Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS | 5 min. čítania

 

Umelá inteligencia (AI) naďalej vzbudzuje veľké nádeje na akciových trhoch. S blížiacim sa koncom štvrťročnej výsledkovej sezóny sa do popredia dostávajú výsledky spoločností, o ktorých sa predpokladá, že budú patriť medzi+ najväčších hráčov v oblasti umelej inteligencie.

Mimoriadne zaujímavá je otázka, ktoré spoločnosti z takzvanej „veľkolepej sedmičky“ (The Magnificent Seven), teda spoločností Alphabet, Amazon, Apple, Meta, Microsoft, Nvidia a Tesla, budú z AI boomu ťažiť najviac. Po stredajšom zatvorení búrz zverejnil svoje výsledky výrobca čipov Nvidia, ktoré prekonali aj už tak vysoké očakávania a spôsobili nárast ceny akcií po zatvorení búrz.

Spoločnosť Nvidia svojimi číslami prekonala očakávania

Spoločnosť Nvidia, ktorá sa špecializuje na AI čipy, v uplynulom štvrťroku medziročne viac ako strojnásobila svoje tržby na 22,1 miliardy USD, pričom analytici očakávali priemerné tržby 20,4 miliardy USD. Za rok sa štvrťročný zisk spoločnosti znásobil z 1,4 miliardy USD na takmer 12,3 miliardy USD a výhľad na aktuálny štvrťrok je tiež nad očakávania: Nvidia predpokladá tržby vo výške približne 24 miliárd USD, zatiaľ čo predchádzajúce očakávania trhu boli 22 miliárd USD.

Vďaka svojej špecializácii na grafické procesory (GPU) sa Nvidia stala hviezdou AI boomu medzi výrobcami čipov. Špecializované čipy, pôvodne vyvinuté najmä pre grafické karty a videohry, sú mimoriadne vhodné na výpočtovo mimoriadne náročný tréning aplikácií umelej inteligencie. Vzhľadom na boom umelej inteligencie je dopyt po grafických procesoroch na celom svete obrovský a výrobcovia týchto čipov sotva stíhajú vyrábať.

Nvidia zostáva na čele výrobcov AI čipov, konkurencia sa ju snaží dobehnúť

Odborné znalosti a rozsiahle investície spoločnosti Nvidia v sektore GPU jej zatiaľ poskytli počiatočnú výhodu, ktorú je ťažké dohnať. Podľa odborníkov spoločnosť Nvidia v súčasnosti kontroluje približne 80 % trhu s čipmi umelej inteligencie. Z tohto rozmachu však profitujú aj ďalší výrobcovia čipov a snažia sa ju ďalej dobiehať.

Poznámka: Upozorňujeme, že investícia do cenných papierov zahŕňa riziká aj príležitosti. Tu uvedené spoločnosti boli vybrané ako príklady a nepredstavujú investičné odporúčanie. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti. Zdroj: Informácie APA/spoločnosti, stav k 22. 2. 2024; kľúčové údaje sa vzťahujú na štvrtý štvrťrok 2023.

 

Graf: „Veľkolepá sedmička“ prehľad kľúčových ukazovateľov výkonnosti (KPI)

Výrobca čipov AMD plánuje vyzvať lídra na trhu Nvidiu a veľké nádeje vkladá do svojej novej rady procesorov MI300, ktorá je prispôsobená na spracovanie informácií pre generatívnu AI. Najnovšie vyhliadky spoločnosti AMD sa však na burze stretli so sklamaním. Hoci spoločnosť takmer zdvojnásobila svoj cieľ predaja AI čipov na 3,5 miliardy USD, investori dúfali v ešte viac.

Medzitým ARM, vývojár čipov známy predovšetkým vďaka svojim procesorom pre smartfóny, svojimi štvrťročnými údajmi prekonal očakávania trhu. Spoločnosť Apple okrem iného vyvíja procesory pre svoje iPhony a teraz aj pre počítače Mac založené na architektúrach čipov navrhnutých spoločnosťou ARM. S prechodom do oblasti dátových centier teraz ARM ťaží aj z AI boomu, pričom očakáva tržby vo výške 850 až 900 miliónov USD, oproti priemerným očakávaniam analytikov vo výške 778 miliónov USD.

