Autor: APA FINANCE / ERSTE AM COMMUNICATIONS | 6 min. čítania

 

Podľa ekonómov sa zdá, že hospodárstvo Nemecka prekonalo svoj prepad a v súčasnosti opäť naberá na obrátkach po tom, ako krajina v predchádzajúcom roku upadla do „technickej recesie“. Po období mierneho rastu na začiatku roka zostávajú signály na rok 2024 pozitívne a nemecká Bundesbank a minister hospodárstva Robert Habeck (Zelení) očakávajú na rok 2025 citeľný rast.

Svoje hospodárske prognózy pre najväčšiu európsku ekonomiku nedávno zvýšili aj viaceré ekonomické výskumné inštitúty, pričom Moritz Schularick, prezident výskumného inštitútu IfW Kiel, vidí „svetlo na konci hospodárskeho tunela. Objavuje sa čoraz viac náznakov, že nemecká ekonomika sa dokáže vymaniť z recesie,“ povedal Schularick. Ekonómovia považujú za hlavné piliere oživenia súkromnú spotrebu a vývoz.

 

Mierny rast na začiatku roka

Po poklese koncom roka 2023 ekonomika Nemecka v 1. štvrťroku v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom mierne vzrástla o 0,2 %, a to najmä vďaka zvýšeným investíciám v stavebníctve (o 2,7 %) a rastu vývozu. Výdavky súkromných spotrebiteľov, ktoré sú dôležitým pilierom ekonomiky, zároveň v porovnaní s predchádzajúcim štvrťrokom po očistení od cenových, sezónnych a kalendárnych vplyvov klesli o 0,4 %.

Niektoré predstihové ukazovatele v júni mierne klesli. Index podnikateľskej klímy vypočítaný inštitútom ifo tento mesiac klesol o 0,7 bodu na 88,6 bodu. Barometer sentimentu výskumného inštitútu ZEW vzrástol na 47,5 bodu, čo v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom predstavuje mierny nárast o 0,4 bodu. Hodnotenie súčasnej hospodárskej situácie sa však prekvapivo zhoršilo o 1,5 bodu na mínus 73,8 bodu.

 

Inštitúty ekonomického výskumu v júni zvýšili svoje prognózy

Celkový výhľad sa zlepšil. Viaceré popredné inštitúty ekonomického výskumu v júni zvýšili svoje prognózy pre Nemecko, najmä inštitút ifo: v ekonomickej prognóze, ktorú mníchovskí výskumníci zverejnili v júni na tento rok, sa predpokladá rast hrubého domáceho produktu o 0,4 % po marcovej hodnote 0,2 %. Na rok 2025 výskumníci očakávajú rast o 1,5 %. „Svitá nová nádej,“ povedal ekonomický riaditeľ ifo Timo Wollmershäuser pri prezentácii prognózy, „nemecká ekonomika sa pomaly dostáva z krízy.“ Druhý polrok 2024 bude pravdepodobne výrazne lepší ako prvý, pričom inflácia ustúpi a kúpna sila domácností sa zvýši, očakáva Wollmershäuser.

Aj Medzinárodný menový fond (MMF) sa domnieva, že hospodárstvo Nemecka v rokoch 2025 až 2026 opäť zaznamená výrazne vyššie tempo rastu, pričom ekonomika krajiny pravdepodobne porastie o jedno až 1,5 %, oznámil nedávno MMF. MMF vyzdvihol najmä opätovný rast reálnych miezd a pochválil nemeckú vládnu koalíciu za jej reakciu na výpadok dodávok ruského plynu v podobe pomoci pre spotrebiteľov a rozvoja nových zdrojov energie. Podľa MMF to pomohlo opäť znížiť ceny energií a dostať infláciu pod kontrolu.

