Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS | 6 min. čítania

 

Po náraste cien v predchádzajúcom roku stúpa japonský akciový benchmark index Nikkei aj v roku 2024. V tomto blogu sa pozrieme na japonskú ekonomiku a menovú politiku Bank of Japan. Vysvetlíme tiež, ako môžu investori investovať do japonských akcií.

Upozorňujeme, že investícia do cenných papierov so sebou okrem opísaných príležitostí prináša aj riziká.

Začiatkom roka 2024 japonské akcie pokračujú v raste k rekordným hodnotám

Japonský akciový trh v januári pokračoval vo svojom rastovom trende. Hlavný index krajiny, Nikkei, zaznamenal v roku 2023 najlepší rok od roku 2013, a to s nárastom o približne 28 %. Zdá sa, že na dosah je dokonca aj rekordná hodnota z roku 1989.

Japonské akcie v poslednom období poháňa pokračujúca politika nulových úrokových sadzieb centrálnej banky a s ňou spojené oslabenie jenu. Len za posledný rok získal americký dolár voči jenu približne 8 %. To poskytuje konkurenčnú výhodu japonským spoločnostiam so silným zameraním na vývoz. Umožňuje to veľkým exportným skupinám, ako sú Sony alebo Toyota, ponúkať svoj tovar v globálnom obchode výhodnejšie.

Záporné úrokové sadzby a slabý jen podporujú japonské akcie

Na pozadí slabého jenu je v posledných rokoch zväčšujúci sa rozdiel v úrokových sadzbách medzi Japonskom a ostatnými priemyselnými krajinami. Ostatné veľké ekonomiky v rámci boja proti inflácii postupne zvyšovali svoje kľúčové úrokové sadzby. V súčasnosti dokonca zvažujú opätovné zníženie úrokových sadzieb. Menová politika v Japonsku je pritom prakticky obrátená hore nohami. Vzhľadom na nízku mieru inflácie ponechala Bank of Japan svoju kľúčovú úrokovú sadzbu zatiaľ na úrovni mínus 0,1 %. Menové orgány sa tiež držia svojej politiky kontroly výnosov. Pokračujú v snahe udržať úrokovú sadzbu desaťročných štátnych dlhopisov blízko nuly prostredníctvom intervencií na dlhopisovom trhu.

Japonské hospodárstvo sa naďalej zotavuje

Poznámka: Minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Zdroj: na vyžiadanie Erste Asset Management, zdroj: APA/IWF/Investing.com; Poznámka: reprezentatívny index, investícia nie je možná.

Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS | 6 min. čítania

 

Po náraste cien v predchádzajúcom roku stúpa japonský akciový benchmark index Nikkei aj v roku 2024. V tomto blogu sa pozrieme na japonskú ekonomiku a menovú politiku Bank of Japan. Vysvetlíme tiež, ako môžu investori investovať do japonských akcií.

Upozorňujeme, že investícia do cenných papierov so sebou okrem opísaných príležitostí prináša aj riziká.

Začiatkom roka 2024 japonské akcie pokračujú v raste k rekordným hodnotám

Japonský akciový trh v januári pokračoval vo svojom rastovom trende. Hlavný index krajiny, Nikkei, zaznamenal v roku 2023 najlepší rok od roku 2013, a to s nárastom o približne 28 %. Zdá sa, že na dosah je dokonca aj rekordná hodnota z roku 1989.

Japonské akcie v poslednom období poháňa pokračujúca politika nulových úrokových sadzieb centrálnej banky a s ňou spojené oslabenie jenu. Len za posledný rok získal americký dolár voči jenu približne 8 %. To poskytuje konkurenčnú výhodu japonským spoločnostiam so silným zameraním na vývoz. Umožňuje to veľkým exportným skupinám, ako sú Sony alebo Toyota, ponúkať svoj tovar v globálnom obchode výhodnejšie.