Microsoft a spol. profitujú z boomu cloudových služieb poháňaného umelou inteligenciou

Druhou veľkou spoločnosťou, ktorá môže ťažiť z AI boomu, je softvérový gigant Microsoft, ktorý svojimi údajmi za uplynulý štvrťrok prekonal očakávania analytikov. Spoločnosť vykázala v 4. štvrťroku 18 -percentný nárast tržieb na 62 miliárd USD. Príjmy jej dôležitej divízie cloudových služieb, ktorá poskytuje výpočtový výkon pre aplikácie umelej inteligencie, sa zvýšili o 20 % na 25,9 miliárd USD.

Vďaka trendu umelej inteligencie sa Microsoft stal druhou spoločnosťou po Apple, ktorá v tomto roku prekonala hranicu trhovej kapitalizácie 3 bilióny USD. Vďaka svojej včasnej investícii do spoločnosti OpenAI (vývojár chatbota ChatGPT) ťaží firma z boomu umelej inteligencie viac ako iné technologické spoločnosti a odvtedy integrovala chatbota OpenAI do rôznych aplikácií svojho softvéru.

Okrem spoločnosti Microsoft profitujú z dopytu po cloudových službách, ktorý je spôsobený boomom AI, aj ďalšie spoločnosti. Spoločnosti, ktoré nemajú vlastné dátové centrá s potrebnou kapacitou, si musia prenajímať výpočtový výkon vo forme cloudových služieb na vývoj vlastných komplexných aplikácií AI.

Ako sa darilo akciám veľkolepej sedmičky za posledných 10 rokov?

Poznámka: Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

Alphabet (materská spoločnosť Google) rozširuje služby AI

Alphabet chce rozšíriť svoju pozíciu poprednej spoločnosti v oblasti umelej inteligencie prostredníctvom cloudovej platformy Vertex AI na programovanie multimodálnych modelov umelej inteligencie a zároveň znížila ceny za cloudové služby. Okrem toho materská spoločnosť Googlu sprístupnila svoju technológiu AI Gemini externým vývojárom, čím im umožnila vytvárať vlastné aplikácie založené na Gemini. Gemini dokáže nielen generovať texty, ale dokáže aj riešiť určité problémy a prijímať rozhodnutia v závislosti od situácie. Spoločnosť Google tak doháňa náskok v pretekoch v oblasti umelej inteligencie po tom, čo po spustení ChatGTP spočiatku zaostávala.

Boom cloudu je už zrejmý z údajov spoločnosti Alphabet vykázaných za 4. štvrťrok. Zatiaľ čo reklamný biznis Googlu, ktorý je pre firmu dôležitý, bol sklamaním, cloudový biznis rástol výraznejšie, než sa očakávalo, a to zo 7,3 miliárd na 9,2 miliárd USD. Divízia, ktorá v rovnakom štvrťroku predchádzajúceho roka vykázala prevádzkovú stratu vo výške 186 miliónov USD, teraz vykázala prevádzkový zisk s hodnotou 864 miliónov USD.

Líder na trhu v tomto odvetví, spoločnosť Amazon, tiež zaznamenal silný rast v oblasti cloudových služieb. Výsledky spoločnosti Amazon za 4. štvrťrok boli poháňané predovšetkým silným vianočným biznisom v oblasti prepravných služieb. Hoci cloudová divízia AWS ťažila z AI boomu a narástla o 13 % na 24,2 miliárd USD, tržby AWS tak zostali v súlade s očakávaniami, ale neprekonali ich.

Investori vkladali veľké nádeje aj do AI biznisu spoločnosti Adobe. Softvérová spoločnosť sa snažila využiť boom okolo umelej inteligencie už na začiatku, a to prostredníctvom generatívnych funkcií umelej inteligencie vo svojich produktoch, ako je napríklad automaticky generovaný obrazový a mediálny obsah. Vo svojom finančnom roku, ktorý sa skončil 1. decembra, spoločnosť Adobe zvýšila svoje tržby o 10 % na 19,4 miliardy USD. Spoločnosť zvýšila svoj zisk o 14 % na 5,4 miliardy USD.

