Autor: CHRISTIAN GAIER – riaditeľ úseku Investície – Management EAM SK | 3 min. čítania

 

V príbehu o vývoji slovenského hospodárstva sa do centra pozornosti dostáva Index finančného zdravia, ktorý hlbšie preniká do štruktúry prosperity slovenských domácností. Analytik Slovenskej sporiteľne, Marián Kočiš, ponúka užitočný prehľad Indexu prosperity Slovenska. Analýza prináša informácie o tom, ako sa Slováci orientujú v investíciách, sporení a príprave na dôchodok v súvislosti s ekonomickými zmenami.

Štruktúra sporenia a investovania na Slovensku

Až 86 % Slovákov považuje odkladanie peňazí bokom za kľúčové, a to bez ohľadu na vek. Dynamika sa však v roku 2022 zmenila, keďže ekonomika sa po pandémii koronavírusu naplno otvorila. To spôsobilo stagnáciu rastu bankových vkladov pri rastúcich cenách. Následne sa neistota vyvolaná vojnou na Ukrajine prejavila v poklese mesačných investícií približne o jednu sedminu (15 %). A to aj napriek zvýšeniu počtu pravidelných investorov o takmer dvojnásobok od roku 2018.

Graf: Objem prostriedkov, ktorý si mesačne sporíme alebo investujeme

Zdroj: Prieskum Money Matters od spoločnosti IMAS pre ERSTE 2023

Nebezpečenstvo neistoty pri plánovaní dôchodku

Medzi Slovákmi prevláda nedôvera v schopnosť štátu zabezpečiť pohodlný dôchodok, pričom až 63 % z nich má pochybnosti o svojom finančnom zabezpečení po odchode do dôchodku. Prechod do II. piliera zaznamenal v rokoch od 2005 do 2023 nárast z 1,1 milióna na približne 1,8 milióna účastníkov, čo zdôrazňuje rastúcu tendenciu k samostatnému plánovaniu dôchodku.

Graf: Zloženie finančného majetku v štátoch EÚ 27

Zdroj: Eurostat (2022)

Potreba diverzifikácie a dlhodobej perspektívy

Význam diverzifikácie investícií nemožno podceňovať. Rozloženie investícií do rôznych tried aktív, nástrojov a emitentov zmierňuje riziká a chráni pred volatilitou trhu. Podielové fondy ponúkajú výhody diverzifikácie tým, že združujú peniaze investorov a investujú ich do rôznych cenných papierov, čím znižujú vplyv rizík špecifických pre jednotlivých emitentov, vďaka svojmu širokému a profesionálne riadenému portfóliu.
Pri investovaní je rovnako dôležitá dlhodobá perspektíva, pri ktorej sa investor vyhýba krátkodobým poklesom, ktoré by mohli vyvolať stres a impulzívne rozhodovanie. V dlhodobom horizonte prináša prekonávanie výkyvov na trhu často priaznivé výsledky.

Chamtivosť a strach sú zlými radcami

Chamtivosť a unáhlené rozhodnutia môžu ohroziť investície. Chamtivosť môže byť nesprávnym poradcom a zvyčajne vedie k nerozvážnym rozhodnutiam. Je dôležité zdôrazniť význam dôkladného informovania sa a hľadania poradenstva u dôveryhodných finančných odborníkov. Rozumné poradenstvo zosúladené s individuálnymi finančnými cieľmi je kľúčové pre zabezpečenie stabilnej finančnej budúcnosti.

Potreba finančného plánovania orientovaného na budúcnosť

Hoci minulé výsledky, najmä v posledných rokoch poháňané prostredím nízkych a záporných úrokových sadzieb, vykazovali mimoriadnu výkonnosť akcií, je nevyhnutné pochopiť, že historické trendy nezaručujú budúce výsledky. Finančné plánovanie orientované na budúcnosť si vyžaduje vyvážený a diverzifikovaný prístup a pochopenie, že trhové podmienky sa môžu meniť.

 

Graf: Dôvody na investovanie a bariéry investovania:

Zdroj: Interný prieskum SLSP