Záporné úrokové sadzby a slabý jen podporujú japonské akcie

Na pozadí slabého jenu je v posledných rokoch zväčšujúci sa rozdiel v úrokových sadzbách medzi Japonskom a ostatnými priemyselnými krajinami. Ostatné veľké ekonomiky v rámci boja proti inflácii postupne zvyšovali svoje kľúčové úrokové sadzby. V súčasnosti dokonca zvažujú opätovné zníženie úrokových sadzieb. Menová politika v Japonsku je pritom prakticky obrátená hore nohami. Vzhľadom na nízku mieru inflácie ponechala Bank of Japan svoju kľúčovú úrokovú sadzbu zatiaľ na úrovni mínus 0,1 %. Menové orgány sa tiež držia svojej politiky kontroly výnosov. Pokračujú v snahe udržať úrokovú sadzbu desaťročných štátnych dlhopisov blízko nuly prostredníctvom intervencií na dlhopisovom trhu.

Japonské hospodárstvo sa naďalej zotavuje

Poznámka: Minulé výsledky nie sú spoľahlivým ukazovateľom budúcich výsledkov.

Cieľom centrálnej banky je pritom počkať, či sa miera inflácie v krajine ustáli nad požadovanou cieľovou hodnotou 2 % na dlhšie obdobie, a až potom obrátiť svoju menovú politiku a opäť zvýšiť úrokové sadzby. V poslednom čase však inflácia opäť klesala. V decembri sa spotrebiteľské ceny v širšej oblasti Tokia medziročne zvýšili len o 2,1 % po novembrovej miere inflácie na úrovni 2,3 %. Hlavný index spotrebiteľských cien za celú krajinu vykázal v novembri nárast o 2,5 %, čo je najpomalší rast za viac ako rok.

Centrálna banka môže po zemetrasení naďalej pokračovať v mimoriadne uvoľnenej menovej politike

Zemetrasenie, ktoré na Nový rok otriaslo západným pobrežím Japonska, by navyše mohlo centrálnu banku podnietiť k tomu, aby sa svojej ultraexpanzívnej menovej politiky držala o niečo dlhšie, ako sa plánovalo. Mnohí účastníci trhu stále očakávajú, že BoJ v priebehu roka upustí od svojej politiky nulových úrokových sadzieb. Na nadchádzajúcom zasadaní o úrokových sadzbách, ktoré sa uskutoční 22. a 23. januára, sa však takéto vyhlásenie nateraz neočakáva.

Podľa nedávnych vyjadrení šéf japonskej centrálnej banky Kazuo Ueda verí, že rastúci trend bude pokračovať. Očakáva, že ekonomika sa v roku 2023 do určitej miery zotavila z nízkeho rastu a nízkej inflácie. S ukončením mimoriadne uvoľnenej menovej politiky sa však neponáhľa, povedal Ueda na prelome rokov pre televíznu stanicu NHK. Riziko výrazného zvýšenia miery inflácie považuje v súčasnosti za nízke.

Sentiment sa v poslednom čase zlepšil

Aj vďaka tomu by oslabujúca ekonomika mohla pokračovať v oživení. V treťom štvrťroku 2023 sa HDP Japonska znížilo o 2,9 %, pričom ekonomiku trápili aj slabé spotrebiteľské výdavky. Súkromná spotreba, ktorá tvorí viac ako polovicu ekonomiky, v období od júla do septembra klesla o 0,2 %. Politika uvoľnených úrokových sadzieb a slabý jen síce podporujú vývoz, zároveň ale spôsobujú stratu kúpnej sily a zdržanlivosť spotrebiteľov. Japonské reálne mzdy sa znížili približne o 2,3 %, čo znamenalo 19. mesiac poklesu za sebou. Výsledný slabší dopyt spôsobil v posledných mesiacoch aj pokles priemyselnej aktivity.

Niektoré dôležité ukazovatele však opäť ukazujú smerom nahor. Napríklad nálada v japonskom veľkopriemysle sa nedávno zlepšila. Podľa štvrťročného prieskumu („Tankan“), ktorý japonská centrálna banka zverejnila v októbri, index nálady veľkých výrobných spoločností vzrástol výraznejšie, ako sa očakávalo, na plus 9 bodov. Kladná hodnota naznačuje, že medzi opýtanými manažérmi prevládajú optimisti. Aj niektorí ekonómovia nedávno opäť zvýšili svoj výhľad hospodárskeho vývoja.

