Podľa Permosera závisí vývoj na akciovom trhu predovšetkým od ďalšieho vývoja ekonomiky, inflácie a kľúčových úrokových sadzieb. Napriek nedávnemu nárastu cien nie sú akcie ako také drahé, s výnimkou technologického sektora. Ostatné sektory ale začali nedávno dobiehať úrovne akcií technologického sektora. Potenciál na ich dostihnutie by preto mohli mať aj tematické fondy, ako napríklad ERSTE WWF STOCK ENVIRONMENT. Mnohé malé a stredne veľké spoločnosti zo sektorov životného prostredia a obnoviteľných zdrojov energie by mohli profitovať z uvoľnenia úrokových sadzieb.

Návrat k "normálu" na dlhopisovom trhu

Podľa Permosera môžeme na dlhopisovom trhu po obrate úrokových sadzieb hovoriť o „návrate výnosov“. V dlhodobom porovnaní je však obrat trendu na dlhopisovom trhu návratom k „normálu“. Po období nulových úrokových sadzieb sa výnosy vrátili na úroveň, na ktorej boli pred finančnou krízou a európskou dlhovou krízou. Aj pri takomto náraste cien však treba pripomenúť, že investícia do cenných papierov so sebou prináša príležitosti, ale rovnako aj riziká.

 

Graf: Obrat na dlhopisovom trhu - výnosy sa vrátili na úrovne z pred finančnej krízy a krízy v eurozóne (dáta k 11.12.2023)

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. V indexoch nie sú zahrnuté žiadne náklady ani iné poplatky. Reprezentačný index, priama investícia nie je možná.