Autor: CHRISTIAN GAIER – riaditeľ úseku Investície – Management EAM SK | 3 min. čítania

 

V príbehu o vývoji slovenského hospodárstva sa do centra pozornosti dostáva Index finančného zdravia, ktorý hlbšie preniká do štruktúry prosperity slovenských domácností. Analytik Slovenskej sporiteľne, Marián Kočiš, ponúka užitočný prehľad Indexu prosperity Slovenska. Analýza prináša informácie o tom, ako sa Slováci orientujú v investíciách, sporení a príprave na dôchodok v súvislosti s ekonomickými zmenami.

Štruktúra sporenia a investovania na Slovensku

Až 86 % Slovákov považuje odkladanie peňazí bokom za kľúčové, a to bez ohľadu na vek. Dynamika sa však v roku 2022 zmenila, keďže ekonomika sa po pandémii koronavírusu naplno otvorila. To spôsobilo stagnáciu rastu bankových vkladov pri rastúcich cenách. Následne sa neistota vyvolaná vojnou na Ukrajine prejavila v poklese mesačných investícií približne o jednu sedminu (15 %). A to aj napriek zvýšeniu počtu pravidelných investorov o takmer dvojnásobok od roku 2018.

Graf: Objem prostriedkov, ktorý si mesačne sporíme alebo investujeme

Zdroj: Prieskum Money Matters od spoločnosti IMAS pre ERSTE 2023

Záver

Rozumné investovanie, diverzifikácia portfólia, zohľadňovanie dlhodobej perspektívy a hľadanie spoľahlivého poradenstva sú piliere, ktoré posilňujú finančné zdravie a odolnosť voči neistým časom. Erste Asset Management vám ponúka široko diverzifikované podielové fondy investujúce do rôznych cenných papierov, ktoré vďaka širokým, profesionálne riadeným portfóliám znižujú vplyv rizík špecifických pre jednotlivých emitentov. Legislatíva zaväzuje správcov fondov konať v najlepšom záujme investorov, pričom zabezpečuje nezávislosť pri rozhodovaní a zabraňuje konfliktom záujmov.

 

Zdroj informácií: Report - Index finančného zdravia od M. Kočiša, analytika SLSP