Automobilové spoločnosti sú v súvislosti s aktuálnym rokom sebavedomejšie

Viaceré veľké japonské spoločnosti tiež hľadia na nadchádzajúci rok s dôverou. V novembri výrobcovia automobilov Nissan, Honda a Toyota zvýšili svoje prognózy zisku na rok 2024 o 13, 20 a 50 %. Spoločnosti trpia klesajúcimi predajmi v Číne. Naďalej však profitujú zo slabého jenu, dobrého dopytu v iných regiónoch a plynulejšieho chodu dodávateľských reťazcov.

Ekonomika môže nájsť podporu aj prostredníctvom vládnych dotácií v niektorých kľúčových odvetviach. Japonsko plánuje podporiť svoj vlastný čipový priemysel peňažnou injekciou vo výške dvoch biliónov JPY alebo približne dvanásť miliárd EUR. Dotácie sú súčasťou viac ako trinásť biliónov JPY, ktoré japonský premiér Fumio Kišida prisľúbil v dodatočnom rozpočte na roky 2023/24.

Široko diverzifikované investície do japonských akcií

Zdá sa, že vyhliadky japonskej ekonomiky sa ďalej zlepšujú a aj akciový trh sa blíži k predchádzajúcim rekordným hodnotám. Pre investorov, ktorí si uvedomujú príležitosti a riziká, by preto mohol byť zaujímavý japonský akciový fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN.

Graf: Výkonnosť fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Zdroj: Erste Asset Management / vývoj za posledných 10 rokov / dáta k 15.1.2024

Cieľom centrálnej banky je pritom počkať, či sa miera inflácie v krajine ustáli nad požadovanou cieľovou hodnotou 2 % na dlhšie obdobie, a až potom obrátiť svoju menovú politiku a opäť zvýšiť úrokové sadzby. V poslednom čase však inflácia opäť klesala. V decembri sa spotrebiteľské ceny v širšej oblasti Tokia medziročne zvýšili len o 2,1 % po novembrovej miere inflácie na úrovni 2,3 %. Hlavný index spotrebiteľských cien za celú krajinu vykázal v novembri nárast o 2,5 %, čo je najpomalší rast za viac ako rok.

Centrálna banka môže po zemetrasení naďalej pokračovať v mimoriadne uvoľnenej menovej politike

Zemetrasenie, ktoré na Nový rok otriaslo západným pobrežím Japonska, by navyše mohlo centrálnu banku podnietiť k tomu, aby sa svojej ultraexpanzívnej menovej politiky držala o niečo dlhšie, ako sa plánovalo. Mnohí účastníci trhu stále očakávajú, že BoJ v priebehu roka upustí od svojej politiky nulových úrokových sadzieb. Na nadchádzajúcom zasadaní o úrokových sadzbách, ktoré sa uskutoční 22. a 23. januára, sa však takéto vyhlásenie nateraz neočakáva.

Podľa nedávnych vyjadrení šéf japonskej centrálnej banky Kazuo Ueda verí, že rastúci trend bude pokračovať. Očakáva, že ekonomika sa v roku 2023 do určitej miery zotavila z nízkeho rastu a nízkej inflácie. S ukončením mimoriadne uvoľnenej menovej politiky sa však neponáhľa, povedal Ueda na prelome rokov pre televíznu stanicu NHK. Riziko výrazného zvýšenia miery inflácie považuje v súčasnosti za nízke.

Sentiment sa v poslednom čase zlepšil

Aj vďaka tomu by oslabujúca ekonomika mohla pokračovať v oživení. V treťom štvrťroku 2023 sa HDP Japonska znížilo o 2,9 %, pričom ekonomiku trápili aj slabé spotrebiteľské výdavky. Súkromná spotreba, ktorá tvorí viac ako polovicu ekonomiky, v období od júla do septembra klesla o 0,2 %. Politika uvoľnených úrokových sadzieb a slabý jen síce podporujú vývoz, zároveň ale spôsobujú stratu kúpnej sily a zdržanlivosť spotrebiteľov. Japonské reálne mzdy sa znížili približne o 2,3 %, čo znamenalo 19. mesiac poklesu za sebou. Výsledný slabší dopyt spôsobil v posledných mesiacoch aj pokles priemyselnej aktivity.

