Autor: Adam Vranka | 5 min. čítania

 

Nvidia je firma, o ktorej v posledných rokoch počul takmer každý. Do širšieho povedomia ju dostal hlavne boom okolo AI a kryptomien. Čipy od Nvidie sa využívajú v mnohých AI technológiách a v tejto oblasti je nateraz hráčom číslo jedna. Keby sa ale mnohých investorov opýtate, čo konkrétne robí tato firma, pravdepodobne by to úplne presne nevedeli. Za výrobou polovodičov je zložitý reťazec, do ktorého prispieva množstvo firiem. V tomto blogu sa pozrieme na to, čo presne robí Nvidia, ale rozoberieme si aj iné dôležité spoločnosti v oblasti polovodičov a ukážeme si, akú úlohu majú konkrétne spoločnosti v hodnotovom reťazci polovodičových čipov. 

 

Zdroj: Karlsson, Kasper. Understanding the Semiconductor Value Chain: Key Players & Dynamics (Oct 5, 2023). Quatr. Available at Bloomberg: https://quartr.com/insights/company-research/understanding-the-semiconductor-value-chain-key-players-and-dynamics

 

Na obrázku vyššie vidíme hodnotový reťazec polovodičových čipov zložený z firiem, ktoré sa podieľajú na výrobe od návrhu až po konečný výrobok pre spotrebiteľov, čo je v našom prípade čip.  Tento reťazec sa skladá sa z viacerých kategórií, kde pri každej z nich môžeme vidieť príklady zástupcov firiem, ktoré do tejto kategórie spadajú. Tieto kategórie a niektoré firmy si teraz rozoberieme podrobnejšie.

 

Equipment and raw materials (nástroje a materiál)

Ak sa má niečo vyrobiť, sú na to potrebné nejaké zariadenia alebo nástroje a materiál. Spoločnosti nachádzajúce sa v tejto časti navrhujú, vyrábajú a predávajú stroje, nástroje a materiál, ktoré sú nevyhnutné k testovaniu a výrobe polovodičových čipov. Títo výrobcovia musia neustále inovovať, vytvárať novšie a efektívnejšie technológie, ktorými následne dosahujú miniaturizáciu a lepšiu výkonnosť čipov.

ASML- Táto holandská spoločnosť navrhuje a vyrába litografické stroje na výrobu čipov. Na nasledujúcom obrázku je zobrazený jeden zo strojov, ktoré ASML vyrába. Tento stroj váži 165 ton a stojí okolo 380 miliónov USD. 

 

Zdroj: Koc, Cagan. ASML Shows Off $380 Million, 165-Ton Machine Behind AI Shift (Feb 9, 2024). Bloomberg, ASML. Available at Bloomberg: https://www.bloomberg.com/news/articles/2024-02-09/asml-shows-off-380-million-165-ton-machine-behind-ai-shift

Applied Materials- Applied Materials je svetovým lídrom v oblasti riešení nano výrobných technológií so širokým portfóliom inovatívnych zariadení, služieb a softvérových produktov na výrobu polovodičových čipov, plochých panelových displejov a fotovoltaických článkov.

Lam Research- Spoločnosť Lam Research Corp je americkým výrobcom a dodávateľom zariadení a služieb na výrobu waferov. Wafer je základný disk z polovodiča používaný ako substrát, na ktorom sa vytvárajú mikroobvody.

 

Electronic Design Automation and IP (Elektronická automatizácia dizajnu a duševné vlastníctvo)

Spoločnosti z tejto kategórie poskytujú softvérové ​​nástroje, techniky a metodológie na navrhovanie a výrobu elektronických systémov. Tieto nástroje pomáhajú inžinierom a dizajnérom vizualizovať, simulovať a analyzovať výkon elektronických obvodov predtým, ako sú fyzicky vyrobené. Do tejto kategórie môžeme zaradiť aj spoločnosti, ktoré sa zaoberajú architektúrou čipov ako Arm.

Synopsis- Táto firma poskytuje produkty a nástroje na fyzický návrh integrovaných obvodov a simulátory na vývoj, ktoré pomáhajú pri návrhu logiky čipov a počítačových systémov.

Arm- Spoločnosť Arm je popredným poskytovateľom IP (duševného vlastníctva procesorov) a ponúka najširší sortiment procesorov, ktoré spĺňajú požiadavky na výkon, spotrebu a cenu. IP alebo duševné vlastníctvo čipu pozostáva zo všetkých špecifikácií, zdrojového kódu alebo iných informácií potrebných na výrobu daného čipu. Arm navrhuje inštrukčné sady pre moderné čipy a poskytuje licencie na tieto sady rôznym spoločnostiam, ktoré potom navrhujú čipy s najrôznejšími úpravami.

 

Foundries (Výrobcovia)

Tieto spoločnosti vyrábajú čipy pre dizajnérske firmy. Namiesto toho, aby vyrábali svoje vlastné čipy, tieto dizajnérske firmy odovzdajú svoje návrhy výrobcom, ktoré potom tieto návrhy premenia na fyzické čipy.

TSMC- Táto taiwanská spoločnosť je najväčším výrobcom čipov na svete a je jednou z najdôležitejších spoločností v celom hodnotovom reťazci polovodičov. Na Taiwane sa vyrába viac ako 60 % čipov a viac ako 90 % najmodernejších čipov. Väčšinu z nich vyrába práve TSMC. TSMC rozširuje svoju výrobu aj mimo Taiwanu. Dve zariadenia na výrobu čipov sa už teraz budujú v Arizone. Len nedávno firma oznámila, že v Arizone postaví aj tretie zariadenie. Celkové výdavky na vybudovanie týchto tovární by sa mali vyšplhať na viac ako 65 miliárd USD. Na nasledujúcom obrázku môžeme vidieť výstavbu jedného z týchto zariadení.