 

Oživenie súkromnej spotreby by malo byť hnacou silou rastu

Inštitúty ekonomického výskumu považujú očakávané oživenie súkromnej spotreby za kľúčovú hnaciu silu hospodárskeho rastu. Inštitút pre makroekonomiku a výskum hospodárskeho cyklu (IMK) Nadácie Hansa Böcklera (odborová organizácia) na základe nedávneho prieskumu medzi 9 600 účastníkmi identifikoval známky „blížiaceho sa obratu v spotrebe“. Rastúce príjmy a kúpna sila sa pravdepodobne prejavia aj vo vyšších spotrebiteľských výdavkoch. Reálne mzdy zamestnancov rástli v prvom štvrťroku rekordným tempom, keď sa od januára do marca v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka zvýšili v priemere o 3,8 %, čo podľa Spolkového štatistického úradu predstavuje najvýraznejší rast reálnych miezd od začiatku časového radu v roku 2008.

Súkromné domácnosti v poslednom období šetrili podstatne viac ako zvyčajne v dôsledku vysokej miery politickej a hospodárskej neistoty. Neochota utrácať by sa však mala postupne znižovať, keďže reálne disponibilné príjmy naďalej rastú, vysvetlili ekonómovia RWI. „V priebehu roka by sa kúpna sila súkromných domácností mala naďalej zvyšovať a celkové hospodárske oživenie by malo naberať na rýchlosti, keďže spotrebiteľská ekonomika sa normalizuje,“ vysvetlil expert Ifo Wollmershäuse

Podľa expertov DIW je pravdepodobné, že najmä zvýšenie miezd posilní istotu príjmov a zvýši ochotu spotrebiteľov utrácať. DIW očakáva, že v dôsledku toho budú mať aj domácnosti s nízkymi príjmami k dispozícii vyššie príjmy. Podľa mnohých ekonómov by mal mať pozitívny vplyv na spotrebiteľskú náladu aj pokles inflácie a prvé zníženie úrokových sadzieb ECB.

 

Pozitívne signály z priemyslu, ale colný spor zostáva potenciálnym rizikom

V poslednom období sa objavili aj pozitívne signály z priemyslu. Priemyselná výroba sa v apríli zvýšila a postupne sa stabilizovali aj prichádzajúce objednávky. Optimistickejšie sa do budúcnosti pozerá napríklad nemecký elektrotechnický a digitálny priemysel. V apríli tento sektor zaznamenal medziročný nárast vývozu o 7 % na 20,3 mld. „Po niekoľkých poklesoch od druhej polovice roka 2023 sa vývoz priemyslu v poslednom období opäť zvýšil,“ uviedol Andreas Gontermann, hlavný ekonóm priemyselného združenia ZVEI. Vývoz do Číny zaznamenal v apríli výrazný nárast o 24,8 % na 2,3 mld.

Aj nemecký strojársky sektor, ktorý sa už niekoľko mesiacov nachádza v hlbokej kríze, považuje najhorší moment za prekonaný: v apríli zaznamenal kľúčový nemecký priemysel prvýkrát za rok a pol nárast objednávok. Podľa priemyselného združenia VDMA objednávky reálne vzrástli o desať percent, najmä vďaka zvýšenému dopytu zo zahraničia.

Podľa Bundesbanky sa však od druhej polovice roka zvýši aj vývoz, aj keď existuje potenciálne riziko ohrozenia tohto rastu v podobe colných pretekov. Najmä automobilový priemysel by mohol trpieť sankčnými clami, vysvetlil Oliver Holtemöller, viceprezident výskumného inštitútu IWH. Komisia EÚ nedávno pohrozila zavedením dočasných sankčných ciel na elektrické vozidlá z Číny, na čo by Peking mohol reagovať vlastným zvýšením ciel. Podľa Holtemöllera by potom európske clá postihli najmä nemecké automobilové spoločnosti, ktoré v Číne vyrábajú vozidlá určené pre európsky trh, čo by výrazne obmedzilo šance na rozšírenie nemeckého vývozu.

 

Na nemeckom akciovom trhu zatiaľ nedošlo k jasnému zlepšeniu nálady

V tomto roku zatiaľ nedošlo k jasnému zlepšeniu nálady na nemeckom akciovom trhu. Od začiatku roka zaznamenal hlavný nemecký index DAX, ktorý zahŕňa 40 najväčších obchodovaných spoločností v krajine, nárast o niečo viac ako 6 % (index výkonnosti DAX v amerických dolároch). To však znamená, že tento burzový index zaostáva za európskym trhom (nárast o 8 %; MSCI Europe Total Return v amerických dolároch) aj za americkým trhom (nárast o 14,5 %; MSCI USA Total Return v amerických dolároch).