Niektoré dôležité ukazovatele však opäť ukazujú smerom nahor. Napríklad nálada v japonskom veľkopriemysle sa nedávno zlepšila. Podľa štvrťročného prieskumu („Tankan“), ktorý japonská centrálna banka zverejnila v októbri, index nálady veľkých výrobných spoločností vzrástol výraznejšie, ako sa očakávalo, na plus 9 bodov. Kladná hodnota naznačuje, že medzi opýtanými manažérmi prevládajú optimisti. Aj niektorí ekonómovia nedávno opäť zvýšili svoj výhľad hospodárskeho vývoja.

Automobilové spoločnosti sú v súvislosti s aktuálnym rokom sebavedomejšie

Viaceré veľké japonské spoločnosti tiež hľadia na nadchádzajúci rok s dôverou. V novembri výrobcovia automobilov Nissan, Honda a Toyota zvýšili svoje prognózy zisku na rok 2024 o 13, 20 a 50 %. Spoločnosti trpia klesajúcimi predajmi v Číne. Naďalej však profitujú zo slabého jenu, dobrého dopytu v iných regiónoch a plynulejšieho chodu dodávateľských reťazcov.

Ekonomika môže nájsť podporu aj prostredníctvom vládnych dotácií v niektorých kľúčových odvetviach. Japonsko plánuje podporiť svoj vlastný čipový priemysel peňažnou injekciou vo výške dvoch biliónov JPY alebo približne dvanásť miliárd EUR. Dotácie sú súčasťou viac ako trinásť biliónov JPY, ktoré japonský premiér Fumio Kišida prisľúbil v dodatočnom rozpočte na roky 2023/24.

Široko diverzifikované investície do japonských akcií

Zdá sa, že vyhliadky japonskej ekonomiky sa ďalej zlepšujú a aj akciový trh sa blíži k predchádzajúcim rekordným hodnotám. Pre investorov, ktorí si uvedomujú príležitosti a riziká, by preto mohol byť zaujímavý japonský akciový fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN.

Graf: Výkonnosť fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Poznámka: Výkonnosť sa vypočítava podľa metódy OeKB. Poplatok za správu, ako aj všetky odmeny súvisiace s výkonnosťou sú už zahrnuté. Emisná prémia, ktorá sa môže uplatniť pri nákupe, ako aj všetky individuálne náklady špecifické pre transakciu alebo priebežné náklady, ktoré znižujú výnosy (napr. poplatky za vedenie účtu a vklad), neboli v tejto prezentácii zohľadnené.

Fond investuje do akcií vybraných spoločností so sídlom alebo kótovaných v Japonsku, vrátane niektorých celosvetovo aktívnych a známych spoločností, ako napr.:

  • Tokyo Electron (polovodičová spoločnosť)
  • Honda Motor (automobily, motocykle, motory)
  • Sony Group (elektronika)
  • Nintendo (výrobca videohier a herných konzol)

Portfólio sa zameriava na kvalitné spoločnosti so strednou až vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým dividendovým výnosom. Okrem toho sa pri výbere akcií zohľadňujú EAM kritériá zodpovednej udržateľnosti.

 

Graf: Sektorové rozloženie vo fonde ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN, dáta k 15.1.2024

Zdroj: Erste Asset Management

Poznámka: Výkonnosť sa vypočítava podľa metódy OeKB. Poplatok za správu, ako aj všetky odmeny súvisiace s výkonnosťou sú už zahrnuté. Emisná prémia, ktorá sa môže uplatniť pri nákupe, ako aj všetky individuálne náklady špecifické pre transakciu alebo priebežné náklady, ktoré znižujú výnosy (napr. poplatky za vedenie účtu a vklad), neboli v tejto prezentácii zohľadnené.

Fond investuje do akcií vybraných spoločností so sídlom alebo kótovaných v Japonsku, vrátane niektorých celosvetovo aktívnych a známych spoločností, ako napr.:

  • Tokyo Electron (polovodičová spoločnosť)
  • Honda Motor (automobily, motocykle, motory)
  • Sony Group (elektronika)
  • Nintendo (výrobca videohier a herných konzol)

Portfólio sa zameriava na kvalitné spoločnosti so strednou až vysokou trhovou kapitalizáciou a vysokým dividendovým výnosom. Okrem toho sa pri výbere akcií zohľadňujú EAM kritériá zodpovednej udržateľnosti.

