Prognózy naznačujú, že rozpočtový deficit by sa mohol na krátky čas znížiť

Po ukončení mnohých opatrení a podporných balíkov súvisiacich s pandémiou sa v poslednom období výdavky výrazne znížili. Príjmy v roku 2023 však výrazne zaostali za prognózami, v dôsledku čoho bol súčasný deficit stále výrazne nad dlhodobým priemerom za roky pred pandémiou.

Graf: Prognóza na nasledujúcich 10 rokov

Zdroj: Congressional Budget Office (CBO), The Budget and Economic Outlook: 2023 to 2033 (February 2023)

Podľa desaťročnej prognózy Rozpočtového úradu Kongresu (CBO) z februára 2023 sa očakáva, že za daných okolností by rozpočtový deficit mohol v nasledujúcich rokoch mierne klesnúť na -5,5 % výkonu ekonomiky (HDP), ale v druhej polovici obdobia by sa opäť výrazne zvýšil.

Za posledných 50 rokov sa priemerný deficit pohyboval okolo -3,6 %, t. j. výrazne pod súčasnou úrovňou. Nie je preto prekvapením, že udržateľnosť rozpočtového smerovania bola v posledných mesiacoch predmetom diskusií.

Úrokové zaťaženie sa výrazne zvýšilo

V tejto súvislosti majú citeľný vplyv aj zvýšené výnosy na finančných trhoch. Priemerné úrokové zaťaženie sa v dôsledku zvýšenia sadzieb a z toho vyplývajúcich vyšších nákladov na refinancovanie zvýšilo už na niečo vyše 3 %. Na základe prognóz sa úrokové platby na financovanie dlhu verejnej správy zvýšia z približne 2,4 % výkonu ekonomiky v roku 2023 na 3,6 % v roku 2033, avšak nielen existujúci dlh, ale aj predpokladané rozpočtové deficity na nasledujúce roky bude možno potrebné financovať v porovnaní s predchádzajúcimi rokmi v prostredí vyšších úrokových sadzieb.

Graf: Priemerné úrokové zaťaženie amerických dlhopisov

Zdroj: Department of the Treasury