Od roku 2023 sú fantázie týkajúce sa umelej inteligencie dominantnou témou na akciovom trhu. Odvtedy z toho ťažili najmä veľké americké technologické spoločnosti, čo znamená, že tieto akcie boli aj silným motorom výkonnosti na americkom trhu. Nemecký referenčný index tu výrazne zaostával - ale jedna technologická akcia bola aj v indexe DAX za posledných 12 mesiacov jednou z najvýkonnejších: SAP (+46,1 %). Vyššiu výkonnosť v indexe DAX zaznamenali len spoločnosť podnikajúca v sektore nehnuteľností Vonovia (+49,4 %) a zbrojárska skupina Rheinmetall (+91,8 %).

 

Investovanie na európskom akciovom trhu

Pohľad na predchádzajúci graf však ukazuje, že nielen nemecké akcie majú problém udržať krok s americkým trhom. Pohľad na index MSCI Europe, ktorý v súčasnosti zahŕňa 420 najväčších európskych spoločností obchodovaných na burze, tiež ukazuje, že Európa v poslednom čase nedokáže držať krok s americkým trhom, pokiaľ ide o výkonnosť. Relatívne slabšia výkonnosť má za následok aj výrazne nižšiu úroveň ocenenia európskych cenných papierov. Nasledujúci graf znázorňuje percentuálny rozdiel medzi ocenením (pomer PE, pomer cena/zisk) amerických a európskych akcií. Európsky trh je v súčasnosti ocenený približne o 40 % lacnejšie ako americký trh. Takýto výrazný rozdiel v ocenení nebol za posledných 20 rokov.

Poznámka: Graf zobrazuje % rozdiel medzi pomerom ceny a zisku akciového indexu MSCI USA a akciového indexu MSCI Europe. Zdroj: LSEG Workspace

 

Pri tejto úrovni ocenenia by teda európske (a teda aj nemecké) akcie mohli investorom rozhodne stáť za pozornosť. Akciový fond ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE je príkladom široko diverzifikovanej investície na európskom trhu. Portfólio v súčasnosti obsahuje viac ako 50 spoločností z Európy vrátane nemeckých automobilových skupín Porsche a Mercedes-Benz Group, ako aj ďalších spoločností z indexu DAX, ako sú Adidas, Siemens, Allianz, Munich Re a SAP. Všetky ďalšie informácie o fonde a spôsobe investovania do neho nájdete na našej webovej stránke.

Upozornenie: Upozorňujeme, že investovanie do cenných papierov zahŕňa riziká, ako aj príležitosti.

 

 

Poznámky k rizikám ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE

Výhody pre investora

  • Široko diverzifikovaná investícia do európskych akcií.
  • Účasť v ekologicky, morálne a sociálne pôsobiacich spoločnostiach.
  • Aktívny výber akcií na základe základných kritérií.
  • Príležitosti na atraktívne zhodnotenie.

 

Riziká, ktoré treba zvážiť

  • Cena fondov môže výrazne kolísať (vysoká volatilita).
  • Vzhľadom na investovanie v cudzích menách môže hodnota fondu kolísať v dôsledku zmien výmenného kurzu.
  • Je možná kapitálová strata.
  • Riziká, ktoré môžu byť pre fond významné, sú najmä: úverové riziko a riziko protistrany, riziko likvidity, riziko úschovy, riziko derivátov a operačné riziko. Komplexné informácie o rizikách fondu nájdete v prospekte alebo v informáciách pre investorov podľa § 21 zákona o alternatívnych investičných fondoch, časť II „Informácie o rizikách“.

