Autor: Alexander Weiss | Portfólio manažér | Erste Asset Management | 4 min. čítania

"Ak bude schválený Zákon o znižovaní inflácie v USA (US Inflation Reduction Act 2022 , bol by prelomovým legislatívnym úspechom."

Jozef Stiglitz

„Dobrou správou je, že ak sa táto legislatíva podpíše, poskytne oveľa viac prostriedkov na energetickú efektívnosť a udržateľnú energiu, ako bolo zainvestovaných doteraz.“

Bernie Sanders

"Ak by bol zákon schválený, bol by to s obrovským náskokom najdôležitejší klimatický zákon v histórii."

The Wilderness Society

To sú len niektoré z vyjadrení ekonómov, politikov a mimovládnych organizácií k „zákonu o znižovaní inflácie 2022“, ktorý demokrati v americkom Senáte jednotne schválili 7. augusta 2022 a už je potrebný iba podpis prezidenta Johna Bidena.

Návrh zákona nerozonoval tak, ako pôvodne plánovaný „Build Back Better“, ktorý sa pre vnútrostranícky rozpor nepodarilo zpresadiť. Napriek tomu „US Reduction Act 2022“ zachováva prakticky všetky pôvodne plánované dotácie, najmä v oblasti ochrany klímy a v niektorých prípadoch ich pridáva aj viac. John Berger, generálny riaditeľ americkej solárnej spoločnosti Sunnova, to na konferenčnom hovore o zárobkoch firmy zhrnul v skratke: „Ak by ste mali napísať dokonalý zákon pre súkromné ​​solárne spoločnosti, bol by to tento“.

V podstate je to klimatický zákon

Nie je náhoda, že zákon o znižovaní inflácie bol prijatý práve teraz: prieskumy preferncií v prospech Joea Bidena a demokratov sú na historickom minime a navrhovaný zákon spĺňa jeden z kľúčových volebných sľubov pred strednodobými voľbami v USA v novembri (voľby zástupcov a funkcionárov na nižšej ako štátnej úrovni, ktoré sa konajú v polovici funkčného obdobia aktuálnej vlády). Okrem minimálnej dane 15 % pre firmy a zmien v sytéme zdravotníctva predstavuje predovšetkým podporu obnoviteľných energií, ktorú možno považovať za hlavnú tému návrhu zákona.

Do roku 2030 sa má do obnoviteľných energií prostredníctvom rôznych kanálov investovať 369 miliárd amerických dolárov, aby  priblížili USA k cieľu stanovenému v Parížskej dohode, ktorým je zníženie emisií CO2 o 50 % do roku 2030 v porovnaní s rokom 2005.

Ako môžete vidieť v nasledujúcom grafe, samotný zákon o znižovaní inflácie tento cieľ nedosiahne, no vracia USA späť na správnu cestu a dostáva Spojené štáty do vedúcej pozície v boji proti klimatickým zmenám.

Emisie skleníkových plynov

USA sú na ceste k splneniu svojich klimatických cieľov. Zdroj: Rhodium Group; Poznámka: Prognózy nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Silný vietor do plachiet pre akcie z environmentálneho sektora

Dotácie sú veľmi rozsiahle a ovplyvňujú prakticky každú časť hodnotového reťazca obnoviteľnej energie – tu sú príklady:

  • 30 miliárd USD na vybudovanie miestnej výrobnej kapacity pre veternú a solárnu energiu
  • 10-ročné predĺženie pre dotácie na veterné a solárne projekty, v závislosti od podielu domácich produktov môžu byť dotácie do výšky až 50% (!)
  • 30 miliárd USD v programoch pôžičiek a dotácií na urýchlenie energetickej transformácie
  • Dotácia až 7 500 USD na nákup elektromobilov
  • 27 miliárd USD na podporu technológií, ktoré znižujú emisie CO2

Je pravda, že niektoré z týchto príkladov sú nejasné a ešte sa ukáže, aká bude ich implementácia. Návrh zákona má vyše 700 strán a niekoľkokrát sa menil. Faktom je, že „US Inflation Act 22“ bude mať pozitívny vplyv na témy ako solárna, veterná, vodná energia, vodík, batérie, elektromobilita, energetická efektívnosť atď. Akciový trh už zareagoval: Sunnova, solárna spoločnosť spomínaná vyššie, si od zverejnenia návrhu zákona pripísala takmer +50 % . Táto spoločnosť má v našich fondoch jednu z najsilnejších pozícií.

ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT si od zverejnenia dňa 27. júla pripísal viac ako 13 %,ERSTE GREEN INVEST približne 10 %. V oboch fondoch máme zámerne zvýšené zastúpenie v energetickom sektore, ktoré sme si nastavili už po vypuknutí rusko-ukrajinskej vojny. V máji tohto roku bolo v EÚ v rámci plánu Európskej komisie na ukončenie závislosti od ruských fosílnych palív „REPower EU“ vyčlenených 600 miliárd EUR na podporu obnoviteľných energií.

Poznámka: Výkonnosť je vypočítaná podľa metódy OeKB. Poplatok za správu, ako aj všetky odmeny súvisiace s výkonnosťou sú v nej už zahrnuté. Emisná prémia, ktorá sa môže vzťahovať na nákup, ako aj akékoľvek náklady špecifické pre jednotlivé transakcie alebo priebežné náklady, ktoré znižujú výnosy (napr. poplatky za účet a vklad), neboli v grafe zohľadnené. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

Poznámka: Výkonnosť je vypočítaná podľa metódy OeKB. Poplatok za správu, ako aj všetky odmeny súvisiace s výkonnosťou sú už v nej zahrnuté. Emisná prémia, ktorá sa môže vzťahovať na nákup, ako aj akékoľvek náklady špecifické pre jednotlivé transakcie alebo priebežné náklady, ktoré znižujú výnosy (napr. poplatky za účet a vklad), neboli v grafe  zohľadnené. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu.

Takmer ¾ fondu sú v súčasnosti investované do akcií, ktoré budú profitovať zo zmieňovaného zákona a REPower EU. Preto máme v tomto segmente vyššie zastúpenie ako doteraz a z chceme ho udržiavať na vysokej úrovni.

V ťažkom trhovom prostredí má zmysel zameriavať sa na témy, ktoré majú štrukturálnu výhodu. Pre ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT a ERSTE GREEN INVEST hovorí globálny politický záväzok, ktorý sa teraz uzákonil aj v USA.

Začal som citátom od Josepha Stiglitza a rád by som aj citátom aj skončil: „Rozvoj je aj o zmene životov ľudí, nielen o zmenách v ekonomike.“ Zákon o znižovaní inflácie má potenciál dosiahnuť oboje – veríme v to!

Upozornenie: Tento dokument je reklamným oznámením. Zdrojom všetkých údajov je Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien  Kapitalanlagegesellschaft m.b.H., pokiaľ nie je uvedené inak. Našimi komunikačnými jazykmi sú nemčina a angličtina. Tento dokument slúži ako dodatočná informácia pre našich investorov a je založený na znalostiach pracovníkov zodpovedných za jeho obsah v čase prípravy. Naše analýzy a závery sú všeobecnej povahy a neberú do úvahy individuálne potreby našich investorov z hľadiska výnosov, zdaňovania a averzie k riziku. Výkonnosť v minulosti nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Prospekt pre PKIPCP (vrátane akýchkoľvek dodatkov) v aktuálnej verzii je uverejnený v periodiku „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami InvFG 2011. Prospekt pripravuje spoločnosť ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. s uverejnením v „Amtsblatt zur Wiener Zeitung“ v súlade s ustanoveniami ImmoInvFG 2003 v znení neskorších predpisov. Kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú vyhotovené pre alternatívne investičné fondy spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH a ERSTE Immobilien Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. v súlade s ustanoveniami AIFMG a InvFG 2011. Prospekt fondu, kľúčové informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a kľúčové informácie pre investorov (KID) sú k dispozícii na webovej stránke www.erste-am.com,  www.ersteimmobilien.at, alebo v sídle správcovskej spoločnosti a depozitára. Presný dátum aktuálneho prospektu fondu, zjednodušeného prospektu, kľúčových informácií pre investorov (KID) a všetky ďalšie miesta, kde sú spomínané dokumenty zverejnené nájdete na webovej stránke www.erste- am.com, alebo www.ersteimmobilien.at.