Silný rast: Podľa prognóz Medzinárodného menového fondu (MMF) by indická ekonomika mohla v nasledujúcich rokoch naďalej dynamicky rásť.

 

Rastúce napätie v krajine

Ešte predtým však premiér konal na viacerých úrovniach mimo toľko vychvaľovaných reformných procesov, aby vytvoril atmosféru pre svoju stranu a pre seba. Okrem iného boli v poslednom čase pri prisťahovalectve uprednostňovaní ľudia hinduistického vierovyznania (najmä pred moslimami).

Ďalšie napätie medzi náboženstvami vzniklo v dôsledku povolenia, že viaceré mešity musia byť otvorené aj pre hinduistické modlitby. Jasne sa tu prejavuje nacionalistická orientácia politiky BJP. Predpokladá sa, že takto vznikajúce napätie sa politicky akceptuje, aby sa zjednotilo jadro voličov.

 

Viac iniciatívy v boji proti chudobe - premyslený politický krok

Zmena od roku 2019 bola vidieť aj v boji proti chudobe: odvtedy sa výrazne zvýšili bezplatné dávky (potraviny) a dotácie (bývanie, benzín). Po tom, čo sociálne výdavky zostali stabilné, došlo k prerozdeleniu v rámci rezortu. To je pre postihnutých chudobou veľmi pozitívne, ale Modi, žiaľ, spája túto pomoc so svojou stranou a so sebou samým aj tým, že okrem iného tlačí na dotácie na obilie. Vystupuje tak ako všadeprítomná postava a snaží sa rozšíriť svoj vplyv v rámci štátu.

Akokoľvek je Naréndra Módí na národnej úrovni nepochybne populárny, jeho konanie je teraz v zahraničí vnímané kriticky. Túžba mnohých západných spoločností nájsť stabilnejšie miesto v porovnaní s Čínou sa tým, žiaľ, trochu oslabuje. Ani z geopolitického hľadiska nie je India v takej pozícii, v akej by mohla byť (postaviť sa ako silná protiváha alebo alternatíva voči Číne), a to kvôli svojej súčasnej priateľskej politike voči Rusku.