej neistote, čo je žiaľ veľmi pravdepodobné, USA a prípadne ďalšie regióny ponúkajú možnosť náhradného riešenie. Do európskych akcií by sme neinvestovali, kým sa situácia neupokojí.

Diverzifikácia aktív

V neistých časoch je rozloženie aktív (diverzifikácia) kľúčom k tomu, aby sme dokázali zvládnuť náročnú fázu na akciovom trhu. Najmä keď bol prvý polrok takým historickým míľnikom. Čo to znamená? Dôležité je vyberať rôzne triedy aktív a rozkladať tak riziko.

Záver

Prvý polrok 2022 otestoval trpezlivosť investorov. Dôvodom bol výrazný pokles cien akcií a dlhopisov súčasne. Pre druhú polovicu roka je kľúčom k využitiu pozitívnejšieho vývoja na trhu mať portfólio, ktoré je čo najviac diverzifikované.

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/an-extraordinary-half-year/