 

Fond uplatňuje aktívnu investičnú politiku a nie je orientovaný na referenčnú hodnotu. Aktíva sa vyberajú na základe vlastného uváženia a rozsah rozhodovania správcovskej spoločnosti nie je obmedzený. Upozorňujeme, že investovanie do cenných papierov zahŕňa okrem opísaných možností aj riziká.

Ďalšie informácie o udržateľnom zameraní ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE, ako aj o zverejňovaných informáciách v súlade s Nariadením o zverejňovaní informácií (nariadenie (EÚ) 2019/2088) a Nariadením o taxonómii (nariadenie (EÚ) 2020/852) nájdete v aktuálnom prospekte, v časti 12 a v prílohe „Zásady udržateľnosti“. Pri rozhodovaní o investovaní do fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE by sa mali zohľadniť všetky charakteristiky alebo ciele fondu ERSTE RESPONSIBLE STOCK EUROPE opísané v dokumentoch fondu.

 

Slovník pojmov z oblasti investovania nájdete na tomto odkaze: Investičný slovník

Originálny zdroj informácie: https://blog.en.erste-am.com/market-update-economists-see-germany-economy-regaining-momentum/

Upozornenie: Tento dokument je marketingový materiál. Všetky údaje pochádzajú od spoločnosti Erste Asset Management GmbH, pokiaľ nie je uvedené inak. Naše komunikačné jazyky sú nemčina a angličtina. Prospekt pre UCITS (vrátane všetkých zmien a doplnení) sa zverejňuje v súlade s ustanoveniami InvFG 2011 v aktuálne platnom znení. Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG sú pripravené pre alternatívne investičné fondy (AIF) spravované spoločnosťou Erste Asset Management GmbH v súlade s ustanoveniami AIFMG v spojení s InvFG 2011. Prospekt fondu, Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG a Dokument s kľúčovými informáciami sú k dispozícii v aktuálnom znení na internetovej stránke www.erste-am.com v sekcii povinné publikácie alebo ich možno získať v aktuálnom znení bezplatne v sídle správcovskej spoločnosti a v sídle depozitárskej banky. Presný dátum posledného zverejnenia prospektu fondu, jazyky, v ktorých je k dispozícii dokument s kľúčovými informáciami, a všetky ďalšie miesta, kde je možné dokumenty získať, sú k dispozícii na webovom sídle www.erste-am.com. Súhrn práv investorov je k dispozícii v nemčine a angličtine na webovej stránke www.erste-am.com/investor-rights, ako aj v sídle správcovskej spoločnosti. Správcovská spoločnosť môže rozhodnúť o zrušení opatrení, ktoré prijala v súvislosti s distribúciou podielových listov v zahraničí, s prihliadnutím na regulačné požiadavky. Naše analýzy a závery majú všeobecný charakter a nezohľadňujú individuálne potreby investorov z hľadiska príjmov, zdanenia a ochoty podstupovať riziko. Minulá výkonnosť nie je spoľahlivým ukazovateľom budúcej výkonnosti fondu. Upozorňujeme, že investície do cenných papierov so sebou okrem tu uvedených príležitostí prinášajú aj riziká. Hodnota akcií a ich výnosy môžu rásť a klesať. Pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu investície môžu mať aj zmeny výmenných kurzov. Z tohto dôvodu môžete pri spätnom odkúpení akcií získať nižšiu sumu, ako bola vaša pôvodne investovaná suma. Osobám, ktoré majú záujem o kúpu podielov v investičných fondoch, odporúčame, aby si pred prijatím investičného rozhodnutia prečítali aktuálny(-é) prospekt(-y) fondu a Informácie pre investorov podľa § 21 AIFMG, najmä upozornenia na riziká, ktoré obsahujú. Ak je menou fondu iná mena ako domáca mena investora, zmeny príslušného výmenného kurzu môžu mať pozitívny alebo negatívny vplyv na hodnotu jeho investície a výšku nákladov vynaložených vo fonde - prepočítané na jeho domácu menu. Informácie o obmedzeniach predaja podielov fondu americkým občanom nájdete v príslušných informáciách v prospekte fondu a v Informáciách pre investorov podľa § 21 AIFMG. Tlačové chyby a omyly vyhradené.