 

Zdroj: Drummer, Randyl. TSMC Expects to Triple Investment in Arizona With Plans for Second Computer Chip Plant (Dec 7, 2022). CoStar. Available at CoStar: https://www.costar.com/article/143549305/tsmc-expects-to-triple-investment-in-arizona-with-plans-for-second-computer-chip-plant

Fabless design (Dizajn bez výroby)

Tieto spoločnosti sa zameriavajú na návrh, dizajn a vývoj polovodičových čipov, ale nemajú vlastné výrobné zariadenia na výrobu fyzických čipov. Práve do tejto kategórie patrí aj v úvode spomínaná Nvidia.

Nvidia- Americká firma, ktorá navrhuje a dodáva grafické procesory (GPU), aplikačné programovacie rozhrania (API) pre dátovú vedu a vysokovýkonnú výpočtovú techniku, ako aj systémové jednotky na čipe (SoC) pre mobilnú výpočtovú techniku a automobilový trh.  Ako už bolo v úvode spomenuté, Nvidia je tiež dominantným dodávateľom hardvéru a softvéru v oblasti umelej inteligencie.

AMD- Táto firma so sídlom v Kalifornií  vyvíja počítačové procesory a s nimi súvisiace technológie. Spoločnosť tiež expandovala na nové trhy, ako sú trhy dátových centier, gamingu a vysokovýkonných počítačov.

 

Integrated Device Manufacturers (Výrobcovia integrovaných zariadení)

Existujú spoločnosti, ktoré si dizajn a aj výrobu riešia interne. Prevádzkujú svoje vlastné továrne, kde sa vyrábajú čipy, ktoré si predtým oni sami navrhli. Tento integrovaný prístup im môže poskytnúť väčšiu kontrolu nad výrobou, zabezpečením kvality a dynamikou dodávateľského reťazca.

Intel- Americký návrhár a výrobca polovodičov, ktorý bol založený už v roku 1968. Intel je známy predovšetkým vďaka svojím procesorom, ktoré nájdeme vo väčšine počítačov.

Samsung- Juhokórejská spoločnosť, ktorá je jedným z najväčších výrobcov elektronických zariadení na svete. Samsung sa špecializuje na výrobu širokej škály spotrebnej a priemyselnej elektroniky. Navrhuje a vyrába aj svoje čipy a preto aj túto spoločnosť zaraďujeme do sektora polovodičov.

 

Záver

Ako sme mohli vidieť, hodnotový reťazec polovodičov je zložitá sieť viacerých firiem, ktoré sa zaoberajú od predaja materiálu a nástrojov až po samotnú výrobu čipov. O známejších firmách z tohto reťazca ako Nvidia, TSMC alebo AMD už pravdepodobne väčšina ľudí počula alebo čítala. Pre pochopenie zložitosti tohto sektora a porozumenie celému „ekosystému“  je však dôležité si uvedomiť, čo presne tieto firmy robia a akú úlohu zohrávajú v rámci hodnotového reťazca. Sektor polovodičov je nevyhnutne dôležitý pre chod celého sveta. Aj keď si to možno neuvedomujeme, polovodičové čipy sa nachádzajú všade okolo nás, či už v autách, v rôznej elektronike alebo v zariadení, na ktorom čítate tento blog. Niektoré akcie firiem z tohto sektoru môžeme nájsť aj vo viacerých našich fondoch napr. vo Fonde maximalizovaných výnosov alebo vo Fonde reálnych aktív. K dátumu písania tohto blogu bola práve Nvidia najväčšou pozíciou vo Fonde maximalizovaných výnosov, na štvrtom mieste nájdeme taktiež firmu zo sektora polovodičov, konkrétne Lam Research.

Upozornenie: Tento dokument je marketingovým oznámením a slúži ako doplnkový zdroj informácií pre investorov, pričom je založený na najlepších informačných zdrojoch dostupných v čase jeho vytvorenia. Uvedené analýzy a závery majú všeobecnú povahu a nezohľadňujú individuálne potreby investorov, pokiaľ ide o výnos, zdaňovanie a mieru akceptovateľného rizika. Informácie boli spracované bez zohľadnenia osobnej situácie možných prijímateľov a ich znalostí a skúseností v oblasti investovania, nepredstavujú poskytnutie investičného poradenstva alebo investičného prieskumu, nie sú ani návrhom na uzatvorenie obchodu zo strany správcovskej spoločnosti a nevyplývajú z neho žiadne záväzky. Výnosy z investície do podielových fondov dosiahnuté v minulosti nie sú zárukou budúcich výnosov. Zdrojom použitých informácii je Erste Asset Management GmbH, so sídlom Am Belvedere 1, 1100 Viedeň, Rakúsko, zapísaná v Obchodnom registri Obchodného súdu Viedeň pod registračným číslom 102018 b, podnikajúca v Slovenskej republike prostredníctvom organizačnej zložky Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika, so sídlom Tomášikova 48, 832 65 Bratislava, IČO: 51 410 818, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu Bratislava III, oddiel: Po, vložka č.: 4550/B, ak nie je uvedené inak. Informácie obsiahnuté v tomto dokumente nie je dovolené ďalej rozširovať bez predchádzajúceho súhlasu spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pobočka Slovenská republika.