 

Graf: Sektorové rozloženie vo fonde ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN, dáta k 15.1.2024

Investori tak môžu investovať do rôznych sektorov japonského trhu, a to navyše s udržateľným prístupom. Fond je preto vhodný aj ako doplnok k existujúcemu akciovému portfóliu. 

 

 

Poznámka ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPONSKO

Fond uplatňuje aktívnu investičnú politiku a nie je orientovaný na referenčnú hodnotu. Aktíva sa vyberajú na základe vlastného uváženia a rozsah rozhodovania správcovskej spoločnosti nie je obmedzený.

Ďalšie informácie o udržateľnom zameraní fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN, ako aj o zverejňovaných informáciách v súlade s Nariadením o zverejňovaní informácií (nariadenie (EÚ) 2019/2088) a Nariadením o taxonómii (nariadenie (EÚ) 2020/852) nájdete v aktuálnom prospekte, oddiel 12 a príloha „Zásady udržateľnosti“. Pri rozhodovaní o investovaní do fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN by sa mali zohľadniť všetky charakteristiky alebo ciele fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN opísané v dokumentoch fondu.

Výhody pre investora

·         Široká diverzifikácia vo vybraných japonských spoločnostiach

·         Príležitosti na atraktívne zhodnotenie kapitálu.

·         Fond je vhodný ako doplnok k existujúcemu akciovému portfóliu a je určený na dlhodobé zhodnocovanie kapitálu.

Riziká, ktoré treba zvážiť

·         Cena fondu môže výrazne kolísať (vysoká volatilita).

·         Vzhľadom na investície denominované v cudzích menách, najmä v japonských jenoch, môže mať kolísanie meny negatívny vplyv na čistú hodnotu aktív fondu.

·         Je možná kapitálová strata.

·         Riziká, ktoré môžu byť pre fond významné, sú najmä: úverové riziko a riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy, riziko derivátov a operačné riziko. Komplexné informácie o rizikách fondu nájdete v prospekte alebo v informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG, časť II „Informácie o rizikách“.

 

Originálny zdroj informácie: Money tip: Invest in Japanese stocks - Erste Asset Management (erste-am.com)

Investori tak môžu investovať do rôznych sektorov japonského trhu, a to navyše s udržateľným prístupom. Fond je preto vhodný aj ako doplnok k existujúcemu akciovému portfóliu. 

 

 

Poznámka ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPONSKO

Fond uplatňuje aktívnu investičnú politiku a nie je orientovaný na referenčnú hodnotu. Aktíva sa vyberajú na základe vlastného uváženia a rozsah rozhodovania správcovskej spoločnosti nie je obmedzený.

Ďalšie informácie o udržateľnom zameraní fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN, ako aj o zverejňovaných informáciách v súlade s Nariadením o zverejňovaní informácií (nariadenie (EÚ) 2019/2088) a Nariadením o taxonómii (nariadenie (EÚ) 2020/852) nájdete v aktuálnom prospekte, oddiel 12 a príloha „Zásady udržateľnosti“. Pri rozhodovaní o investovaní do fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN by sa mali zohľadniť všetky charakteristiky alebo ciele fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK JAPAN opísané v dokumentoch fondu.

Výhody pre investora

·         Široká diverzifikácia vo vybraných japonských spoločnostiach

·         Príležitosti na atraktívne zhodnotenie kapitálu.

·         Fond je vhodný ako doplnok k existujúcemu akciovému portfóliu a je určený na dlhodobé zhodnocovanie kapitálu.

Riziká, ktoré treba zvážiť

·         Cena fondu môže výrazne kolísať (vysoká volatilita).

·         Vzhľadom na investície denominované v cudzích menách, najmä v japonských jenoch, môže mať kolísanie meny negatívny vplyv na čistú hodnotu aktív fondu.

·         Je možná kapitálová strata.

·         Riziká, ktoré môžu byť pre fond významné, sú najmä: úverové riziko a riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy, riziko derivátov a operačné riziko. Komplexné informácie o rizikách fondu nájdete v prospekte alebo v informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG, časť II „Informácie o rizikách“.

 

Originálny zdroj informácie: Money tip: Invest in Japanese stocks - Erste Asset Management (erste-am.com)

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.