 

Investovanie do technológií budúcnosti

S ERSTE STOCK TECHNO môžete investovať do sľubných technológií budúcnosti, ako je umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť. Portfólio akciového fondu zahŕňa známe technologické akcie, ako sú Nvidia, Microsoft, Meta a Apple.

Prečítať si viac

Poznámka: Upozorňujeme, že investovanie do cenných papierov zahŕňa riziká aj príležitosti. Tu uvedené spoločnosti boli vybrané ako príklady a nepredstavujú investičné odporúčanie. Uvedené pozície v portfóliu sa môžu v rámci aktívneho riadenia kedykoľvek zmeniť. Neexistuje žiadna záruka, že cenné papiere budú trvalo zaradené do portfólia. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti.

 

Graf: 

Poznámka: Graf je indexovaný (17.2.2014 = 100). Výkonnosť je vypočítaná v súlade s metódou OeKB. Poplatok za správu, ako aj všetky odmeny súvisiace s výkonnosťou sú už zahrnuté. Emisné prémia, ktorá sa môže uplatniť pri nákupe, ako aj všetky individuálne náklady špecifické pre transakciu alebo priebežné náklady, ktoré znižujú výnosy (napr. poplatky za vedenie účtu a vklad), neboli v tejto prezentácii zohľadnené. Nasledujúce informácie poskytuje Erste Asset Management GmbH, informácie príslušných obchodných partnerov sa môžu líšiť.

 

Prehľad rizík a príležitostí

 

Výhody pre investora

·          Široká diverzifikácia v technologických spoločnostiach s malými kapitálovými investíciami.

·          Aktívny výber akcií na základe základných kritérií.

·          Príležitosti na atraktívne zhodnotenie kapitálu.

·          Fond je vhodný ako doplnok k existujúcemu akciovému portfóliu a je určený na dlhodobé zhodnocovanie kapitálu.

 

Riziká, ktoré treba zvážiť

·          Cena fondov môže výrazne kolísať (vysoká volatilita).

·          Vzhľadom na investovanie v cudzích menách môže čistá hodnota aktív v eurách kolísať v dôsledku zmien výmenného kurzu.

·          Je možná kapitálová strata.

·          Riziká, ktoré môžu byť pre fond významné, sú najmä: úverové riziko a riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy, riziko derivátov a operačné riziko. Komplexné informácie o rizikách fondu nájdete v prospekte alebo v informáciách pre investorov podľa § 21 zákona o alternatívnych investičných fondoch, časť II „Informácie o rizikách“.

 

Poznámky ERSTE STOCK TECHNO

Fond uplatňuje aktívnu investičnú politiku a nie je orientovaný na referenčnú hodnotu. Aktíva sa vyberajú na základe vlastného uváženia a rozsah rozhodovania správcovskej spoločnosti nie je obmedzený. Upozorňujeme, že investovanie do cenných papierov zahŕňa okrem opísaných možností aj riziká.

Ďalšie informácie o udržateľnom zameraní fondu ERSTE STOCK TECHNO, ako aj o zverejňovaných informáciách v súlade s Nariadením o zverejňovaní informácií (nariadenie (EÚ) 2019/2088) a Nariadením o taxonómii (nariadenie (EÚ) 2020/852) nájdete v aktuálnom prospekte, v časti 12 a v prílohe „Zásady udržateľnosti“. Pri rozhodovaní o investovaní do fondu ERSTE STOCK TECHNO by sa mali zohľadniť všetky charakteristiky alebo ciele fondu ERSTE STOCK TECHNO opísané v dokumentoch fondu.

 

 

Originálny zdroj informácie: AI Boom Yields Strong Quarterly Gains for US Tech Giants - Erste Asset Management (erste-am.com)

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.