Autor: Gerhard Winzer | EAM |  3 min. čítania

 

Ceny akcií rastú, zatiaľ čo výnosy bezpečných dlhopisov, rizikové prémie a anticyklický americký dolár klesajú. Trhy podporuje rastúca nádej na „mäkké“ pristátie ekonomiky.

V tomto scenári inflácia klesá smerom k cieľu centrálnej banky (okolo 2 %), zatiaľ čo miera nezamestnanosti stúpa len mierne. Klesajúca inflácia by centrálnym bankám umožnila znížiť kľúčové úrokové sadzby skôr, ako sa očakávalo. Odklon od reštriktívneho postoja centrálnych bánk by zasa znížil riziká s negatívnym vplyvom na rast.

Klesajúca tendencia zvyšovania úrokových sadzieb

Mnohí centrálni bankári vo svojoich prejavoch z posledných týždňov poukázali na oslabujúcu sa tendenciu k ďalšiemu zvyšovaniu úrokových sadzieb. Signály v prospech ponechania reštriktívnej úrovne úrokových sadzieb však zostali nezmenené. Predseda FED-u J. Powell v prejave zo začiatku decembra tiež uviedol, že centrálna banka bude postupovať opatrne a že riziká príliš malého alebo príliš veľkého počtu zvýšení úrokových sadzieb sú čoraz vyváženejšie.

Signály pre zníženie úrokových sadzieb

Minulý týždeň guvernér washingtonského FED-u Christopher Waller „ukradol šou“ ostatným centrálnym bankárom: „Ak budeme svedkami toho, že dezinflácia bude pokračovať ešte niekoľko mesiacov - neviem, ako dlho to môže byť, tri, štyri, päť mesiacov...., potom by sme mohli začať znižovať sadzby len preto, že inflácia je nižšia.“ Toto vyhlásenie je v rozpore s predchádzajúcou stratégiou centrálnych bánk znižovať sadzby radšej neskôr ako skôr, pretože stále existuje riziko, že inflácia zostane príliš vysoká.

To vyvoláva kľúčovú otázku, či sa centrálne banky v blízkej budúcnosti odvrátia od svojej reštriktívnej politiky úrokových sadzieb. Zdá sa, že na túto otázku si už trhy odpovedali odpoveďou „áno“. Pre USA aj eurozónu sa počíta so znížením kľúčových úrokových sadzieb v marci 2024 s pravdepodobnosťou nad 50 %.

Klesajúca inflácia

Správy o inflácii v eurozóne aj v USA ukazujú na pokračovanie klesajúceho trendu (dezinflácia). V USA zostal deflátor výdavkov na osobnú spotrebu (miera inflácie založená na zmenách osobnej spotreby) v októbri v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom nezmenený. Medziročná inflácia klesla z 3,7 % na 3,2 %. Povzbudivý je najmä pokles jadrovej miery inflácie (bez energií a potravín). Trojmesačný priemer (anualizovaný) klesol na 2,2 %.

V eurozóne ukázal rýchly odhad inflácie spotrebiteľských cien za november pokles z 2,9 % na 2,4 %. Výrazne klesla aj jadrová miera inflácie, a to zo 4,2 % na 3,6 %. Trhy aj naďalej počítajú s pokračovaním dezinflácie. V sektore služieb však stále existujú náznaky, že inflácia zostáva na príliš vysokej úrovni.

 

Graf: Inflácia v USA  a v eurozóne - vývoj za posledných 10 rokov (dáta k 6.12.2023)

Zdroj: LSEG Datastream

Spomalenie rastu, ale nie recesia

Ekonomické správy v súčasnosti poukazujú na spomalenie globálneho rastu, ale nie na recesiu. Svetová výroba už približne rok stagnuje. Náznaky zlepšenia sú zatiaľ slabé. V októbri poukázal pokles globálneho indexu nákupných manažérov pre výrobný sektor (na 48,8 bodu, teda pod teoretickú úroveň 50 bodov, ktorá znamená stagnáciu) na riziká poklesu. Nárast indexu v novembri (49,3 bodu) však tieto riziká znížil.

Negatívom je nízky pomer nových objednávok k zásobám, čo naznačuje pokles výroby. Pozitívna je úroveň predajných cien na hodnote 51, ktorá naznačuje nízku infláciu cien tovarov, čo je pozitívne.

Motorom rastu bol v tomto roku sektor služieb. Hoci indexy nákupných manažérov pre sektor služieb vykazovali od začiatku roka klesajúci trend, posledná aktualizácia z 5. decembra bola negatívna. Napriek tomu však bola lepšia, než sa očakávalo, a ukázala nárast.

Mierne spomalenie na trhu práce

Na trhu práce sa objavujú známky spomalenia, zatiaľ však len mierneho. Miera nezamestnanosti v eurozóne zostala v októbri na nízkej úrovni 6,5 %. Do popredia však vystupuje trend v Nemecku, kde pozorujeme ďalší nárast miery nezamestnanosti. Nie je to prekvapujúce, keďže hrubý domáci produkt sa v treťom štvrťroku znížil.

Tento týždeň sa pozornosť sústredí na správy z amerického trhu práce za november. Miera nezamestnanosti sa v tomto roku mierne zvýšila. V januári dosiahla úroveň 3,4 % a v októbri 3,9 %. Pokiaľ miera nezamestnanosti stúpne len mierne, zvyšuje sa pravdepodobnosť „mäkkého pristátia“. Tzv. Sahmovo pravidlo, ktoré naznačuje recesiu akonáhle trojmesačný priemer stúpne aspoň o 0,5 percentuálnych bodov, sa môže čoskoro prejaviť, ale pandémia skreslila mnohé historické vzťahy a pravidlá a oslabila výpovednú hodnotu tohto signálu.

 

Graf: Miera nezamestnanosti v USA a v Eurozóne - vývoj za posledných 10 rokov (Dáta k 6.12.2023)

Zdroj: LSEG Datastream